İLK İMAN EDEN HZ. EBUBEKİR (RA)

Hz. Ebu Bekir es Sıddîk (RA), 571 ve 634 yılları arasında yaşamış, Peygamber Efendimiz (SAV)'in İslâm'ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin ilkidir. Azaptan azad edilmiş mânâsına "atik", dürüst, sadık,…

İMAN VE KÜFÜR GÖZLÜĞÜ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ "O takvâ sahipleri öyle kimselerdir ki, gayba iman ederler." (Bakara Sûresi,3 ncü ayeti) İMANDA…

ACİZLİK BİR DİLEKÇEDİR

Acz ve fakrın makbul bir şefaatçi olması neden önemlidir? Acz ve fakr, kişiyi Allah’ın rahmetine ve kudretine bağlar. Aczin ve fakrın en makbul bir şefaatçi olması ise kişinin arzusuna ulaşmasının en kısa yolunudur. Kim…

İSLAM OKYANUSU

Sözler’i müştakların ellerine yetiştiren kardeşim Bekir Ağa’nın fıkrasıdır. Elimizdeki hakaik-i Kur’âniyeyi câmi Nur risaleleri, her an ve zaman bizi tarîk-i hakikatin nurlarına istiğrak ederek, şu zaman-ı hâzıranın…

HATİCETÜ’L-KÜBRA (RA)

Hatice bint-i Hüveylid veya Haticetü'l-Kübra,Hz. Muhammed Mustafa (SAV)in ilk eşi ve ilk Müslüman olan hanımdır. "Ümmü’l Müminin" müminlerin annesi adıyla anılır. Kureyş eşrafından olan Hazret-i Hatice (RA) cahiliyet döneminde…

İSLAM AĞACININ KÖKÜ İMAN

''Madem hakikat böyledir. Ben tahmin ediyorum ki, eğer Şeyh Abdülkàdir Geylânî (r.a.) ve Şah-ı Nakşibend (r.a.) ve İmam-ı Rabbânî (r.a.) gibi zâtlar bu zamanda olsaydılar, bütün himmetlerini, hakaik-i imaniyenin ve akaid-i…

BİRLİKTE KOLAYLIK VARDIR

İnsanların şirketler kurmaları onların işlerini daha kolay mı yapabileceklerini gösterir? Birlikte kolaylık varken, çoklukta zorluk ve akıl dışılık vardır. Sanat ve ticaret ile uğraşanlar birlikte kolaylık, çoklukta zorluk…

MANEN DESTEK VE ALKIŞ

Aziz, sıddık kardeşlerim; Kat’iyen şek ve şüphemiz kalmadı ki, bu hizmetimizin neticesi olan Risale-i Nur’un serbestiyetini değil yalnız biz ve bu Anadolu ve âlem-i İslâm alkışlıyor, takdir ediyor; belki kâinat memnun…

HİDAYET VE VAHDET YOLU

''Hatıra gelen ikinci nükte: Sâni-i Kadîr, Fâtır-ı Hakîm, Vâhid-i Ehad, kemâl-i kudretini ve cemâl-i hikmetini ve delil-i vahdetini göstermek için, pek az birşeyle çok işleri görmek, pek küçük birşeyle pek büyük vazifeleri…

SAHABİ KİME DENİLİR

Sahabi, kimlere denir, kimler sahabi sayılır? Sahabe, sahabî kelimesinin çoğuludur. Dostlar, arkadaşlar manalarına gelir. Sohbet ve sahip kelimelerinden türetilmiştir. Ashab kelimesi ise, “sâhib” (dost, arkadaş) kelimesinin…