Abdurrahman Cerrahoğlu,1917 Burdur doğumludur.Üstad Bediüzzaman Said Nursi’yi 1926 yılında Burdur’da tanımıştır. O yıllarda İlk Okul talebesi olduğunu anlatan Adurrahman Ağabey, ”Muallimimiz bizi bir gün Maşat Tepesine götürdü. Orada bir zatı gördü, gidip onunla kunuşup yanımıza gelerek, ” Bu zat, zamanımızın en büyük alimi bir zattır. Bu zata Bediüzzaman Said Nursi derler.”dedi. Bu olaydan sonra ilk […]

Van’lı talebeler arasında yeralan Abdullah Ekinci 1899 yılında Van’da dünyaya gelmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini ilk defa Birinci Dünya Savaşı öncesinde tanıdığını söyleyen Abdullah Ekinci, o günleri şöyle anlatır: ”Harpten önce Üstad Van’da çok şatafatlı gezerdi. Güzel giyinirdi, kibar ve güzel bir endamı vardı. Paşaların arkadaşıydı. Horhor Medreselerinde müderristi. Ben o yıllarda idadide okuyordum. Yani […]

Urfa’nın yetiştirdiği alimlerden biri olan Hacı Abdülhamid Efendi, 1892 yılında Bingöl’de doğmuştur. Nakşibendi tarikatı Halidiye koluna mensup olan Abdülhamid Efendi 1930 yılında Urfa’ya gelmiştir. Dönemin hocalarından ders alan Abdülhamid Efendi, Urfa’da yıllarca arapça ve dini konularda ders vermiş ve birçok talebe yetiştirmiştir. Urfa’da Molla Hamid ismiyle meşhur olmuştur. Urfa’da herkes tarafından sevilen, hürmet edilen Molla […]

1905 yılında İnebolu’da dünyaya gelen Salih Uğurtan, İnebolu Nur Kahramanlarındandır. 1930 yıllarında Salih Ağabey, arkadaşları olan diğer Ağabeylerle birlikte okudukları eski kitaplardan kıyamet ile ilgili bazı manalar anlayarak bunu uygulamaya çalışmışlardır. O günler Kur’an öğrenmenin, Allah demenin, ezan okunmanın yasak olduğu dönemlerdi. Salih Ugurtan ve arkadaşları, harp aletleri topluyor, koca koca kılıçlar yaptırıp haftada birkaç […]

Aslen Buharalı olan Abdülmecid Perihanoğlu, 1878 yılında Van’da dünyaya gelmiştir.Medrese eğitimi alan Molla Abdülmecid İlkokul muallimliği, daha sonra ise ortaokulda Arapça dersleri okutmuştur. Mahkeme-i Şeriye başkatipliği de yapan Molla Abdülmecid Efendi, bir müddet Van Kadı vekili olarak görev yapmıştır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Van dönemi talebeleri arasında yer alan Molla Abdülmecid Efendi, alim bir […]

Çalışkan Hanedanından İhsan Çalışkan 1933 yılında Afyon’a bağlu Emirdağ’da dünyaya geldi. Osman Çalışkan’ın oğludur. Okul hayatı ile birlikte küçük yaşlarda babasının dükkanına giderek ticari hayatın içine girdi. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Emirdağ Hayatı başladığında On Bir yaşındaydı. Zaman zaman babası veya amcaları ile birlikte ziyaretine giderek O’nun hizmetinde bulundu. Ağabeyi Halil ile Amcaoğlu Ceylan’ın […]

1924 yılında Afyon’a bağlı Emirdağ’da dünyaya gelen Ahmed Urfalı, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Emirdağlı Nur Talebeleri arasında yer almıştır. Dedeleri Hafız Mustafa’nın, birkaç kuşak önce İstanbul’a giderken Emirdağ’ında konaklaması ile buraya yerleştiklerini hatıralarında dile getiren Amed Urfalı, ”1934 de çıkan soyadı kanunu gereği biz de ”Urfalı” soyadını aldık.” Ticaretle uğraşan Ahmed Urfalı, 1945 yılında Balıkesir’de asker […]

1926 yılında Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Aynalı köyünde doğan Abdülkadir Ekinci, dini eğitimin yanında arapça eğitimi de alarak 1949 yılında Çermik Çarşı Camisine imam olarak tayin edilir. İmanlı bir neslin yetişmesi için gayret gösteren Abdullah Ekinci, hatıralarında 1948 ve 1949 yıllarında babasınında aynı ilçede Kur’an Kursu hocası olarak görev yaptığını anlatarak, ”Babam ara sıra bize, […]

Abdullah Gayretoğlu, 1905 yılında Afyon’a bağlı Emirdağ da dünyaya gelmiştir. Emirdağ Nur Talebeleri arasında Tenekeci Abdullah olarak tanınmıştır. Emirdağ’da esnaflık yapan Abdullah Gayretlioğlu, arkadaşları ile bir tarikata veya bir büyük zata bağlanmak niyetinde iken 1944 yılında Emirdağ’a gelen Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini ziyaret ederler. Üstad Bediüzzaman Hazretlerine niyetlerini anlatan Abdullah’a, Üstad şu cevabı verir: […]

Isparta’nın Çobanisa Köyünde 1930 yılında dünyaya gelen Nebi Çoban, On yaşında hafız olmuştur. Hafızlık hocası Kuleönlü Hafız Mustafa Ertürk’tür. Hafız Nebi, 12 yaşında iken bir grub Savlı çocuk arkadaşlarıyla birlikte Risale-i Nur’ları yazmaya başlarlar. Yazılan bu risaleleri gören Üstad Bediüzzaman Hazretleri, çocukların bu yazılarından çok memnun olur, bu hali çocukların Risale-i Nur’a karşı alakasına bir […]