URFALI MOLLA ABDÜLHAMİD EFENDİ

Urfa’nın yetiştirdiği alimlerden biri olan Hacı Abdülhamid Efendi, 1892 yılında Bingöl’de doğmuştur. Nakşibendi tarikatı Halidiye koluna mensup olan Abdülhamid Efendi 1930 yılında Urfa’ya gelmiştir. Dönemin hocalarından ders alan Abdülhamid Efendi, Urfa’da yıllarca arapça ve dini konularda ders vermiş ve birçok talebe yetiştirmiştir. Urfa’da Molla Hamid ismiyle meşhur olmuştur.

Urfa’da herkes tarafından sevilen, hürmet edilen Molla Abdülhamid Efendi, Üstad Bediüzzaman Said Nursi’ye birçok kez arapça mektuplar yazıp O’ndan ders almıştır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Urfa’da cenazesini yıkayıp kefenleyen kişi de Molla Abdülhamid Efendi’dir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1960 yılında Urfa’da vefat edince,Zübeyr Ağabey Dergah Camii imamı olan Molla Abdülhamid Efendiye haber göndermiş, ”Üstad’ın cenazesini siz yıkayın” diye. İtikaf’ta olduğunu söyleyen Molla Abdülhamid Efendi’nin bu olayı çeşitli kaynaklarda şöyle yeralır.

”Hacı Abdulhamid Hoca hakkında Bediüzzaman Said Nursi (K.S)
şöyle demiştir:

”Dünyada en çok sevdiğim iki âlim vardır. Bunun ikisinin de adı, Abdulhamid’dir. Biri Bingöllü diğeri de Urfa’lıdır. Urfalı olan Hacı Abdulhamid Efendidir.”

Bediüzzaman Said Nursi Urfa’da vefat ettiği gece, Hacı  Abdulhamid Efendi bir rüya gördü. O sırada Ramazan ayıdır ve Hacı Abdulhamid i’tikâfa girmiştir. Rüyasında Bediüzzaman Said Nursi kendisini yıkamasını Hacı Abdulhamid Hocadan istiyor. Hacı Abdulhamid Hoca uyanıyor. Az sonra kapısı çalınarak Said Nursi’nin vefat ettiğini söylüyor ve ğaslı için kendisini çağırıyorlar.”(Mahmut Karataş, Ş.Urfa evliyaları s.224)

”Urfa’nın büyük ve tanınmış âlimlerinden, Bediüzzaman Said Nursi’nin cenazesini yıkayan Molla Abdülhamid Efendi bir hatırasını şöyle anlatıyor:
“Kadıoğlu Camii’nde i’tikafta idim. Gece rüyamda Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini gördüm. Bana ‘Ben vefat edeceğim. Benim cenazemde bulunup beni yıkayacaksın’ diye emretti. Ben de cevaben: ‘Ya Üstad! Şu anda dinen i’tikaftan çıkmama cevaz yoktur. Nasıl çıkabilirim?’ dedim. Bunun üzerine Hazret-i Üstad:

”Mülteka’l-Ebhur’un [Fıkıh kitabı] filan sahifesinde cevaz vardır. Oraya bak”dedi.

Sabahleyin uyandım. Rüyanın heyecanı içinde hemen kitaba baktım. Hakikaten aynen dediği gibi çıktı. Ben de i’tikaftan çıkarak cenazesini yıkamak şerefine nail oldum.” (Ölüm ve Molla Abdüllhamid, S. Suruç, 1973, Yeni Asya.)

Hacı Abdülhamid Efendi,çıktığı İstanbul seyahatindan dönüşünde yolda fenalaşarak Gazi Antep’te 3 Aralık 1973 yılında vefat etmiştir. Yanında bulunan Hanımı Anteplilerin yoğun ısrarına rağmen Molla Hamid Efendi’yi Urfa’ya getirip Bediüzzaman mezarlığına defnetmiştir. Nurköy olarak kendisine Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir