AKTAPLAR VE İMAMLAR

Hz. Hasan(RA) ın soyundan Aktaplar, Hz. Hüseyin(RA)ın soyundan gelenlere İmam denilmesi nedendir? Aktap kelime olarak kutup, büyük veli, tasavvufta ise, evrenin manevi yönetiminden sorumlu veliler topluluğunun başı, başkanı demektir.…
,

DÜNYA SALTANATI ALDATICIDIR

Eğer denilse: “Neden hilâfet-i İslâmiye Âl-i Beyt-i Nebevîde takarrur etmedi? Halbuki en ziyâde lâyık ve müstehak onlardı.” Elcevap: Saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır. Âl-i Beyt ise, hakaik-i İslâmiyeyi ve ahkâm-ı…
,

HADİS NAKLİNDE AN FİLAN AN FİLAN

Sual: An’aneli senedin faidesi nedir ki, lüzumsuz yerde, malûm bir vakıada, “an filân, an filân, an filân” derler? Elcevap: Faideleri çoktur. Ezcümle, bir faidesi şudur ki: An’ane ile gösteriliyor ki, an’anede dahil olan…
,

HAYATIN BİLANÇOSUNU YAPMAK

Bir Ramazan Ayı daha geride kaldı, şimdi bize düşen ne? Ne yapmalıyız? Bir Ramazan Ayını daha geride bıraktık, yenisine kavuşmayı ümid edebiliriz ama netice bizce meçhul. Şimdi gelin bir bilanco yapalım. Hani gelir gider…
,

EBABİL KUŞLARI, FİL YILI

Ebabil kuşu nasıldır? Bu kuşun hikayesi ve fil vakası nedir? Kur'an-ı Kerim'de Fil Suresi 3. ncü ayette ismi geçen Ebabil kuşları, Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe ve ordusuna karşı gaga ve ayaklarıyla taşıdıkları taşları…
,

ZEYD’İ SEN Mİ ÖLDÜRDÜN?

Hz. Ömer(RA)ın ağabeyi Zeyd bin Hattab, Yalancı Peygamber Müseylime Kezzab ile yapılan Yemame savaşının şiddetli bir anında müslümanların bozulup geri çekildiğini görünce bir elinde İslam ordusunun sancağı, diğer elinde…

EFENDİMİZ (ASM) A SALAVAT GETİRMEK

Peygamber Efendimiz (ASM)a salavat getirmenin önemi ve salavat ne manaya gelmektedir? Salavat, Salavatullah, Allah'ın, kusurları ve günahları afetmesi, rahmeti manasına gelmektedir. Müminler, Allah'ın af ve rahmet kapısını salavat…

BESMELE NİÇİN İSLAM NİŞANI

Besmele'nin, İslam nişanı olmasını nasıl anlamalıyız, nişan ne demek? Nişan,işaret,iz ve alamet demektir. İslam nişanı ise o işareti gören duyan insanın İslamiyeti hatırlamasıdır. Bir kimsenin namaz kılması, oruç tutması…

SIRR-I İNNA ATAYNA

“Sırr-ı İnna Atayna” nedir, Risale-i Nur'un hangi eserinde yer almaktadır? İnna Atayna, Kur'an-ı Kerim'in Kevser Suresinde yer alan bir ayettir. Mekke, Müşrikleri Peygamber Efendimiz (ASM)ın erkek çocukları fazla yaşamayınca…

ŞEFAAT ALLAH’IN İZNİNE BAĞLI

Şefaatin dinimizdeki yeri, kıyamet günü müminlere kimler şefaat edebileceklerdir? Şefaat, suçunun bağışlanması, dileğinin yerine gelmesi için birine aracılık etmek manasınadır. Dinimizde, kıyamet günün de Allah'ın izin…