RİSALE-İ NUR İMANSIZLIK ATEŞİNİ SÖNDÜRÜYOR

Elhamdülillâh, bu sene Isparta’daki talebelerinizi dünyevî meşağil daha çok gaflete sokmadı. Hizmet-i Nuriyedeki gayretlerimiz ciddî bir surette devam ediyor. Herbirimizin kalblerimizdeki Nura karşı incizap, sîmalarımızda okunuyor.…
,

BİR ÇOCUĞA KUR’AN ÖĞRETMELİYİZ

Hâfız Ali’nin fıkrasıdır. Eyyühe’l-Üstadü’l-Muhterem; Yirmi Dokuzuncu Mektubun Üçüncü Kısmının Dokuzuncu Meselesinde emir buyurulan hizmet-i Kur’ân’dan fakirin hissesine iki erkek ve bir kız çocuğu düşmüş…
,

ŞAKİRTLER TERFİ VE TERAKKİ FERMANINI

Aziz, sıddık, mübarek, mâsum kardeşlerim; Sizin çok mübarek ve nazarımızda çok kıymettar ve benim nazarımda Cennetin وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ “Ebediyen yaşlanmayacak çocuklar.” Vakıa Suresi, 17, İnsan…
,

MADEM ÖLÜM ÖLDÜRÜLMÜYOR

Ankara’da bulunan Emniyet-i Umumiye Müdürü Beye! Yirmi senedir gayr-ı resmî, hem haps-i münferit, hem tecrid-i mutlak içinde bulunduğu ve sebepsiz evham yüzünden emsalsiz tazyik gördüğü halde sükût eden bir bîçare ile…
,

İRTİBAT, MUHABBET, İHLAS

Vezirzâde Mustafa’nın fıkrasıdır. Aziz, kıymettar Üstadım; Hesapsız hamd ve şükür, ol Hâlık-ı Mennân Hazretlerine ki, ben ümmî olduğum halde, hissiyat ve emellerimi, şu fâni ve âfil olan hayat-ı dünyadan tecritle,…
,

FELAKETLER HELAKETLER SEFALETLER

Gayet ehemmiyetlidir. بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla. وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ “Hiçbir şey yoktur…

KANUNSUZ İHANETLERİN ÖNEMİ KALMADI

Heyet-i Vekileye ve milletvekilleri riyasetine cüz’î, fakat ehemmiyetli bir maruzatımdır. Otuz seneden beri hayat-ı siyasiyeden çekildiğim halde, bu sırada bir defaya mahsus olarak, vatanî ve millî ve âsâyişî bir meseleyi…

KÜFÜR VE İNKARA KARŞI KAHRAMANLIK GÖSTERMEK

Merhum büyük kardeşim Mustafa, Risalenin şakirtleriyle velâyetin şakirtlerini ve birbirinin arasındaki dereceyi anlatmak istiyor. Bu meseleyi Risale-i Nur halletmiş. Hem tevhid-i âmi ile tevhid-i hakikîyi göstermiş. Hem gözü…

DÜNYA SALTANATINA ALET ETMEM

''Risale-i Nur’a intisap etmezden evvel, maddî ve dünyevî her işlerimizde ve ticarethanemizin kazançlarında ve şahsî ve hususî işlerimizde Risale-i Nur’a intisaptan sonraki hârikulâde farkları ve bereketleri görmekle beraber,…

HAYATIMIN SEMERESİ NETİCESİ RİSALE-İ NUR

Bu istida, üç makamata gönderilmiştir. Oradaki kardeşlerime bir me’haz olmak için gönderildi Yirmi seneden beri sabredip sükût eden bir mazlumun şekvâsını dinlemenizi istiyorum. Hürriyetin en geniş suretini veren cumhuriyet…