SALEMLİ AMR BİN ABESE(RA)

Amr bin Abese, Cahiliye döneminde herkesin putlara taptığı dönemde O, putlardan nefret eder, Yaratıcı’nın birden fazla olamayacağını düşünür­, putlara tapmanın yanlış olduğuna inanırdı. Amr, bir gün Ehl-i Kitap’tan…

SEVMEK LEZZET ALMAK

Hikmet ve akılla halledilmeyen bir mesele-i mühimme: فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ “O dilediğini dilediği gibi yapar.” Burûc Sûresi,16 ayeti Hûd Sûresi, 107 ayeti) كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَاْنٍ…

ATABEYLİ HAFIZ KÜÇÜK LÜTFÜ

Risale-i Nur'un Lahika Mektuplarında ismi sıkça geçen Küçük Lütfü, 1900 yılında Isparta'ya bağlı Atabey'de doğmuştur. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, ''has talebelerin içinde letâfet-i kalbiyle mümtaz Küçük Lütfi'' iltifatına…

ÜSTADINIZ LAYUHTİ DEĞİL …

Risale-i Nur eserlerinin Müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini, bazıları hatasız ve kusursuz olarak görüyor? Bu konudaki görüsünüz nedir? Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerine bakarken "hatasız ve kusursuz bir insandır"…

HAKİM DEĞİLİZ MAHKUMUZ

Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hâdise münasebetiyle beyan ediyorum ki, Risaletü’n-Nur hakaik-i İslâmiyeye dair…

MÜSTAZ’AFUN GRUBUNDAN EBU FÜKEYHE(RA)

Mekke'de İslamiyeti duyunca ilk kabul edenlerden biri olan Ebu Fükeyhe, Yemen'in Ezd kabilesine mensup olup Kureyş'in ileri gelenlerinden Safran bin Ümeyye'nin kölesiydi. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette, ''müstaz‘afun'' zayıf…

ALEM-İ MADDİ İLE ALEM-İ RUHANİ

BİRİNCİ MESELE-İ MÜHİMME Fütûhât-ı Mekkiye sahibi Muhyiddin-i Arabî (k.s.) ve İnsan-ı Kâmil denilen meşhur bir kitabın sahibi Seyyid Abdülkerim (k.s.) gibi evliya-yı meşhure, küre-i arzın tabakat-ı seb’asından ve…

KULEÖNLÜ İBİŞOĞLU MEHMED

İbişoğlu Hacı Mehmed, Isparta'nın Atabey ilçesinin Kuleönü köyünde 1900 yılında doğmuştur. Kuleönü de Risale-i Nur'un ilk talebeleri arasında yeralan İbişoğlu Mehmed'in mesleği demirciliktir. Risaleleri hem yazan hemde etrafına…

SEKİZ YIL SÜREN AFYON MAHKEMESİ

Risale-i Nur'un Üçüncü Medrese-i Yusufiye ismi verilen Afyon Mahkemesi safahatı nasıl başlamış ve nasıl sonuçlanmıştır? Üstad Bediüzzaman Said Nursi, 1944 yılında mecburi ikamete tabi tutulduğu Afyon’un Emirdağ ilçesinden…

RİSALE-İ NURA BİR BEŞİK

Münazarat namındaki eserde, bazı lâtife suretinde bazı kayıtlar, haşiyecikler bulunur. O eski zaman telifinde zarifü’t-tab’ talebelerine bir mülâtafe nev’indendir. Çünkü onlar, o dağlarda beraberindeydiler. Onlara ders suretinde…