Kastamonu’ya bağlı Küre’de dünyaya gelen Hafız Emin Uzun’un doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Denizli Maznunları listesinin ilk sıralarında Ahmed oğlu Emin Uzun olarak yeralmıştır. Kastamonu Lahikasında yer alan Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bir mektubunda ”Salisen: Hafız Emin’in Risale-i Nur’a çok hizmeti var. Onun kasabası olan Küre, geçen hâdiseden evvel Nuri, Hakkı, İhsan ve merhum Muallim Osman […]

Mehmed Soylu, 1890 yılında Isparta’nın Sav Köyünde dünyaya gelmiştir. En korkulu günlerde Risale-i Nur’ları elle yazıp çoğaltmış, insanlardan birisi de Mehmed Soylu’dur. O dönemde ”Bin kalem”le hizmet edenler arasında yeralmıştır. Risale-i Nurların doğuşuna, çoğaltılmasına şahitlik edenler arasına yeralan Mehmed Soylu, oğlu Ahmed ile 1943 yılında Denizli de hapis yatmıştır. Sav Köyünde Risale-i Nur vasıtasıyla Kur’an […]

1930 Isparta Sav doğumlu Hatice (Altuğ) Soylu, Sav Köyü Hanım Kahramanlarındandır. Savalı Ahmed’in kızıdır. On Üç yaşında iken Asa-yı Musa kitabını elle yazan Hatice Hanım, kitabı tashih için diğer yazılan kitaplarla beraber Üstad Hazretlerine Kastamonu’ya gönderir. Hatice Hanım’ın, güzelce süslediği ve ciltlediği Asa-yı Musa kitabını gören Üstad Hazretleri ”Bu yaşta bu koca kitabı hem dikkatli,tevafuklu […]

Dursun Özçelik,Kastamonu’ya bağlı İnebolu’nun Küre nahiyesinde 1914 yılında dünyaya gelmiştir. Küre de esnaf olarak faaliyet göstermiştir. Hatıralarında, 1936 yılında Kastamonu Kalesinde Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile karşılaştığını söyleyen Dursun Özçelik, ”Bir gün bana bir Risale verip, yazmamı istedi. O günden itibaren kendimi bu kudsi hizmetin içinde buldum. Biz o zaman ne yazdığımızı bilmezdik, sonradan anladık Üçüncü […]

Yusuf Kervancı, 1933 yılının Agustos ayında Barla’nın Yokuşbaşı Mahallesinde dünyaya gelmiştir. Barla eşrafındandır. Yirmi Sekizinci Söz Cennet Bahsinin telif edildiği bahçenin sahibi Süleyman Kervancı’nın oğludur. Süleyman Kervancı, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Barla Hayatında kendisine Sekiz sene sadakatla hizmet eden kişidir. Risale-i Nur’lar da Sıddık Süleyman olarak ismi sıkça geçen Süleyman’nın 1933 yılında bir oğlu dünyaya […]

Ahmed Altuğ, Isparta’nın Sav Kasabasında 1329 yılında dünyaya gelmiştir.Çok fedakar bir Nur Talebesi olarak Sav Kahramanları araında yeralmıştır. O dönemde risaleleri yazmaya Hacı Hafız Mehmed Avşar’ın teşvikiyle başlayan Ahmed Altuğ, günde en az elli sayfa risale yazmadan başka bir iş yapmazdı. Üstad Bediüzzaman Said Nursi tarafından, ‘Sav’ın Baş Talebesi’ ilan edilen Ahmed Altuğ’un Risale-i Nur […]

Ahmed Ramazan Canbek, 1927 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ramazan Tuncer iken, daha sonra mahkeme kara ile adını Ahmed Ramazan Canbek olarak değiştirmiştir. 1947 yılında İstanbul’a asker olarak gelen Ramazan Canbek, askerliği bitince İstanbul’da kalarak kendine bir şeyh aramaya başlar. Elazığ’dı, Diyarbakır’dı derken yolu Emirdağ’a düşer. Bir ikindi vakti sonrası Emirdağ’a gelir. Vakit geç […]

1907 yılında Menemen’de doğan Mehmed Yayla, 1948 yılında Afyon Hapishanesinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi ile birlikte hapis yatmıştır. Afyon Sorgu Mahkemesinin 26 Mayıs 1948 de verilen gerekçeli uzun kararnamesinde TCDD de Tren Şefi olarak kaydı geçen Mehmed Yayla başta İzmir olmak üzere Ege bölgesinde Risale-i Nur hizmetlerini yürütmüştür. Mehmed Yayla ile ilgili mahkeme kayıdından başka […]

Abdurrahman Cerrahoğlu,1917 Burdur doğumludur.Üstad Bediüzzaman Said Nursi’yi 1926 yılında Burdur’da tanımıştır. O yıllarda İlk Okul talebesi olduğunu anlatan Adurrahman Ağabey, ”Muallimimiz bizi bir gün Maşat Tepesine götürdü. Orada bir zatı gördü, gidip onunla kunuşup yanımıza gelerek, ” Bu zat, zamanımızın en büyük alimi bir zattır. Bu zata Bediüzzaman Said Nursi derler.”dedi. Bu olaydan sonra ilk […]

Van’lı talebeler arasında yeralan Abdullah Ekinci 1899 yılında Van’da dünyaya gelmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini ilk defa Birinci Dünya Savaşı öncesinde tanıdığını söyleyen Abdullah Ekinci, o günleri şöyle anlatır: ”Harpten önce Üstad Van’da çok şatafatlı gezerdi. Güzel giyinirdi, kibar ve güzel bir endamı vardı. Paşaların arkadaşıydı. Horhor Medreselerinde müderristi. Ben o yıllarda idadide okuyordum. Yani […]