HANIM SAHABİ HAVLE BİNT-İ HAKİM (R.ANHA)

Mekke'de doğan Havle bint-i Hakim'in babası Hakim ibni Ümeyye, annesi Daife bint-i As ibni Ümeyye'dir. Ümmü Şerik künyesiyle tanınmıştır. Rasulullah (SAV)e ilk inanan hanım sahabilerden. Temiz yaratılışlı, Cahiliye döneminde…

EĞER ALLAH’I SEVİYORSANIZ

BEŞİNCİ NÜKTE قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” Âl-i İmrân…

URFALI MOLLA ABDÜLHAMİD EFENDİ

Urfa'nın yetiştirdiği alimlerden biri olan Hacı Abdülhamid Efendi, 1892 yılında Bingöl'de doğmuştur. Nakşibendi tarikatı Halidiye koluna mensup olan Abdülhamid Efendi 1930 yılında Urfa'ya gelmiştir. Dönemin hocalarından ders…

HADİS NAKLİNDE AN FİLAN AN FİLAN

Sual: An’aneli senedin faidesi nedir ki, lüzumsuz yerde, malûm bir vakıada, “an filân, an filân, an filân” derler? Elcevap: Faideleri çoktur. Ezcümle, bir faidesi şudur ki: An’ane ile gösteriliyor ki, an’anede dahil olan…

SADAKAT İLE HİZMET ETMEK

''Ey Risale-i Nur’un kıymettar talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakâr kardeşlerim, Şahsiyetim itibarıyla sizin ziyade hüsn-ü zannınız belki size zarar vermez; fakat sizin gibi hakikatbîn zâtlar vazifeye, hizmete bakıp,…

SEKRAN BİN AMR(RA)

Sekran bin Amr, Kureyş'in bir kolu olan Amir bin Lüey kabilesine mensuptur. Cahiliye döneminde Kureyş'in ileri gelenleri arasında yer almıştır. Peygamber Efendimiz(ASM)ın Mekke'de İslamiyeti ilk tebliğ ettiği günlerde hanımı Sevde…

KUŞ YUMURTASININ UÇMAYI ÖĞRENMESİ

İKİNCİ HAKİKAT Rububiyet-i mutlakadır. Evet, bütün kâinatta, hususan zîhayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde, her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette, beraber ve birbiri içinde, hakîmâne, rahîmâne, bir dest-i…

İNEBOLULU SALİH UGURTAN

1905 yılında İnebolu'da dünyaya gelen Salih Uğurtan, İnebolu Nur Kahramanlarındandır. 1930 yıllarında Salih Ağabey, arkadaşları olan diğer Ağabeylerle birlikte okudukları eski kitaplardan kıyamet ile ilgili bazı manalar anlayarak…

HAYATIN BİLANÇOSUNU YAPMAK

Bir Ramazan Ayı daha geride kaldı, şimdi bize düşen ne? Ne yapmalıyız? Bir Ramazan Ayını daha geride bıraktık, yenisine kavuşmayı ümid edebiliriz ama netice bizce meçhul. Şimdi gelin bir bilanco yapalım. Hani gelir gider…

BENİ SEVİNÇLE AĞLATTIRDI

Aziz, sıddık kardeşlerim ve hakikî vârislerim; Bayram tebriklerine ait çok mektupları aldım. Herbirine cevap vermeye vaktim, halim müsaade etmiyor. Herbir mektubu, çok kardeşlerimi temsil ederek bir has kardeşimiz yazmış. O…