1907 yılında Safranbolu’da dünyaya gelen Hıfzı Bayramoğlu, evladı Hüsnü Ağabey’i genç yaşta Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetine vermiştir. Mesleği berberlik olan Hıfzı Bayramoğlu, risalelerde Berber Hıfzı, Hıfzı, Hıfzı Bayram isimleriyle yer almıştır. Safranbolu’da berberlik yapan Hıfzı Bayram, Kastamonu’da sürgün olan Üstad Bediüzzaman Hazretlerini 1942 yılında ziyaret eder. Ziyarette, Üstad Hazretlerinin sorusu üzerine “iki tane oğlu” olduğunu […]

Kastamonu Nur Talebeleri arasında yeralan Ahmed Kureyşi, 1909 yılında Devrakani ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hatıralarında, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin Kastamonu’da sürgün olduğu dönemde Kastamonu’da iki dükkânı olduğunu, birisinde imal, diğerini satış yeri olmak üzere kullandıklarını anlatan Ahmed Kureyşi (Özkan),gördüğü bir rüya üzerine imalatını yaptıkları cevizli ezmeden bir miktar alarak Üstad Hazretlerini ziyarete gittiği ifade ederek, ”Üstad bana, […]

Lahika Mektublarında ismi sıkça geçen Ahmed Fuad Efendi, 1897 yılında Kastamonu’ya bağlı Eflani’de doğmuştur. Gençlik yıllarında imamlık yapan Ahmed Fuad (Güven), daha sonra eğitim alarak öğretmen olmuştur. 1941 yılında Dadaylı Hacı Hasan Efendi vasıtasıyla Risale-i Nur’ları tanıyan Ahmed Fuad, daha sonra 1943 yılında Üstad Hazretlerini Kastamonu da ziyaret ederek ona talebe olmuştur. Mustafa Sungur Ağabey’in […]

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla’daki talebeleri ve dostları ile irtibatını çok canlı ve sımsıkı bir şekilde tuttuğunu Kastamonu Lâhikası’nın satırları arasında görmek mümkündür. Kastamonu’da Nurun hizmetinde bulunan hanım talebelerinin de Barla ve civarı köylerdeki hanımlara gönderdikleri selâmları, onlara iletmesi de bunun açık delillerindendir. Kastamonu Lahikasında ismi yeralan Saniye Hanım (Çolakgil)da insanların Said Nursi’nin yanında bulunmaktan çekindiği […]

Kastamonu Lahikası’nda adları sıkça geçen “Risale-i Nur’a bütün kuvvetiyle çalışan” hanım talebeler arasında yer alan Lütfiye hanım, çeyizinden çıkardığı en kıymetli eşyası olan bindallıyı, yazmış olduğu Risâlelere cilt yapmıştır. Bindallı deyip geçmeyin, Kastamonu hanımlarının en kıymetli eşyası bindallıdır. Değerli kumaşlardan altın ve gümüşle işlenerek yaptırılır. Evlâdlara, torunlara miras kalır. Önemli günlerde bindallısı olmayanlar, olanlardan ödünç […]

Risale-i Nur’un lahika mektublarında adı sıkca geçen Hafız Ömer Efendi (Bilginoğlu) 1904 yılında Elazığ`da doğmuştur. 8 yaşında hıfzını tamamlayan Hafız Ömer, Mekteb-i Numune`yi bitirip, Harput Darülhilafe Medresesi Sahn Bölümü`nden mezun olmuştur. Elazığ Merkez İzzetpaşa Camii`nde hatiplik yapan İmam Ömer Efendi, 1944`de Elazığ vaizliğine atanır ve 1950 – 1961 yılları arasında gezici vaiz olarak görev yapmıştır. […]

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, 1936 yılının baharında sürgün olarak Kastamonu’ya gönderilir. Kastamonu ve havalisinde, bir süre sonra çok fedakâr talebeler Üstad’ın yardımına koşarlar. Bunların arasında hanım talebeler de önemli hizmetlerde bulunur. İşte o hanım kahramanlardan birisi de Ulviye Sümer hanımdır. Ulviye Sümer Hanım,çeyizinden çıkardığı bindallıyı, keserek yazmış oldukları Risalelere cilt yapmıştır. Basımı, dağıtımı yasak olan Risale-i […]

Risale-i Nur’un Lahika Mektublarında birkaç yerde ismi geçen Müftü Kemaleddin Efendi, 1867 yılında Harput’ta doğdu. Babası Harput’un önde gelen alimlerinden Hacı Abdulhamid Hamdi Efendidir. Kemâleddin Efendi önce Cevheriye Medresesi dahilindeki okul Öncesine ait bir mektebi bitirir. Daha sonra babasının müderrislik yaptığı Kâmil Paşa Medresesinde eğitimine devam etti. Babasının ihtiyarlığı sebebiyle 1902 yılında Kâmil Paşa Medresesine […]

Isparta Nur Talebeleri arasında yeralan Burhan Çakın, 1898 de Isparta’da doğmuştur. Mesleği berberlik olan Burhan, Süleyman Rüştü’nün kardeşidir. Afyon Hapsinde Üstad Hazretleri ile birlikte hapis yatmıştır. Ümmi olan Burhan Çakın, Risale-i Nur’ların saklanması,taşınması gibi hizmetler de bulunmuştur. Bu hizmetlerinden dolayı Üstad Bediüzzaman Hazretleri tarafından kahraman olarak anılmıştır. 14 ncu Şua’da yer alan bir mektubun da […]

Risale-i Nur’un ilk neşir yıllarından itibaren hanım talebeler de önemli hizmetlerde bulunmuştur. Isparta Kahramanları arasında yeralan Müzeyyene Hanım da bunlardan biridir. Atabey’li bir ailenin kızı olan Müzeyyene hanımın ismi Barla Lahikalarında geçmektedir. Mektubunda ahiret kardeşlerinden Üstad Hazretlerinin selamını aldığını kaydeden Müzeyyene Hanımın Barla Lahikasında yer alan mektubları şöyle; ”Âhiret hemşirelerimden Müzeyyene’nin fıkrasıdır Sevgili Üstadım! İki […]