Şefik Sarıoğlu 1905’de Milâs’ta doğdu. Milâs’ta “Şefik Bey” olarak bilinen bu Eskişehir maznunu Üstad Bediüzzaman Hazretlerine selam verdiği için tutuklanarak hapse atılmıştır. Sekiz arkadaşı ile beraber 26 Nisan 1935 yılında tutuklanmış ve daha sonra Isparta’ya gönderilmiştir. O gün yayınlanan Tan gazetesinde bu haber şöyle yer almıştır: Tan, 5 Mayıs 1935 “İrtica hazırlayan bir şebeke tutuldu. […]

Molla Yasin Saatçioğlu l876 ve l965 yılları arasında Van’da yaşamıştır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin dost, talebe ve harp arkadaşıdır. Van’ın Kurtuluş Savaşı Kahramanlarından olan Molla Yasin Saatçioğlu, Üstad Hazretleri ile birlikte Van’da On Beş yıl beraber olduğunu, hatıralarında şöyle anlatır: “Seydâ ile birlikte on beş yıl kadar beraber bulunduk. Aynı zamanda tevellütlerimiz de beraberdir. […]

1936 senesinde Kastamonu’da doğan Veli Işık Kalyoncu, ilk ve orta tahsilini İnebolu ve Kastamonu’da yapmıştır. Ankara İlâhiyat Fakültesini bitiren Kalyoncu, Anadolunun çeşitli şehirlerinde öğretmen olarak çalışmıştır. Veli Işık Kalyoncu, Ankara’da Risale-i Nur’un matbaalarda ilk kez basımında gayret gösteren ve eserlerin basımında faal rol alanlardandır. O yıllara ait hatıralarını şöyle dile getirmiştir: “Mektubat’ın tabedilmesi tamamlanmış, sıra […]

l9l8 yılında Eskişehir’de doğan Ömer Biçer, Eskişehir’deki İstanbul Otelinin sahibidir. 1950 yıllarda siyasetle meşgul olan Ömer Biçer, Üstad Hazretlerine, polislerin gayrı kanuni hareketleri sebebiyle bir dilekçe ile Dahiliye Vekiline başvuruda bulunmuştur. Ömer Biçer, Nur Talebeliği macerasını, ise hatıralarında şöyle anlatır: “Emirdağ’da Mehmed Çalışkan’ın evine gittim. Bana yakın alâka gösterdiler. Ceylân Çalışkan, “Üstadımız Eskişehir’e gidiyor. Ömer […]

l923 Konya’da dünyaya gelen Rıfat Filizer, l948 yılında Afyon Hapishanesinde Bediüzzaman Said Nursî ile birlikte hapis yatmıştır. Anne tarafından Peygamberimiz (ASM)ın sülâlesine mensub olduğunu dile getiren Rıfat Filizer, “Dedem Muhammed Kudsî Efendi Konya’dan kalkıp, 60 gün kadar yol yürüdükten sonra Şam’a vâsıl olmuş ve Hicrî l2. asrın müceddidi Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî ile görüşerek, Anadolu halifeliğini […]

Molla Resül-ü Gavri, veya insanların tanıdığı isimle Molla Resül, 1872 yılında doğmuş, Siirt’e bağlı Garzen’lidir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Van talebelerindendir. 1923 yılında Van’a gelen Bediüzzaman Hazretleri üç yıl kadar Nurşin Camii, Erek Dağı ve Çoravanis’te kalmıştır. Alim bir zat olan Molla Resül, Üstad Hazretlerinden birkaç yaş büyüktür. Risale-i Nur Külliyatından evvel Van’da yazılmaya başlanan […]

Abdulvahid Tabakcı, 1927 yılında Eskişehir’in Çifteler İlçesine bağlı Belpınar köyünde dünyaya gelmiştir. Ailesi Kuzey Kafkasya’da yaşayan Türk halklarından Karaçay kökenlidir. Eskişehir Risale-i Nur hizmetleri deyince ilk akla gelen isimlerden birisi olan Abdulvahid Tabakçı’nın babası, İdris Efendi Kafkasya’da Dağıstan medreselerinde okumuş bir hoca idi. Türkiye’ye geldikten sonra Belpınar köyünde de hocalık yapmıştır. Babasının vefatı ile Abdulvahid […]

1929’da Eskişehir’de dünyaya gelen Osman Aydın, Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü mezunudur. Hatıralarında, öğretmen olduğu zaman Üstad Hazretlerini ziyaret edip, nur talebeleri kervanına katıldığını anlatan Osman Aydın, ”1948’de Risale-i Nurları okumaya başladım. Bundan sonra İslâm yazısını da öğrendim. Kur’ân’ı hatmederek Üstad’dan müsaade alıp, Isparta ve Konya İmam Hatip Mekteplerinin imtihanlarına girerek diploma aldım. Sonra da hocalık […]

Ömer Lütfi Gedikoğlu 1899 yılında Kastamonu’nun İnebolu İlçesinde dünyaya gelir. Esnaf bir ailenin çocuğu olan Ömer Lütfi, dinî ve pozitif ilimlerle kendini geliştirir. Almanca eğitimi alır. Dil bildiği için 1916 yılında 20 kadar talebe ile Almanya’ya gönderilir. İnebolu Nur Talebeleri içinde yer alan Ömer Lütfi, Denizli Hapsi maznunlarındandır. Ömer Lütfi, Almanya’dan dönünce askere gider. Askerlik […]

Hâfız Mehmed Gül, Risale-i Nur’da adı çok geçen bir nur fedakarıdır. 1890 Isparta Sav doğumludur. Hafız Mehmed,Mustafa Gül’ün ağabeyidir. Sav Kasabasının Gül’ler ailesinin bütün fertleri, Hafız Mehmed Gül, Mustafa Gül, Ali Gül üç kardeş, amcaoğulları İbrahim Gül, İsmail Gül o en korkulu günlerde matbaa gibi çalışıp Risale-i Nur’ları yazıp çoğaltmışlardır. Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinde mektupları, […]