DEVS’Lİ ŞAİR TUFEYL BİN AMR (RA)

Misafirperver, şair ve cömert bir insan olan Tufeyl bin Amr, herkes tarafından sevilir sayılırdı. Yemen tarafında bulunan Devs kabilesine mensuptu. Peygamber Efendimizin, Mekke'de İslâmiyeti açıkça yaymaya başladığı, gece…

MÜBAREK MEYVELİ AĞAÇ

''Ve o dalgalı muharebe meydanı ise, şu fırtınalı dünya yüzüdür ki, durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor: “Madem herşey elimizden çıkacak, fânî olup kaybolacak. Acaba bâkîye tebdil edip…

ÖLÜMÜN YÜZÜNE BAKMAK

Ölüm nedir? Ölüm gerçeği denilince ne anlamalıyız? Ölüm olayı, tıp ilmine göre, beyin ölümü tabir edilen beyne kan akışının durması ve beynin elektrik gönderememesi sonucu diğer organ ve dokular da bir süre sonra durmasıdır.…

İMANI KURTARMAK BÜYÜK NİMET

Aziz, sıddık kardeşlerim; Bilmukabele, biz de Ramazanınızı tebrik ediyoruz. Rüyalarınız pek çok mübarektirler. İnşaallah, Cenâb-ı Hak sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye bir işarettir. Bu zamanda en büyük bir…

ERVA BİNTİ ABDULMÜTTALİB (RA)

İslam’ın ilk yıllarıydı. Peygamberimizin halası Erva Binti Abdulmüttalib, oğlunun İslamı seçtiğini duyunca ona şöyle hitap eder: “Oğlum, hiç şüphesiz, dayının oğlu, senin yardımına herkesten daha çok layıktır.…

ANNENİN TATLI TOKADI

''Evet, ârif-i billâh aczden, mehâfetullahtan telezzüz eder. Evet, havfta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, “En leziz ve en tatlı haletin nedir?” Belki diyecek: “Aczimi, zaafımı…

İNSANIN GAFLETE DÜŞMESİ

İnsanlar, iki başlı veya üç ayaklı bir insan görünce neden onu merakla seyretmek istiyor? Şaşılacak ve hayret edilecek olan şey; insanın ahenk ve intizam ile normal bedeni iken, felsefenin insana sunduğu ahenk dışı ucubeyi…

HASTALIĞA KARŞI ŞÜKÜR GEREKİR

Aziz, sıddık kardeşlerim; Şimdi bir halimi size beyan etmek lâzım geliyor tâ başka sebepler sizi müteessir etmesin. O hal de şudur: Bu yirmi sene tazyik neticesi, ehemmiyetli ve müzmin bir hastalık bana ârız olmuş. Zaten eskiden…

TULEYB BİN UMEYR (RA)

Tuleyb bin Umeyr,Kureyş kabilesinin Benî Abdüddâr soyundandır. Annesi Resûl-i Ekrem’in halası Ervâ bint Abdülmuttalib’dir. İslam’ın ilk yıllarıydı. Peygam­berimiz, Hz. Erkam’ın evinde bulunuyor, gizli olarak hakka daveti…

ALLAH’A ASKER OLMAK

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ “Allah…