ÜMMÜ KÜLSÜM BİNT-İ MUHAMMED (R.ANHA)

Mekke'de dünyaya gelen Ümmü Külsüm bint-i Muhammed, Zeyneb ve Rukiyye'den sonra Efendimiz (ASM)ın Hz. Hatice (RA) dan olan üçüncü kızıdır. Ümmü Külsüm, diğer kardeşleri ile birlikte annesi Hz. Hatice (RA) ile birlikte İslamiyeti…

İKİ MUCİZE BAKİ KALDI

ÜÇÜNCÜ NÜKTELİ İŞARET Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın mu’cizâtı çok mütenevvidir. Risaleti umumî olduğu için, hemen ekser envâ-ı kâinattan birer mu’cizeye mazhardır. Güya, nasıl ki bir padişah-ı zîşânın…

ÇALIŞKANLARDAN İHSAN ÇALIŞKAN

Çalışkan Hanedanından İhsan Çalışkan 1933 yılında Afyon'a bağlu Emirdağ'da dünyaya geldi. Osman Çalışkan'ın oğludur. Okul hayatı ile birlikte küçük yaşlarda babasının dükkanına giderek ticari hayatın içine girdi. Üstad…

ZEYD’İ SEN Mİ ÖLDÜRDÜN?

Hz. Ömer(RA)ın ağabeyi Zeyd bin Hattab, Yalancı Peygamber Müseylime Kezzab ile yapılan Yemame savaşının şiddetli bir anında müslümanların bozulup geri çekildiğini görünce bir elinde İslam ordusunun sancağı, diğer elinde…

ŞAHISLARA DEĞİL HAKİKATE BAĞLANMAK

(Ehemmiyetlidir.) Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin, benim haddimin çok fevkinde hüsn-ü zanlarını ve ifratlarını tâdil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan kırk elli sene evvel, büyük kardeşim…

HATTAB BİN HARİS (RA)

Mekke'de dünyaya gelen Hattab bin Haris, Hatib bin Haris ve Mamer bin Haris'in kardeşi, Osman bin Maz'un'un da yeğenidir. Kureyş'in Cumah Oğulları koluna mensuptur. İslam davetinin başladığı ilk günlerde hanımı Fükeyha bint-i…

AKIL HERZAMAN VAHYE MUHTAÇ

İKİNCİ NÜKTE İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî (r.a.) demiş ki: “Ben seyr-i ruhanîde kat-ı merâtip ederken, tabakat-ı evliyâ içinde en parlak, en haşmetli, en letâfetli, en emniyetli, Sünnet-i Seniyyeye ittibâı esas-ı…

EMİRDAĞLI AHMED URFALI

1924 yılında Afyon'a bağlı Emirdağ'da dünyaya gelen Ahmed Urfalı, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Emirdağlı Nur Talebeleri arasında yer almıştır. Dedeleri Hafız Mustafa'nın, birkaç kuşak önce İstanbul'a giderken Emirdağ'ında…

EFENDİMİZ (ASM) A SALAVAT GETİRMEK

Peygamber Efendimiz (ASM)a salavat getirmenin önemi ve salavat ne manaya gelmektedir? Salavat, Salavatullah, Allah'ın, kusurları ve günahları afetmesi, rahmeti manasına gelmektedir. Müminler, Allah'ın af ve rahmet kapısını salavat…

MEYVE RİSALESİNİN KIYMETİNİ BİLEN

Kardeşlerim; Bu defa Meyve Risalesi’nin tam kıymetini bilen ve kendine “Meyveci” namını veren Risale-i Nur santralcısının yazdığı mektup, beni çok memnun eyledi. Çünkü, Hulusi, Hakkı gibi yirmi seneye yakın bir zamandan…