Yazılar

,

ENSARIN MUHACİRİ ABBAS BİN UBADE(RA)

Medineli olan Abbas bin Ubade'nin künyesi Abbas bin Ubade bin Nadle el-Ensari el-Hazreci'dir. Ensar'ın ileri gelenlerinden olup Hazrec kabilesine mensuptur. Peygamber Efendimiz(ASM)ın daveti üzerine müslüman olmak için Medine'den gelen…
,

BİR ÇOCUĞA KUR’AN ÖĞRETMELİYİZ

Hâfız Ali’nin fıkrasıdır. Eyyühe’l-Üstadü’l-Muhterem; Yirmi Dokuzuncu Mektubun Üçüncü Kısmının Dokuzuncu Meselesinde emir buyurulan hizmet-i Kur’ân’dan fakirin hissesine iki erkek ve bir kız çocuğu düşmüş…

SEN BİZİ SEVER MİSİN?

ÜÇÜNCÜ VEHİMLİ SUAL: Ehl-i dünya diyorlar ki: “Sen bizi sever misin? Beğeniyor musun? Eğer seversen, neden bize küsüp karışmıyorsun? Eğer beğenmiyorsan bize muarızsın. Biz muarızlarımızı ezeriz.” Elcevap: Ben değil…

İMAN ŞUURU İLE BAKMA

Kainata iman şuuruyla bakılmazsa ne olur? İman ile bakılırsa ne olur? İnsan iman şuuruyla, Allah'ın zatını sever, O'nun kainatta yarattığı mülküne, mevcudata bakar ve iman gözüyle manen istifade eder. İnsanın kabiliyeti…

KONYA TALEBELERİNDEN RAHMİ ERDEM

Risale-i Nur davasının sadık bir talebesi olan Rahmi Erdem, 1938 yılında Konya'nın Bozkır ilçesinin Yalnızca Köyünde dünyaya gelir. Küçük yaşta babasını kaybeden Rahmi Erdem'i annesi ve amcaları yetiştirir. 1952 yılında,…

CENAZE EVİNE YEMEK GÖNDERMEK

Cenaze evine yemek yapıp göndermek adedi nereden gelmektedir? Cenaze evine yemek yapıp gönderme ilk defa Cafer bin Ebu Talip (RA)ın şehid olduğu zaman, Rasulullah etrafındakilere Cafer'in ailesi için yemek hazırlamalarını öğütlemiştir.…

EBU AHMED BİN CAHŞ(RA)

Peygamber Efendimiz (ASM)ın halası Ümeyye bint-i Abdülmuttalip bin Haşim'in oğlu olan Ebu Ahmed bin Cahş Mekke'de dünyaya gelmiştir. Ebu Ahmed'in, Abdullah, Ubeydullah adlı iki erkek kardeşi ve Zeyneb, Ümmü Habibe, Hamme bint-i…

KUR’AN’DA EBU LEHEP

“Ebu Leheb’in elleri kurusun, kurudu da… Ne malı ne de kazandığı ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşe girecektir. Karısı da odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. Boynunda da hurma lifinden bir ip olacaktır.” (Tebbet…

İMAN ŞUURU İLE BAKMA

Kainata iman şuuruyla bakılmazsa ne olur? İman ile bakılırsa ne olur? İnsan iman şuuruyla, Allah'ın zatını sever, O'nun kainatta yarattığı mülküne, mevcudata bakar ve iman gözüyle manen istifade eder. İnsanın kabiliyeti…