CENNET VEYA CEHENNEM

Cennete nasıl girebiliriz, cennete girmek için neler yapmak gerekir? Cennete sadece mümin’ler mi girecek?

Allah’tan başka kimse cennete ve cehenneme kimin gideceğini bilmez, bilemez. Sadece Asr-ı Saadet döneminde On Sahabi dünyada iken cennetle müjdelenmişlerdir.

Cennetin anahtarı, ”La ilahe illallah Muhammedür resulullah” kelimesi ile ifade edilen imandır. Cennete girmenin şartı budur. Cennetteki makam ve dereceleri belirleyen ise ibadetler ve haramlardan sakınmaktır. İman etmemiş birisinin cennete gitmesi mümkün değildir.

“Doğrusu Allah katında din ancak İslâm’dır” (Âl-i İmran Suresi,19 ncu ayet)

“Kim, İslâm’dan başka bir din ararsa, o kimseden bu din asla kabul edilmez ve o, âhirette kaybedenlerden olur.” (Âl-i İmran Suresi, 85 ayet)

Bu iki âyetin açık hükmüne göre, beşer aklının mahsulü olan batıl dinler gibi, Tevrat ve İncil’in tahrifiyle semavîlik vasfını kaybeden Yahudilik ve Hristiyanlık da Allah indinde geçerli değildir.

Din denilince önce iman, itikat, sonra da ibadet akla gelir. Buna göre, İslâm dışında kalan dinlerdeki Allah inancı, melâike, kitap, resul telakkisi, âhiret ve kader anlayışı hakikatle tam uygunluk göstermemektedir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, risalelerde ortaya koyduğu itikat kaidesi ile, “İman tecezzi kabul etmez.” hükmünü vermektedir. Yani iman rükünlerini birbirinden ayrı düşünerek, bir kısmına inanıp diğerlerine inanmamak olmaz. Risale-i Nur Külliyatından, Asa-yı Musa adlı eserde bu konu şöyle dile getirilir:

“İman, altı rüknünden çıkan öyle bir vahdanî hakikattir ki, tefrik kabul etmez. Ve öyle bir küllîdir ki, tecezzi kaldırmaz. Ve öyle bir küll dür ki, kabil-i inkısam olmazlar.”

İman etmenin altı şartından birisine inanmayan insana mü’min denilmez. Meselâ Allah’a inanan fakat âhirete inanmayan insan mü’min değildir. Bu iki kaideye göre, Allah’a imanın sahih olabilmesi için imanın altı rüknünün tamamına Kur’an’ın bildirdiği gibi inanılması gerekiyor. Zira ins ve cinne Allah’ı tanıtan en son ve en mükemmel kitap odur; hiçbir tahrife ve değişikliğe uğramayan yegâne semavî kitap Kur’an’dır.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir