KABRE İKİ YOL VARDIR

İnsanın önünde iki yol olduğu ve bu yolu da kendisinin seçtiği söylenir, bu yollar nedir? İnssanın dünya hayatında önüne çıkan yol ikiye ayrılır. Bu da biri sağ, diğeri sol yol diye tarif edilir. Sağ bir taraf, sol da…

ÇALIŞ O SAATİ BUL

''Bu hâdise münasebetiyle yine bugünlerde hatırıma gelen bir vâkıayı beyan ediyorum. Ben, namaz tesbihatının âhirinde otuz üç defa kelime-i tevhidi zikrederken, birden kalbime geldi ki: Hadis-i şerifte, “Bazan bir saat tefekkür,…

ALLAH'IN ASLANI Hz. ALİ (RA)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (ASV)in hem damadı hem de amcası Ebu Talib’in oğlu olan Hz. Ali(RA) Peygamber Efendimiz’in İslam’a davetini kabul eden ilklerdendir. İslam Devletinin, 656-661 yılları arasındaki dördüncü halifesidir. Hz.…

İKİ ASKER İKİ YOL

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ   يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ اعْـبُدُوا “Ey insanlar, ibadet ediniz.” Bakara Sûresi,21 ayet) İBADET ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk…

KABE TAVAF SAY

Hacer-ül esved, tavaf, say yapmak, Kabe'yi ilk defa görmek? Kabe, Kur'an'da "Doğrusu insanlar için kurulan ilk mabed şüphesiz ki, Mekke de bulunan çok mübarek ve bütün alemlere hidayet olan beyttir" (Al-i İmran,96) "Ey Rasü1üm…

KUR'AN SOFRASINDAN BESLENMEK

Âsım Beyin fıkrasıdır. Telvihat-ı Tis’a münasebetiyle yazmış. Sevgili Üstadım; Ne diyeyim, müştâkı olduğum bu risale-i şerife, bu sözler, bu hakikat, bu nur, bu fakire lütuf ve kerem-i İlâhî olarak ihsan buyuruldu.…

İLK NAMAZ İLK İMAMLIK

İlk namazın kılınması ve Efendimiz (SAV)in ilk imam olarak namaz kıldırması ne zamandır? Allah’ın ilk vahyini Peygamber Efendimiz (SAV) e, “oku” emri ile getiren Cebrail Aleyhisselâm, o gecenin sabahı tekrar gelmiş ve Rasûlullah’a…

KAİNAT BİR ZİKİR YERİDİR

''Ey nefsim! Bil ki, evvelki adam, kâfirdir. Veya fâsık, gafildir. Şu dünya, onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zîhayat, firak ve zevâl sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise, ecel pençesiyle parçalanan…

UMRE İHRAM ALLAH'A MİSAFİR OLMA

Umre yapmanın önemi ve İhram ile neler anlatılmak istenir? İhram nedir? Umre, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 196 ncı ayetinde geçen, ''Hac ve umreyi Allah için tamamlayın'' emri ile yapılan bir ibadet şeklidir. Ramazan Ayında…

AYET KELİME VE HARFLER

Hüsrev’in fıkrasıdır. Sevgili Üstadım, muhterem Efendim; Kur’ân-ı Kerîmin âyât ve kelimât ve hurufâtında görünen ihtilâf bertaraf edilmek üzere, yeniden hakikî ve esaslı bir surette âyât ve kelimât ve hurufâtın…