1892 yılında Kastamonu’ya bağlı İnebolu’da dünyaya gelen Zühtü İşeri, İnebolu Kahramanlarındandır. İnebolu Kahramanlarının Risale-i Nur’da yerleri başkadır. Bu kahramanlar,hak tarafında yeralıp haksızlık karşısında susturulamazlar. Zühdü İşeri, İnebolu’da toptan ve perakende gıda ticareti yapmaktadır. ”Kardeşlerim; Ben kalben arzu ederim ki, çelik ve demir gibi sebatkâr Isparta ve civarındakiler gibi metin kahramanlar (Hüsrev’ler, Hâfız Ali’ler gibi) Kastamonu […]

Çalışkan Hanedanından Hasan Çalışkan 1908 yılında Afyon’a bağlı Emirdağ’da dünyaya gelmiştir. 9 Ağustos 1944 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Emirdağ’a sürgün gelen Üstad Bediüzzaman Hazretlerini burada ilk ziyaret eden kişi Hasan Çalışkan olmuştur. Hasan Çalışkan, Üstad Hazretlerinin, Emirdağa geldiği zaman ahali arasında ”çok alim bir zat, buraya gelmiş” konuşmaları üzerine, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin kaldığı otele […]

Demirci Mürsel Akdeniz, 1934 yılında Afyon’a bağlı Emirdağ’da dünyaya gelmiştir. Emirdağlı Nur Talebeleri arasında yeralan Mürsel mesleği demircilik olduğu için Demirci Mürsel olarak tanınmıştır. 1958 yılında Emirdağ’da yaşanan ve o günün bütün gazetelerinde manşetleri süsleyen ”Yeşil Bayrak”olayını yaşayan Demirci Mürsel, hatıralarında o günkü olayı şöyle anlatır: ”Yıl 1958 Başvekil Adnan Menderes’in Emirdağ’a geleceğini haber aldık. […]

Risale-i Nur’ların Karadeniz bölgesinde tanınmasında ön saflarda yeralan Muammer Şenel, 1909 Bafra doğumludur. Samsun’a bağlı Bafra’da esnaflık yapan Muammer Şenel, kendisini ”Ben armutçu, çarıkçı,tuzcu, nurcu sabıkasız cahil, Muammer Şenel”diye tanıtırdı. 25 yaşına kadar gaflet içinde yaşadığını anlatan Muammer Şenel kendisinde bu yaşta bir uyanış olduğunu ve hocalara merakla soru sormaya başladığını, en sonunda kendisine ”hakiki […]

Büyük Hafız Zühdü, ismi ile anılan Zühdü Ünal, Atabeyli bir nur talebesidir. 1883 yılında Isparta’ya bağlı Atabey’de dünyaya gelen Büyük Hafız Zühdü, evinde çocuklara Kur’an dersi ile Risale-i Nur’ları yazıp ders verirdi. Evi defalarca polis tarafından basılan Büyük Hafız Zühdü, bütün bu zorluklara karşı ihlas ve sadakatle iman hizmetine devam etmiştir. Risale-i Nur’da Santral Sabri […]

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Emirdağ Talebeleri arasında yeralan Sadık Kalender, 1912 yılında Emirdağ’ın Kacerli Mahallesinde dünyaya gelmiştir. Emirdağ eşrafından olan Sadık Kalender mesleği terzilik olduğu için Terzi Sadık ismi ile tanınmıştır. Emirdağ’da sadık, dost ve talebe olarak Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin yanında yeralan Terzi Sadık, o yıllarda Demokrat Partili kişiliği ile tanınmıştır. Emirdağ Lahikasında yeralan bazı mektupların […]

İnebolu Nur talebeleri arasında yeralan Ziya Dilek 1901 yılında İnebolu’nun Karaca Mahallesinde dünyaya gelir. Eşraf ve memur kesiminden olup ilim ve irfan sahibidir. Rüştiye mezunu olan Ziya Dilek, etrafında kibar, beyefendi, abid bir zat olarak bilinir. 1930 lu yıllarda Ziya, birkaç arkadaşı ile biraraya gelir dini kitaplar okurlar. O günlerde Ezan ve Kur’an yasaklanmış, tekke, […]

Risalelerde ismi geçen Sağlıkçı Hayri Dinçer, Emirdağ Nur Talebeleri arasında yeralmaktadır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin 1950 yılının ilk aylarında Emirdağ’a geldiği günlerde, Emirdağ’daki Çalışkanlar hanedanı, Hamza Emek, Mustafa Acet, Mustafa Bilal, Sadık Kalender ve Sıhhiye memuru Hayri Bey, sahip çıkıp nöbetle Üstad Bediüzzaman Hazretlerine hizmet etmişlerdir. Bayram Yüksel Ağabey o yıllara ait hatıralarında Hayri […]

İnebolu Nur Talebeleri arasında yeralan Halil Enercan 1902 yılında Kastamonu’nun Küre İlçesinin Saman Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Rüştiye mezunu olan Halil Enercan, İbrahim ve İsmail isimli kardeşleriyle zahire ticaretiyle meşgul olan bir esnaftır. Kastamonu’da sürgün hayatı yaşayan Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile 1943 yılında tanışır ve O’na talebe olur. O dönemde elle yazılan risaleleri Halil’de yazmaya başlar. […]

Ahmet oğlu İzzet Turgut,İnebolu Nur Talabelerinden olup 1943 Denizli Hapsi maznunlarındandır. Denizli Hapsi öncesi, İnebolu nur talebeleri çeşitli yerlerden alınarak İnebolu cezaevine konulur. Bu maznunlar arasında yeralan İzzet Turgut, ehli kalb birisi olarak tanınır. Emirdağ Lahikasında yeralan iki mektubta ismi geçmekte o dönemdeki diğer ağabeylerin hatıralarında ismi sıkça zikredilmektedir. Hatıralarında İzzet’in manevî gözünün açık olduğunu […]