KABRE İKİ YOL VARDIR

İnsanın önünde iki yol olduğu ve bu yolu da kendisinin seçtiği söylenir, bu yollar nedir?

İnssanın dünya hayatında önüne çıkan yol ikiye ayrılır. Bu da biri sağ, diğeri sol yol diye tarif edilir. Sağ bir taraf, sol da diğer taraf manasına kullanılan bir ifadedir. Ancak zamanla her iki ibare de deyimleşmiş,sağ taraf hayrı ve hayır olan işleri, sol taraf da şerri ve şer olan işleri sembolize etmeye başlamıştır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Nur’un ilk kapısı adlı eserinde ”Herkes için şu hayat denilen sür’atli seferde, kabre iki yol vardır. O iki yol, uzun ve kısalıkta müsavidirler.” tabiriyle bu iki yolu tarif etmiştir.

”Ey Said-i gâfil! Herkes için şu hayat denilen sür’atli seferde, kabre iki yol vardır. O iki yol, uzun ve kısalıkta müsavidirler. Lâkin birisinde zararsız olmakla beraber, bir menfaat-i azîme olduğu, mütevatir ehl-i şuhud ve ihtisasın şehadet ve icmâlarıyla sabittir. O yolun on yolcusundan dokuzu o menfaat-i azîmeye nail olduğu, yine ehl-i şuhudun tevatürüyle sabittir.İkinci yol ise, ittifaken menfaatsiz olduğu halde, pek azîm bir zararı olduğu, ehl-i hibre ve şuhudun icmâıyla sabittir. Bu ikinci yolda, onda dokuz ihtimal-ı zarar vardır. Şu tehlikeli yolu ihtiyar edenler bedbaht ve eblehlerdir ki, zâhirî bir hafiflik için, silâh ve zâdı beraber kaldırmıyorlar. Vâkıa bir batman ağırlıktan kurtuluyorlar; lâkin bilmiyorlar ki, kalbleri yüz batman minneti kaldırıyor. Kantarlarla ehval ve mehavifi ruhlarına yüklüyorlar.”

Sağ yol Allah’a itaat ve ibadet edenlerin, sol yol, asi, hevesine, nefsine, arzusuna tabi olanların yolu olarak anlatılmaktadır. Sağ yol da yüzde yüz kurtuluş vardır, ama sağ yolda giden kişi yüzde yüz kurtulur denilemez. Zira bir insan hayatını sağ yolda yani Kur’an yolunda geçirmiş olsa bile, yüzde yüz kurtuldum diyemez. İnsanın son durumunun nasıl olacağını ancak Allah bilir.

İkinci yol ise küfür yolu, bu yolda giden insanın kurtuluşu yok, fakat küfürde giden adamın yüzde bir de olsa tövbe edip imana dönme durumu olabilir, kurtulabilir, bu insanın mutlak ümitsizlik hastalığına bir çaredir.

Peygamber Efendimiz (ASV) ın bu konudaki bir hadis-i şerifi şöyledir:

“Bir insan hayatı boyunca cennet ameli işler, ömrünün sonunda bir cehennem ameli işler ve cehenneme gider bir insanda hayatı boyunca cehennem ameli işler ömrünün sonunda cennet ameli işler ve cennete gider.”

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir