,

ENSARIN MUHACİRİ ABBAS BİN UBADE(RA)

Medineli olan Abbas bin Ubade’nin künyesi Abbas bin Ubade bin Nadle el-Ensari el-Hazreci’dir. Ensar’ın ileri gelenlerinden olup Hazrec kabilesine mensuptur.

Peygamber Efendimiz(ASM)ın daveti üzerine müslüman olmak için Medine’den gelen 12 kişiden birisidir. Birinci Akabe biatında müslüman olan altı kişi ikinci sene yanlarına aldıkları altı Medineli ile beraber on iki kişi olarak Mekke’ye geldiler. O gece Akabe’de Rasulullah ile görüşmeden önce Abbas bin Ubade arkadaşlarına şöyle hitap etti:

”Ey Hazrecliler! Rasulullah’ı niçin kabul ettiğinizi biliyor musunuz?”, sorusuna ”Evet” cevabı üzerine, ”Siz onu hem sulh, hem de savaş zamanları için kabul edip, O’na tabi oluyorsunuz. Eğer mallarınıza, akrabalarınıza, yakınlarınıza bir zarar gelince O’nu yalnız bırakacaksanız, bunu şimdi yapınız! Vallahi eğer böyle bir şey yaparsanız dünya da ve ahirette helak olursunuz. Sizler herşeye rağmen Rasulullah’a bağlı kalacaksınız. Onu tutunuz, vallahi bu dünyanız ve ahiretiniz için çok hayırlıdır.”

Bu konuşma üzerine Medineliler hep birden;
”Biz Rasulullah’ı, mallarımız ziyan olsa, yakınlarımız öldürülse de yine koruyacağız ve O’ndan hiçbir zaman ayrılmayacağız.”diyerek, sonra Rasulullah’a dönerek, ”Ya Rasulullah, biz bu ahdimizi, sözümüzü yerine getirirsek, bize ne vardır?” dediler. Rasulullah, onlara ”Cennet” buyurdular. Medineliler daha sonra sıra ile biat ettiler.

Abbas bin Ubade, Akabe’de arkadaşları ile beraber biat ettikten sonra Medine’ye dönmeyip, Mekke’de kalmıştır. Rasulullah’a hicret izni gelince Medine’ye hicret etmiştir. Bu yüzden Abbas, ”Ensarın muhaciri” lakabı ile de tanınmıştır.

Bedir Gazvesine katılamayan Abbas bin Ubade, Uhud Gazvesinde büyük kahramanlık göstermiştir. İslam ordusunun birara dağıldığını görünce, ashaba ve orduya şöyle hitap etmiştir:

”Ey kardeşlerim! Rasulullah’ın etrafından dağılmayınız, etrafına geliniz. Eğer Rasulullah’a bir şey olur biz sağ kalırsak, Rabbimize karşı ortaya süreceğimiz bir mazeretimiz yoktur.” diyerek, kılıcının kınını kırdı, zırhını, miğferini çıkardı. Müşrik ordusunun içine hucüm etti. Önüne çıkan müşriki deviren Abbas bin Ubade akşama kadar kahramanca savaştı. Rasulullah’ı korumaya çalıştı. Birçok yara almasına rağmen ayakta durup müşriklere karşı son nefesine kadar kılıç salladı ve sonunda şehadete ulaştı.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir