Risale-i Nur’un Barla Lahikası mektupların da adı geçen Hoca Abdurrahman Efendi,Harput’un Molla Köyünde dünyaya gelmiştir. Hoca Abdurrahman bir müddet Molla Köyü’ndeki medresede tahsil görmüş daha sonra İstanbul’a gidip Fatih’te dersiam olarak ilim öğretmiştir. Sultan Abdülhamid döneminde Bağdad ve civarına devlet tarafından müderris ve nasihatçı olarak gönderilmiştir. Buradaki, vazifesinden sonra Elazığ’a gelerek dini hizmetlerine devam etmiştir. […]

1888 yılında Isparta’da doğan, Şükrü Efendi(İçhan), Risale-i Nur’un lahika mektublarında ismi geçmektedir. Isparta Nur Talebeleri arasında yer almıştır. Kastamonu Lahikasında yeralan bir mektubta Üstad Bediüzzaman Hazretleri, şu sözlerle Şükrü Efendi’yi teselli etmektedir: “Isparta’da, Risale-i Nur’un ders ve neşrine iki köşkünü bir zaman tahsis eden kardeşimiz Şükrü Efendinin iki genç evlâdının vefatı, beni müteessir etti.” Şükrü […]

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin Barla Talebeleri arasında yeralan Şem’i Güneş, 1883 yılında Barla da doğmuştur. 1927 yılında Barla’ya gelen Üstad Hazretlerine o yıllarda talebe olmuştur. Üstad Hazretleri’nin de namaz kıldığı Yokuşbaşı camiin de müeezinlik yapan Şem’i, ezanın türkçeye çevrildiği yıllarda da ezanı her zaman arapça aslından okumuştur. Barla da meydana gelen yağmur olayı ile ilgili yazılan […]

Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde Seyyid Şefik, Seyyid Şefik Efendi, Seyyid Mehmet Şefik, Seyyid Şefik Arvasî şeklinde anılan Seyyid Şefik, 1884 yılında Bitlis’in Hizan kazâsının Arvas köyünde dünyaya gelmiştir. Seyyid Şefik Arvasî, Üstad Bediüzzaman’ın eski dost ve talebelerindendir. Risale-i Nur’un ilk eseri olan İşaratü’l-İcaz’ın muhatabı ve kâtiplerindendi. Üstadın yazdığı Şemme Risalesine bir takrizi vardır. Van’daki Horhor […]

Risale-i Nur’un neşrine büyük katkı sağlamış evini teksir makinesine tahsis etmiş Savlı bir Nur Talebesi olan İbrahim Gül, 1892 yılında Sav’da dünyaya gelmiştir. El yazması ile çoğaltılan risaleleri, matbaaların basmaya yanaşmaması üzerine, 1953 yılında Risaleleri teksir makinası ile çoğaltmak için bir teksir makinası alınır. Makine için güvenli bir yer aranır.Hizmet denince kelle koltukta yürüyen İbrahim […]

Risale-i Nur’un lahika mektublarında Küçük Hafız Zühdü ismi ile tanınan Zühdü Aydın, 1893 yılında Isparta’nın Atabey ilçesinde dünyaya gelmiştir. Amca oğlu Büyük Hafız Zühdü ile beraber Atabeyli nur talebeleri arasında yeralan Küçük Hafız Zühdü, o yıllarda büyük bir sadakatle iman ve Kur’an hizmetinde bulunmuştur. Tahsil hayatını İstanbul’da geçiren Zühdü Aydın, memleketi Atabey’de hizmetlerde bulunur. Lahikalar […]

Katib Osman Yıldırımkaya, l900 yılında Isparta’da dünyaya geldi. Risale-i Nur Külliyatında Katib Osman ismi ile tanınmıştır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile birlikte Denizli’de hapis yatmıştır. Katib Osman, 1934 yılında Üstad Hazretlerinin Barla’dan Isparta’ya getirildiği zamanda bir rüya görür. Üstad Hazretleri Isparta’ya geldiği zaman, bu rüyayı anlatır. Üstad Hazretleri, “Kardeşim, rüyada sakal görmek sıkıntıya alamettir. Ben […]

Şefik Sarıoğlu 1905’de Milâs’ta doğdu. Milâs’ta “Şefik Bey” olarak bilinen bu Eskişehir maznunu Üstad Bediüzzaman Hazretlerine selam verdiği için tutuklanarak hapse atılmıştır. Sekiz arkadaşı ile beraber 26 Nisan 1935 yılında tutuklanmış ve daha sonra Isparta’ya gönderilmiştir. O gün yayınlanan Tan gazetesinde bu haber şöyle yer almıştır: Tan, 5 Mayıs 1935 “İrtica hazırlayan bir şebeke tutuldu. […]

Molla Yasin Saatçioğlu l876 ve l965 yılları arasında Van’da yaşamıştır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin dost, talebe ve harp arkadaşıdır. Van’ın Kurtuluş Savaşı Kahramanlarından olan Molla Yasin Saatçioğlu, Üstad Hazretleri ile birlikte Van’da On Beş yıl beraber olduğunu, hatıralarında şöyle anlatır: “Seydâ ile birlikte on beş yıl kadar beraber bulunduk. Aynı zamanda tevellütlerimiz de beraberdir. […]

1936 senesinde Kastamonu’da doğan Veli Işık Kalyoncu, ilk ve orta tahsilini İnebolu ve Kastamonu’da yapmıştır. Ankara İlâhiyat Fakültesini bitiren Kalyoncu, Anadolunun çeşitli şehirlerinde öğretmen olarak çalışmıştır. Veli Işık Kalyoncu, Ankara’da Risale-i Nur’un matbaalarda ilk kez basımında gayret gösteren ve eserlerin basımında faal rol alanlardandır. O yıllara ait hatıralarını şöyle dile getirmiştir: “Mektubat’ın tabedilmesi tamamlanmış, sıra […]