CAHİLİYE DÖNEMİ İNSANLAR

Cahiliye dönemi sadece Arabistan’a ait bir dönem mi? Bütün insanlığı içine alan bir dönem mi?

Cahiliye, Arabistan başta olmak üzere İnsanoğlu’nun yaşadığı bölgelerde, İslamiyetten önceki döneme Cahiliye devri denilir. Cahiliye bilgisizlik değil gerçeği kabul etmeme halidir. Cahiliye bir şeyi gerçeği dışında bilmek ve buna göre yaşamaktır. İnsanın Allah’ı gereği gibi tanımaması,O’na kulluk etmekten uzaklaşmasıdır. İnsanların ve toplumların İslam öncesi ve İslam dışı bir hayat yaşadığı devirlerdir.

Cahiliye devrinde yeryüzünde bulunan bütün milletler Allah’ı unutmuş, tevhid inancı ortadan kalkmıştı. Musa Aleyhisselamın getirdiği din unutulmuş, Tevrat’ın aslı değiştirilmişti. Îsa Aleyhisselamın getirdiği hakiki Nasraniyet de bozulmuş, aslı ile hiçbir alakası kalmamıştı. Mısır’da, bozulmuş Tevrat’ın hükmü, Bizans’ta değiştirilmiş Hıristiyanlık, İran’da ateşe tapılıyordu.

İslam’ın gelişinden önceki dönem müşrikleri Allah’a isyan etmiş O’nun hükümlerine sırt çevirmiş kendi heva ve heveslerine uygun ilkel ve cahil bir hayat sürmüşlerdir.

Arabistan’da ise, durum biraz daha farklıydı. Kimi insanlar tamamen inançsız hiçbir şeyi kabul etmiyor, kimisi Allah’a inanıyor, ahiret gününe inanmıyor, kim de Allah’a inanıp, insandan bir peygamberin gelmesine inanmıyordu. Büyük bir kısmı ise Allah’a şirk koşup putlara tapıyordu. Müşriklerin herbirinin evinde elleri ile yaptıkları çeşit çeşit putlar bulunuyordu. Bunlardan başka Hazreti İbrahim Aleyhisselam’ın dine üzere olan ve Hanif denilen kimselerde vardı. Bunlar Allah’ın varlığına, birliğine iman etmiş ve bu din üzere hayat sürenlerdi. Başta Peygamber Efendimiz’in Dedesi Abdülmuttalip olmak üzere bazı kimselerde bu dini yaşamaktaydı.

Cahiliye devri insanları Allah’ın varlığını kabul ederler fakat putlara taparlardı. Onlar putlarının Allah katında kendilerine şefaatçı olacağına inanırlardı. bu husus Zümer Suresi 3. ncü ayetinde şöyle anlatılır:”Biz onlara ancak bizi daha çok Allah’a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.”

Peygamber Efendimiz(ASM)ın dünyaya gelişi ve Peygamberliği ile birlikte İslam Güneşi, İnsanlığın üzerine doğdu. İnsanlık alemi hidayete ve kurtuluşa erdi. Cahiliye devri sona erdi, İslamın saadet asrı başladı.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir