İBADETİ TERK EDEN ADAM

İbadeti terk eden adam, nefsine zulmeder. Zira nefis, hakkı ve batılı ayırt edecek bir yapıya sahip değildir. Akıl ile bu ayrım yapılır. İnsan da bu konuda yetkili ve mesuldur. Çünkü tercih etme hakkı, insana verilmiştir. Mesuliyette…

BAHTİYAR DOKTOR YUSUF KEMAL

Doktor Yusuf Kemal Durakoğlu, 1900 yılında Uluborlu’da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Samsun ve Eğridir’de  doktor olarak görev yaptı. Isparta Hastanesi’nde Baştabip olduğu yıllarda, Üstad Bediüzzaman Said Nursi’yi…

HUŞU VE HUZUR

Huşu ve huzur nedir? İnsan huşu ve huzuru devamlı nasıl elde edebilir? Huşu, alçak gönüllülük, hayâ etmek ve mütevazi olmak anlamlarına geliyor. İslami manada ise, korku ile karışık sevgiden gelen edebli bir manevi hâldir.…

BU ZAMANDA İLİM TALEBESİ OLMAK

''Eski talebeliğim zamanında mevsuk zâtlardan, onlar da mühim imamlardan naklederek işittim ki: “Ciddî, müştak, hâlis talebe-i ulûm, tahsilde iken vefat ettikleri zaman, berzahta aynı tahsil misâli ve bir medrese-i mâneviyede…

EMANETE HIYANET CEZASIZ KALMAZ

''Birinci hasâret: O kadar sevdiğin mal ve evlât ve perestiş ettiğin nefis ve hevâ ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak, senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. İkinci…

TEMİZ KALBLİ MÜBAREK SÜLEYMAN

Risale-i Nur'da ismi geçen Mübarek Süleyman (Köse), 1898 yılında Barla’da dünyaya gelmiştir. Bediüzzaman Said Nursi’nin, Barla hayatında mahalle komşusu olan Mübarek Süleyman, fakir bir ailenin en büyük oğludur. Süleyman…

ASIRLAR ÖNCE İMAN EDEN YEMEN MELİKİ TÜBBA

Yemen Melik Tübba, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan asırlar önce yaşamış bir insan. Efendimiz (ASM) ın vasıflarını semavi kitaplardan öğrenmiş. Daha sonra Mekke ve Medine'yi ziyaret etmiştir. Risale-i Nur'da, ''Tübba,…

VAZİFEMİZ İNSANLARA TEBLİĞ ETMEK

Risale-i Nur Talebesinin en önemli meselesi nedir? Nur meslegi ne? Risale-i Nur Talebesinin en önemli vazifesi, iman ve Kur'an hakikatlerini insanlara tebliğ etmek ve onlara iman davasını  anlatmaktır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi…

AKIL GÖZ VE DİL

''Her âzâ ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Meselâ akıl bir alettir. Eğer Cenâb-ı Hakka satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meş’um ve müz’iç ve muacciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlâm-ı…

MARANGOZ MUSTAFA ÇAVUŞ

Mustafa Çavuş, l883 tarihinde Barla'da dünyaya gelmiştir. Trakya, Çanakkale ve İstanbul'da asker olarak bulunmuş, hayatının On Sekiz yılı askerlikle geçmiştir. Çanakkale ve İstiklâl Savaşına katılmış, hak ettiği gazilik…