EHL-İ KÜFÜR VE DELALET

Eğer desen: Ne için ehl-i küfür ve dalâlet dünyada ehl-i hidayete galip oluyor? Elcevap: Çünkü, küfrün divaneliğiyle ve dalâletin sarhoşluğuyla ve gafletin sersemliğiyle, ebedî elmasları satın almak için verilen letâif…
,

ÖLÜM BİR TESADÜF DAĞILMA DEĞİLDİR

Risale-i Nur'un çeşitli Risalelerinde ölüm ile ilgili olarak vazife-i hayattan terhis, paydos, tebdil-i mekan tabirleri yer almaktadır neden? Risale-i Nur'da hedef inanan bir insanın imanını zirveye çıkarmaktır. Allah'a, Peygambere,…
,

BESMELE ALLAH’I ANMAKTIR

Besmele ne demektir ne zamandan beri kullanılmaktadır? Besmele ''Bismillahirrahmanirrahim'' demektir. Bütün Peygamberler tarafından kullanılmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamınadır, ''Bismillahirrahmanirrahim''…
,

NEDİR ŞU TABİAT Kİ?

Eğer desen: Nedir şu tabiat ki, ehl-i dalâlet ve gaflet ona saplanmışlar; küfür ve küfrâna girip, ahsen-i takvimden esfel-i sâfilîne sukut etmişler? Elcevap: Tabiat namı verdikleri şey, şeriat-ı fıtriye-i kübrâ-yı İlâhiyedir…
,

NAMAZ TESBİHATININ ÖNEMİ

Namaz sonunda nasıl tesbihat yapmalıyız? Namazı gerek yalnız başımıza, gerekse cemaatle kıldıktan sonra tesbihat yapmak Sünnet-i Seniyyedir. Allah'ı zikretmek, noksanlıklardan uzak tutmak şükretmek namazın aslı ve özüdür.…
,

HZ. İLYAS ALEYHİSSELAM’IN HAYATI

Hz. İlyas Aleyhisselam nasıl bir hayata sahiptir? Hz. İlyas Aleyhisselam, Kur'an'da adı geçen Peygamberlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de adı iki surede geçmektedir. En'am Suresi 85 nci ayeti ile Saffat Suresi 123-124-125-126 ncı…

BU GENÇLERİN HERGÜN DUASINI ALIYORSUNUZ

''Bu gençlerin hergün, her saat duasını alıyorsunuz. Ve herbir risaleyi okurken, en aşağı sekiz-on kadar arkadaş bulunuyor. Halbuki bu fitne-i âhirzamanda, bu gençlerin bir araya gelip hak söz dinlemeleri pek mühimdir ve medâr-ı…

EN HAYIRLI GENÇ KİMDİR?

خَيْرُ شَبَابِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِكُهُولِكُمْ وَشَرُّ كُهُولِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِشَبَابِكُمْ “Gençlerinizin en hayırlısı, ihtiyarlarınıza benzemeye…

ÜMMÜ EY ALİM

Hulûsi bak gaybî ihbarnameye, Gör Üstadım neler izhar eylemiş Kitab-ı Sinan'dan edip tefe'ül, Hakka ki kerâmet ibrâz eylemiş. "Ümmî Alîm"le HAŞİYE-1"Sinan-ı Ümmî"de, Hesâb-ı ebcedle var mutabakat. Görünür bakılınca…

GÜNEŞİN BİR LAMBA VE SOBA OLMASI

Kur'an-ı Kerim ile felsefenin mevcudata bakışları arasındaki farklar nelerdir? Kur'an-ı Kerim mahlukatı, mevcudatı hiçlik ve yokluktan varlık alemine getiren Allah'ın zatından,sıfatından isimlerinden bahseder. Felsefe ise varlıkların…