İLK NAMAZ İLK İMAMLIK

İlk namazın kılınması ve Efendimiz (SAV)in ilk imam olarak namaz kıldırması ne zamandır?

Allah’ın ilk vahyini Peygamber Efendimiz (SAV) e, “oku” emri ile getiren Cebrail Aleyhisselâm, o gecenin sabahı tekrar gelmiş ve Rasûlullah’a (SAV) abdest almayı ve namaz kılmayı öğretmiştir. Tahirü’l-Mevlevi, müslümanlıkta ibadet adlı eserinde, risaletin ilk günü Cebrail Aleyhisselâm’ın, Hz. Peygamber’e (SAV)imam olarak sabah namazını kıldırdığını nakleder.

Efendimiz (SAV) tebliğ vazifesine en yakını bulunan Hazret-i Hatice (RA) ile başlar. Hazret-i Hatice, tereddütsüz kelime-i şehadet getirip, O’na sadakat eline uzatıp ilk mülüman olma şerefine kavuşur.

Hazret-i Hatice’nin iman edip mümin olması Efendimiz (SAV)i son derece memnun ettiği gibi şevkini de arttırır. Zira artık yeryuzunde davasını tasdik ve kabul eden birisi vardır.

Peygamber Efendimiz, bundan sonra Hazret-i Hatice’ye Cebrail’den öğrendiği şekilde abdest aldırdı. Cebrail’den öğrendiği surette imam olarak şerefli zevcesine iki rekat namaz kıldırdı. Bir Pazartesi gününün sonuna yakın kılınan bu iki rekatlı namaz Efendimiz (SAV)in imam olarak kıldırdığı ilk namazdır.

Birçok alimin, Hz. Peygamber Efendimiz’in Hayatı adlı eserlerinde, “Peygamberlikten Sonra İlk Farz Olunan Şey: Namaz” olduğu dile getirilmektedir. Tevhid’in kabulü ve putların reddinden son­ra İslam şeriatına farz olarak giren ilk ibadet namazdır. Önceleri namaz ikişer rekattan, iki vakit sabah ve akşam vakitlerine yakın bir vakitte farz kılınmıştır.

Peygamber Efendimiz (SAV) ümmetine ve müminlere en önemli tavsiyesi ise şudur:

“Namaza dikkat edin! Namaza dikkat edin! Namaza dikkat edin!”

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir