KENZÜ’L-ARŞ DUASINI OKUMAK

Kenzü’l-Arş duası ve bu duanın mahiyeti nedir?

Kenzü’l arş duası, 19 ncu yüzyıl İslam alimlerinden Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin Mecmuatü’l Ahzab adlı eserinde yer alan bir duadır. Duanın Hz. Ali(RA) tarafından düzenlendiği ve Ehl-i Beyt yoluyla rivayet edildiği tahmin edilmektedir.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Rumuzat-ı Semaniye Risalesi olan Yirmi Dokuzuncu Mektubun Sekizinci Kısmının İkinci ve Üçüncü remizlerinde bu duadan bahsetmektedir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Kenzü’l Arş Duasının Feyzinden gelen bir Nükte-i Kur’aniye, Kenzü’l Arş’ın Birinci Nükte-i Kur’aniyesi, Kenzü’l Arş Duasının feyzinden gelen Üçüncü Nükte-i İcaziye başlıkları ile konuyu işlemektedir.

Kenzü’l Arş duası, Bismillahirrahmanirrahim ve Fatiha hakkı ve hürmetine ile başlayıp Kur’an’ın Yüz On Dört Suresinin her birisinin ilk ayetlerini zikri içine alarak bu surelerin ve ayetlerin şefatleriyle Cenab-ı Hakk’tan af ve bağışlanmayı isteyen bir duadır.

Dua, Peygamber Efendimiz (ASM)a nazil olan Kur’an’ın ayet, kelime ve harflerinin hürmetine, Yüz Yirmi Dört Bin Peygamber hürmetine, Dört Büyük Meleklerin, Yedi kat gökyüzü ile Yedi kat yeryüzü ve bu mülklerde bulunan melekler hürmetine Kerrubin ve Hamele-i Arş melekleri hürmetine af ve bağışlanma dile getiriyor.

Allah’ın isimlerini farklı bir açıdan ele alan dua metninde bu isimlerin hepsiyle bağışlanma ve af istenir.

Kenzü’l Arş duasını sıkıntılı hallerimizde, günahlarımızdan af ve bağışlanma istediğimiz her an okuyarak Allah’ın rahmet ve merhametine, şefkatine sığınabiliriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir