Yazılar

BİTLİSLİ ABDULLAH SAĞCI

Abdullah Sağcı, 1872 yılında Bitlis'e bağlı Tatvanın Reşadiye ilçesi Bölüh köyünde dünyaya gelmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Molla Said dönemi talebeleri araında yeralır. Birinci Dünya Savaşından önce…

ÜMMÜ EY ALİM

Hulûsi bak gaybî ihbarnameye, Gör Üstadım neler izhar eylemiş Kitab-ı Sinan'dan edip tefe'ül, Hakka ki kerâmet ibrâz eylemiş. "Ümmî Alîm"le HAŞİYE-1"Sinan-ı Ümmî"de, Hesâb-ı ebcedle var mutabakat. Görünür bakılınca…

MOLLA ABDÜLBARİ POLAT

Molla Abdülbari Polat, 1914 yılında Ağrı'da dünyaya gelmiştir. Eleşkirt ve Ağrı'da müftü olarak görev yapmıştır. Abdülbari Polat, din alimi ve mütefekkir olarak Ağrı'lı alimler arasında yer almıştır. 1957 yılında…

MURADİYELİ TERZİ KAMİL ACAR

Kamil(Kemal) Acar, Van'nın Muradiye ilçesinde 1918 yılında dünyaya gelmiştir. Muradiye de terzi esnafı olarak tanınmıştır. Van ve civarında Nur Talebeleri ile iman ve Kur'an hizmetinde bulunan Kamil Ağabey, çeşitli zamanlarda…

VAN’LI TALEBE SELAHATTİN AKYIL

1933 Van doğumlu Selahattin Akyıl Risale-i Nur'larla 1953 yılında tanışır. İlki 1956 yılında olmak üzere Üstad Bediüzzaman Hazretlerini birçok defa ziyaret eder. Kitap okumaya çok meraklı olduğu anlatan Selahattin Ağabey, o…

VANLI TALEBE ABDULLAH EKİNCİ

Van'lı talebeler arasında yeralan Abdullah Ekinci 1899 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini ilk defa Birinci Dünya Savaşı öncesinde tanıdığını söyleyen Abdullah Ekinci, o günleri şöyle anlatır: ''Harpten…

URFALI MOLLA ABDÜLHAMİD EFENDİ

Urfa'nın yetiştirdiği alimlerden biri olan Hacı Abdülhamid Efendi, 1892 yılında Bingöl'de doğmuştur. Nakşibendi tarikatı Halidiye koluna mensup olan Abdülhamid Efendi 1930 yılında Urfa'ya gelmiştir. Dönemin hocalarından ders…

ALİM BİR TALEBE MOLLA ABDÜLMECİD

Aslen Buharalı olan Abdülmecid Perihanoğlu, 1878 yılında Van'da dünyaya gelmiştir.Medrese eğitimi alan Molla Abdülmecid İlkokul muallimliği, daha sonra ise ortaokulda Arapça dersleri okutmuştur. Mahkeme-i Şeriye başkatipliği…

ŞAHISLARA DEĞİL HAKİKATE BAĞLANMAK

(Ehemmiyetlidir.) Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin, benim haddimin çok fevkinde hüsn-ü zanlarını ve ifratlarını tâdil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan kırk elli sene evvel, büyük kardeşim…

HOCA ABDURRAHMAN EFENDİ

Risale-i Nur'un Barla Lahikası mektupların da adı geçen Hoca Abdurrahman Efendi,Harput'un Molla Köyünde dünyaya gelmiştir. Hoca Abdurrahman bir müddet Molla Köyü'ndeki medresede tahsil görmüş daha sonra İstanbul'a gidip Fatih'te…