ÜMMÜ EY ALİM

Hulûsi bak gaybî ihbarnameye,
Gör Üstadım neler izhar eylemiş
Kitab-ı Sinan’dan edip tefe’ül,
Hakka ki kerâmet ibrâz eylemiş.

“Ümmî Alîm”le HAŞİYE-1″Sinan-ı Ümmî”de,
Hesâb-ı ebcedle var mutabakat.
Görünür bakılınca bu tarikle,
Esmâ-i Üstadla tam münasebet.

Hakkıyla hâdimü’l-Kur’ân’dır Üstad,
İspata kâfidir bu muvafakat.
Hayret-bahş esrara vâkıftır bu zât,
İhvâna deriz haber-i beşâret.

Sekiz yüz sene evvelinden görmüş,
Hâdimü’l-Furkan Bediüzzaman’ı
Habib-i Hudâ hem de Gavs-ı Âzam,
Sultan-ı evliya Şâh-ı Geylânî.

Büyük bir hüsn-ü zan eyle, Üstadım
Seni Kur’ân hâdimi eder add…
Kapan secde-i şükre, de, Hulûsi:
اِلٰهِى اَنْتَ رَبِّى وَاَنَا الْعَبْدُ
(Allah’ım, Sen benim Rabbimsin; ben ise Senin bir kulunum.)

Bu âciz kulunu muvaffak eyle,
Hizmet-i Kur’ân’la şerefyâb eyle.
Hizbü’l-Kur’ân’dan ayırma tâ ebed,
Bu âsi kuluna merhamet eyle…

Üstadım Said Nursî’den ol râzı,
بِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ الرَّاضِىِّ الْمَرْضِىِّ
(O Senden, Sen Ondan râzı olan habîbinin hürmetine.)
Evliya sultânı Abdülkadir’in,
Himmetin eksiltme bizden İlâhî.

İhbarname-i gaybın izhârının,
Gönül istedi yazmak tarihini.
Yüz bin hamd ü şükret Hakka, Hulûsi
Sana Üstaddır Molla Said Nursî.

Uhrevî kardeşiniz

Hulûsi

HAŞİYE : (Ümmî ey alîm) tarzında okunduğuna göre.(Barla Lahikası)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir