,

HUZEYME BİN CEHM(RA)

Huzeyme bin Cehm, Mekke'de dünyaya gelmiştir. Babası Beni Abdüddar oğullarından Cehm bin Kays, annesi ise Ümmü Harmele bint-i El Esved'dir. Huzeyme, babası, annesi ve kardeşi ile birlikte İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında müslüman…
,

DEĞNEK ELİNDE KILIÇ OLDU

ÜÇÜNCÜ MİSAL: Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâmın “yed-i beyzâ” ve “asâ” mu’cizesine nazire olarak, üç hâdisede bir mu’cize-i Ahmediye: Birincisi: Hazret-i İmam-ı Ahmed ibni Hanbel, Ebu Saidi’l-Hudrî’den tahriç…
,

ADIYAMAN’IN ÖNCÜLERİNDEN DURSUN KUTLU

1928 yılında Adıyaman'da dünyaya gelen Dursun Kutlu, okul döneminden sonra ayakkabı çıraklığı ile başladığı esnaflık hayatına ayakkabı imalatı ile 1960 yılına kadar devam eder. 1960 yılından sonra ise, halı ve mobilya…
,

PEYGAMBER EFENDİMİZ (ASM) VE ÜMMETİ

Rasulullah'ın ümmeti, ve ümmetine karşı sevecen, şefkatli olması neden? Peygamber Efendimiz(ASM) hayatı onun ümmetine karşı eşsiz şefkatinin bir delilidir. Ümmetinin dünyada ve ahirette sıkıntıya düşmesi ona çok ağır…
,

GÜNAHLARA CEHENNEMLE MUKABELE

Hulûsi Beyin fıkrasıdır. On Üçüncü Lem’anın on üç işaretle beyanı, Sûretü’l-Felâk ve Suretü’n-Nâs âyetleriyle, وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ…