Yazılar

,

İHLAS BİZİ MEN EDİYOR

Sual: Neden, ne dahilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli cemaatlere hiçbir alâka peydâ etmiyorsun? Ve Risale-i Nur ve şakirtlerini mümkün olduğu kadar o cereyanlara temastan men ediyorsun? Halbuki, eğer temas etsen…
,

DÜNYA MANZARALARIN KAYIT YERİ

Birinci Meyve Hâlik-ı Kâinat olan Zât-ı Akdese baktığı gibi, İkinci Meyve dahi kâinatın zâtına ve mahiyetine bakar. Evet, sırr-ı vahdetle kâinatın kemâlâtı tahakkuk eder. Ve mevcudatın ulvî vazifeleri anlaşılır. Ve…

FENDEN, İLİMDEN GELEN DALALET

Efendiler! Dalâlet ve fenalıklar cehaletten gelse, def etmesi kolaydır. Fakat fenden, ilimden gelen dalâletin izalesi çok müşküldür. Bu zamanda dalâlet fenden, ilimden geldiği için, ancak onları izale etmeye ve nesl-i âtiden o…

HAYATINI VE RAHATINI TERKETMEK

''Size hayatımda vefattan sonra elinize geçecek mânevî malımı ve hukukumu size vermeye ve  مُوتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا  “Ölüm gelip çatmadan evvel, şehvet ve nefsî arzularınızla ilgili duygularınızı…

DENİZLİ MAHKEMESİ, ALİ RIZA BEY

Risale-i Nur Külliyatının Alem-i islama,Anadoluya yayılmasında Denizli ve Ağır Ceza Mahkemesi önemli bir yer almaktadır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, çeşitli bahane ve planlarla itham edilerek Kastamonu’dan Denizli…

RİSALE-İ NUR' U MATBAA DA NEŞREDEN AĞABEY : ATIF URAL

Âtıf Doğan Ural, 1933'te Kars'ta doğmuştur. Babası Ali Baha Ural uzun seneler hakimlik yapmış, Rizeli bir zattır. Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. Talebeliği esnasında Sözler, Mektubat, Lem'alar gibi risalelerin yeni yazı ile…

FEN VE İLİM

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, dalaletin,dinden ayrılmanın ve sapıklığın cehaletten değil, fen ve ilimden geldiğine, cehaletten gelene cevabın kolay olduğuna, fakat fen ve ilimden gelen dalalete, insanların ancak Risale-i…