Mustafa Yıldız, 1917 yılında Isparta’ya bağlı Sav köyünde dünyaya gelmiştir. Kardeşi Salih ile birlikte Sav’da iman ve Kur’an hizmetinde bulunmuştur. Sav Köyü kahramanlarından olan Mustafa Yıldız, Risale-i Nur’un elle yazılıp çoğaltıldığı dönemlerde yazdığı risalelerle büyük hizmetlere vesile olmuştur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin ”Elmas Kalemli Kahramanlar” hitabına da mazhar olan Mustafa Yıldız, 1943 yılında Denizli Hapsinde kardeşi […]

Isparta’nın Sav köyünde 1908 yılında doğan Hüseyin Beşli, Denizli Mahkemesi kahramanlarındandır.  Yazı yazmayı bilmeyen Hüseyin Beşli, evinde bulunan eski yazı sebebiyle tutuklanarak Denizli’ye götürülmüştür. Hatıralarında cahil biri olduğunu anlatan Hüseyin Beşli, Sav Köyünde 1943 yılında yapılan aramalarda evinde bulunan iki yaprak eski yazı sebebiyle tutuklanıp Isparta’ya oradan da Denizli’ye götürüldüğünü anlatmaktadır. Sav Köyünden Denizli Mahkemesine […]

Mehmed Ali Çakıcı, 1912 Homa doğumludur. Homa, Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı bugünkü adıyla Gümüşsuyu kasabasıdır. Homa kasabasının Risale-i Nur’da ayrı bir yeri vardır. Birisi burada yapılan hizmetlerle Homa Kahramanları ünvanı almış, diğeri ise, 1943 yılında yaşanan Denizli Mahkemesinin başlangıcı olmasıdır. Homa’da nalbanlık yapan Mehmed Ali Çakıcı, Nur Hizmetkarı ve Talebesi Hasan Atıf Ağabey vasıtasıyla Risale-i […]

Çalışkanlar Hanedanından Abdullah Çalışkan, 1918 yılında Emirdağ’da dünyaya gelmiştir. Osman Çalışkan’ın küçük kardeşidir. Emirdağ’da Mahalle Muhtarlığı yapmıştır. Daha sonra Avukatlar yanında kurs görerek dava vekili olarak çalışmıştır. 1952 yılında Kurban Bayramı arefesinde hastalanan Abdullah Çalışkan’a zehirlenme teşhisi konur ve 50 gün sonra vefat eder. Abdullah Çalışkan vefat ettiği zaman Üstad Bediüzzaman Hazretleri oğlu Kamil Çalışkan’ı […]

Hüseyin Akçay, namı diğer Koruk Efe Barla’ya bağlı Çobanisa Köyünde 1893 yılında dünyaya gelmiş. Koruk Efe, iki metre boyunda gür kaşlı bakınca insanın ürperdiği görenin korkup kaçtığı irikıyım bir adam. Koruk lakabı ise çabuk celallenip kızdığı zaman yüzünün ekşimesinden dolayı kendisine verilmiş. İşte bu Efe’nin birgün yolu Barla’ya düşer. Herkesin şerrinden korkup kaçtığı bu adam […]

Isparta’ya bağlı Sav Köyünde 1915 yılında dünyaya gelen Salih Yıldız Sav Köyü Nur Talebelerindendir. Kardeşi Mustafa ile birlikte Sav’da iman Kur’an hizmetinin ön saflarında yeralmıştır. Risale-i Nur hizmetinde Sav Köyünün ayrı bir yeri vardır. Sav Köyü insanları içinde iman Kur’an hizmetine hiç kimse engel olmamıştır. En avamı, en cahili dahi hizmetlere yanaşmasa da hizmet edenlere […]

Denizli’nin Çivril ilçesinin Homa kasabasında 1901 yılında dünyaya gelen Sami Tüzün, Homa Nur Talebelerindendir. Yeni adı Gümüşsuyu olan Homa Kasabası talebeleri Risale-i Nur’lar da ”Homa Kahramanları” olarak anılır. Homa, Risale-i Nur’da önemli kasabalardan biridir. ”Aziz, sıddık kardeşlerim! Homalı kardeşlerimizden Ali namında bir şakird, Hâfız Ali’nin vefatı günlerinde vefat ettiğini Sami Bey bana söylediği gibi Homalı […]

1900 yılında Kastamonu’ya bağlı İnebolu’da dünyaya gelen Ahmed Şaşmaz, İnebolu Nur Talebelerindendir. İnebolu-Kastamonu arasında atlı arabayla gıda maddeleri nakli işini yapan Ahmed Şaşmaz, daha sonra nalbantlık yaparak geçimini sağlamıştır. İnebolu Kahramanlarından Ahmed Nazif ile komşu olan Ahmed, onun vesilesiyle Risale-i Nur’larla tanışır. Kastamonu’da, Üstad Hazretlerini ziyaret edip O’na talebe olan Ahmed artık hayatının en önemli […]

1892 yılında Kastamonu’ya bağlı İnebolu’da dünyaya gelen Zühtü İşeri, İnebolu Kahramanlarındandır. İnebolu Kahramanlarının Risale-i Nur’da yerleri başkadır. Bu kahramanlar,hak tarafında yeralıp haksızlık karşısında susturulamazlar. Zühdü İşeri, İnebolu’da toptan ve perakende gıda ticareti yapmaktadır. ”Kardeşlerim; Ben kalben arzu ederim ki, çelik ve demir gibi sebatkâr Isparta ve civarındakiler gibi metin kahramanlar (Hüsrev’ler, Hâfız Ali’ler gibi) Kastamonu […]

Çalışkan Hanedanından Hasan Çalışkan 1908 yılında Afyon’a bağlı Emirdağ’da dünyaya gelmiştir. 9 Ağustos 1944 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Emirdağ’a sürgün gelen Üstad Bediüzzaman Hazretlerini burada ilk ziyaret eden kişi Hasan Çalışkan olmuştur. Hasan Çalışkan, Üstad Hazretlerinin, Emirdağa geldiği zaman ahali arasında ”çok alim bir zat, buraya gelmiş” konuşmaları üzerine, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin kaldığı otele […]