HOCA ABDURRAHMAN EFENDİ

Risale-i Nur’un Barla Lahikası mektupların da adı geçen Hoca Abdurrahman Efendi,Harput’un Molla Köyünde dünyaya gelmiştir. Hoca Abdurrahman bir müddet Molla Köyü’ndeki medresede tahsil görmüş daha sonra İstanbul’a gidip Fatih’te dersiam olarak ilim öğretmiştir.

Sultan Abdülhamid döneminde Bağdad ve civarına devlet tarafından müderris ve nasihatçı olarak gönderilmiştir. Buradaki, vazifesinden sonra Elazığ’a gelerek dini hizmetlerine devam etmiştir. Hoca Abdurrahman’ın, ismi Hulüsi Bey’in, Üstad Hazretlerine yazdığı mektuplarda, Risale-i Nur’ları okuyup bunları kabul eden alim bir zat olarak yeralmaktadır. Bu mektuplarda Hulüsi Bey, Üstad Hazretlerine şöyle hitap etmektedir:

”Pederim, Fethi Bey, Hoca Abdurrahman Efendi, sâbık Müftü Kemaleddin Efendi, imam Hâfız Ömer Efendi ve diğer Sözler’le alâkadar olanlar selâm ve dua ediyor, hayır duanızı istiyorlar. (Barla Lâhikası)

”Bu dakikaya kadar mübarek mektubu Fethi Bey, Hacı Baha Efendi, pederim ve eniştem ve Hacı Abdurrahman Efendi dinlemeğe muvaffak oldular. Hâfız Ömer Efendi’ye de inşâallah ilk fırsatta okumaya çalışacağım. (Barla Lâhikası)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ”Hoca Abdurrahman ile Fethi Bey, ikisi has talebelerin daire-i duası içinde duada kazancıma hissedardırlar. İkisi bana dua etsinler.” ifadelerinin yeraldığı mektuplarında Hulüsi Bey’e şöyle hitap ediyor:

”Başta muhterem pederiniz, Fethi Bey, Hoca Abdurrahman, Kemaleddin, Ömer Efendi olarak risalelerle alâkadar olan zâtlara selâm ve dua ediyorum ve dualarını istiyorum. Said Nursi.(Barla Lâhikası)

”Mahallenizin imamı Hâfız Ömer Efendi’ye selâm et ve de ki, ben onu kabul ettim. Talebelik şartlarını da ona söyle. Pederiniz ve Fethi Bey ve Hoca Abdurrahman, Sözler’i ciddî dinlemeleri beni çok mesrur ediyor. Ben onlara dua ediyorum. Onlar da bana dua etsinler. Seyda namındaki zât, pederinizin intisab ettiği zât değil, ondan evvel gelmiş iştihar etmiş mühim bir zâttır. Başta Sabri, Süleyman, Tevfik, bütün ihvanlar size selâm ediyorlar. Kardeşiniz Said Nursî (Barla Lâhikası)

Başta vâlideyninize, Fethi Bey, Hoca Abdurrahman Bey, yeni talebem İmam Ömer Efendi olarak Sözler’le alâkadar olanlara selâm ve dua ediyorum, dualarını isterim.

Sâbık Müftü Kemal Efendi’ye de ki: Müjde! Her bir saat hastalıklı ömrü, bir gün ibadet hükmündedir. Şu zamanda hayatın en iyi sureti böyledir. Biz dergâh-ı İlahîde onun hakkında en hayırlısını niyaz edip dua ediyoruz ve edeceğiz. Öylelerin duası makbuldür. Bana dua etsin. Hoca Abdurrahman ile Fethi Bey, ikisi has talebelerin daire-i duası içinde duada kazancıma hissedardırlar. İkisi bana dua etsinler. Eskide benim Ömer isminde talebem vardı, senin şimdiki orada Ömer Efendi ona duada arkadaş olmuştur. Kardeşiniz Mirzazade
Said Nursî.(Barla Lâhikası 323)

Kendisine getirilenRisale-i Nur’ları her okuyuşunda büyük memnunluk gösteren ve ”Çok istifade ettim. Allah razı olsun” diye dua eden Hoca Abdurrahman Efendi, 1938 yılında vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir