Yazılar

SAHABİ KİME DENİLİR

Sahabi, kimlere denir, kimler sahabi sayılır? Sahabe, sahabî kelimesinin çoğuludur. Dostlar, arkadaşlar manalarına gelir. Sohbet ve sahip kelimelerinden türetilmiştir. Ashab kelimesi ise, “sâhib” (dost, arkadaş) kelimesinin…

CENNET VEYA CEHENNEM

Cennete nasıl girebiliriz, cennete girmek için neler yapmak gerekir? Cennete sadece mümin'ler mi girecek? Allah'tan başka kimse cennete ve cehenneme kimin gideceğini bilmez, bilemez. Sadece Asr-ı Saadet döneminde On Sahabi dünyada…