Barla Nur Talebeleri arasında yeralan Ahmed Güvenç, Üstad Bediüzzaman Hazretlerine Barla’da 8 yıl hizmetinde bulunan Marangoz Mustafa Çavuş’un oğludur. Üstad Hazetleri bir mektubunda Ahmed Güvenç’in kendisini ziyaretini babası hesabına kabul ettiğini ifade etmektedir. ”Nurların birinci medresesi olan ve ben ruhen çok alâkadar olduğum Barla’nın ehemmiyetli genç şakirdlerinden, aynen Denizli’den bana gelen Ahmed gibi Mehmed gibi […]

Hafız İmam Ali Osman Karahan, 1930 yılında Isparta, Yalvaç’ta dünyaya gelir. Doğuştan kalça çıkığı olan Ali Osman Yalvaç’ta ”Topal Hafız” ismiyle tanınır. Hafız olan Ali Osman, uzun yıllar imamlık yapar ve imamlıktan emekli olur. Topal Hafız Ali Osman’a imamlığının ilk yıllarında ”Vesvese” arız olur ve bu kendisini oldukça yıpratır. Herkes ondan irşad beklerken o kendi […]

İman kurtarma davasının sarsılmaz, tereddüte düşmez kahraman bahadırlarından Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle ”Kahraman Tshiri” Tahiri Mutlu’nun annesi Zübeyde Hanım, Risale-i Nur’a, Kur’an’a hizmet eden bahtiyar bir ailenin ferdidir. Zübeyde Hanım kocası Hüseyin Hüsnü Efendi ve evlatları ile birlikte o dönemin ağır şartları içinde canla başla hizmet etmiştir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Lahika Mektublarında bir […]

Hafız Said Nuri Ertürk, Isparta’nın Çobanisa köyünde 1933 yılında doğmuştur. Risale-i Nur’un neşrine ve tanıtımına büyük hizmetleri geçen, Kuleönlü Hafız Mustafa Ertürk’ün oğludur. Çocuk yaşında babasından aldığı eğitimle Risale-i Nur’ları yazmaya başlamıştır. Hafız Said Nuri Ertürk, yedi yaşında iken yazmış olduğu Altıncı Şua adlı eseri bir mektupla Üstad Bediüzzaman Hazretlerine hediye etmiştir. Bunun üzerine Üstad […]

İbrahim Canan, 1940 yılında Karaman’a bağlı Ermenekte, dünyaya geldi. Ortaokulu Ermenek’te okurken Risale-i Nur’ları ve Bediüzzaman ismini duyar. Canan, o yılları hatıralarında ”Henüz kitaplarını okumamıştım. Sadece büyük bir zat çıkmış diye duydum”diye dile getirir. Lise tahsili için Konya’ya gelir, 1958 yılında liseden mezun olur. Lise yıllarında Üstad Hazretlerinin kardeşi Abdülmecid Ağabey ve diğer Ağabeylerle tanışır. […]

Afyon’lu Avukat Ahmet Hikmet Gönen, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve talebelerinin Afyon Mahkemesinde müdafi avukat sıfatı ile onları savunmaya çalışan ve mahkemenin bütün safahatını takip etmiş bir kişi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve talebeleri ile çok yakından alakadar olan ve onların her türlü hizmetlerine koşan Ahmet Hikmet Gönen’nin uzun hatıralarından bazı bölümleri o günlerde yaşananları […]

Isparta’nın Çobanisa köyünde 1900 yılında dünyaya gelen Ahmed Çoban, Isparta Nur Kahramanlarındandır. Koruk Efe ile birlikte efelik yaparken Risale-i Nur’ları onun vasıtası ile tanımış ve Ağabey’i Halil İbrahim’le iman hizmetinde bulunmuştur. Risale-i Nur’un Lahika Mektuplarında,”Efeler, Eşkiyalar, Ahmedler” diye isimleri geçen Ahmed, Risaleleri yazmak ve neşretmek konusunda büyük gayret göstermiştir. Koruk Eşkiya, yedi sene eşkiyalık yapar. […]

Savlı Hafız Mehmed’in oğlu olan Ahmed Zeki Avşar, 1923 yılında Isparta’ya bağlı Sav köyünde doğmuştur. Sav Köyünü Risale-i Nur’larla tanıştıran Savlı Hacı Mehmed Avşar’ın torunudur. Risale-i Nur’un küçük ve masum şakirtleri arasında adı geçer. Küçük yaştan itibaren Risale-i Nur’ları yazmıştır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, 1934 yılının Ağustos Ayında Barla’dan Isparta’ya gelir. Birkaç gün otelde kalır, daha […]

1927 yılında Antalya’da doğan Suphi Türel, orta okuldan sonra tahsil hayatına devam edemez ve iş hayatına atılır. Sonraki yıllarda liseyi ve daha sonra da Hukuk Fakültesini dışardan bitirir. 1949 yılında halen yayın hayatına devam eden Antalya İleri Gazetesini kurar. Çeşitli ulasal gazetelerin de Antalya muhabirliğini yapar. İlk sayısı, 21 Şubat 1949 yılında yayınlanan İleri Gazetesinin […]

Ahmet Böncü veya Risale-i Nur’daki adıyla Marangoz Ahmed 1904 yılında Isparta’ya bağlı Sav Köyünde doğmuştur. Sav Köyünün faal Nur Talebeleri arasında yer alan Ahmed Böncü, mesleği marangozluk olduğu için bu lakabla tanınmıştır. Hacı Hafız Mehmed vasıtasıyla Risale-i Nur’ları tanıyan Marangoz Ahmed, Sav Köyünde gece gündüz Nur Risalelerini yazmış ve neşretmiştir. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ”Masumların çavuşu” […]