ANTALYA TALEBELERİNDEN SUPHİ İLERİ

1927 yılında Antalya’da doğan Suphi Türel, orta okuldan sonra tahsil hayatına devam edemez ve iş hayatına atılır. Sonraki yıllarda liseyi ve daha sonra da Hukuk Fakültesini dışardan bitirir. 1949 yılında halen yayın hayatına devam eden Antalya İleri Gazetesini kurar. Çeşitli ulasal gazetelerin de Antalya muhabirliğini yapar. İlk sayısı, 21 Şubat 1949 yılında yayınlanan İleri Gazetesinin sahibi ve yazı işleri müdürüdür.

Afyon Cezaevinin 20 aylık eziyetli günlerinden sonra 20 Eylül 1949 yılında Üstad Bediüzzaman Said Nursi ve Talebeleri tahliye olur, fakat dava devam eder. Bu mahkeme Sekiz yıl kadar sürdükten sonra 23 Mayıs 1956 yılında Afyon Mahkemesi Risale-i Nur’ların beraatine, eserlerin iadesine ve basımına izin verilmesi kararını verir.

Antalya Nur Talebesi Recep Unaz, yakın dostu ve arkadaşı Antalya İleri Gazetesi sahibi Suphi Türel’e gelir, Afyon Mahkemesinin beraat kararı ile Yargıtay Genel Kurulunun kararını gazetesinde yayınlamasını ondan ister. Suphi Türel, yazıyı alır ve gazetesinde yayınlar. Yazı, Adnan Menderes’e açık teşekkür ve Afyon Mahkemesinin Risale-i Nur’ları beraat kararıdır. İmza yerinde de Antalya Risale-i Nur Talebeleri namına Recep Unaz yer alır.

Türk Matbuatında ilk defa Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Nur Talebeleri ve Afyon Mahkemesinin Risale-i Nur’ların beraatı, eserlerin iadesi, kitapların basım izni kararı Antalya İleri Gazetesinde yayınlanmış olur. Daha sonra gazetede Hutbe-i Şamiye ve Hanımlar Rehberi tefrika edilir. Hube-i Şamiye ile Gençlik Rehberi kitap olarak basılır.

Gazetede yayınlanan bu haberi okuyan Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Suphi Türel’i tebrik etmek için Isparta’ya davet eder. Suphi Türel, 1957 yılında Isparta’ya gider, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini ziyaret edip, elini öper hayır duasını alır. Türel, bu ziyaretten sonra sık sık Isparta’ya giderek Üstad Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret eder.

1958 yılında Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin daveti üzerine gittiği bir ziyaretini ise Suphi Türel şöyle anlatır:

”Üstad beni davet etti. Yanına gittim. Bana,”Seni talebeliğe kabul ettim.”dedi. Sonra bana bazı ihtarlarda bulundu. Bir ara, ”Sen hem Risale-i Nur’ları tefrika ediyorsun, hem de bu işlere giriyorsun” deyip elini şöyle kaldırıverdi. Ben hemen önündeyim. Bu yumuşak, zayıf ellerden bir şey olmaz diye boynumu şöyle önüne uzatıverdim. Üstad elini kaldırdı, bir tane bu taraftan, bir tane de diğer taraftan iki şamar vurdu ki, Allah seni inandırsın Recep Efendi gözlerimden ateş çıktı, adeta. Sanki yıldızlar çıktı, gözlerimden.”

Matbaada yayınlanan Hutbe-i Şamiye kitabının sonuna Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kendi el yazısıyla şu duayı yazar:
”Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Ya Erhamürrahimin. İsm-i Azamın hürmetine, bu Hutbe-i Şamiye’yi altı bin nüsha bastıran, Tevfik ve Suphi ve Recep ve Mustafa’dan ahsen-i kabul ile kabul eyle. Ve onları ve mübarek yardımcılarını Cennet-ül Firdevs’te mesud eyle. Ve hizmet-i Ku’aniyede ve imaniyede daima muvaffak eyle. Amin. Amin. Amin. Said Nursi”

İleri Gazetesinde tefrika edilen Risale-i Nur eserlerinden dolayı çevresi Suphi Türel’e, neden bu eserleri tefrika ettiğini sorarlar. Nur Risalelerinin Kur’an tefsiri olduğunu ve bu eserleri herkesin okuması gerektiğini dile getiren Türel ”Bediüzzaman, Allah korkusunu ve Marifetullah’ı insanlara en iyi bir şekilde talim eden en üstün bir mürşiddir. Böyle bir mürşidi tanımayanlar çok talihsizdir.”der.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerini bir ziyaretinde de Üstad’ın kendisine, ”Hakkında şikayetler var,doğru mu bunlar?”diye sorduğunu anlatan Suphi Türel,”Evet doğrudur Üstadım” diye cevap verince, bana şöyle dedi.”Sana yapma, etme diyemem. Yapmasan iyi olur derim. Yapma dersem, huzur-u mahşerde yapılacak hesaplaşmayı ben üstlenmiş olurum ki, bu Allah’la kul arasına girmek demektir.” diyerek beni ikaz etti.

Türk basın hayatında ilk defa Risale-i Nur’ları müdafaa eden Suphi Türel, 83 yaşında iken 2010 yılında Antalya’da vefat eder. Kendisine, Allah’tan rahmet dileriz.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir