KUR’AN’DA EBU LEHEP

“Ebu Leheb’in elleri kurusun, kurudu da… Ne malı ne de kazandığı ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşe girecektir. Karısı da odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. Boynunda da hurma lifinden bir ip olacaktır.” (Tebbet Suresi, 1-5 ayeti)

Kur’an-ı Kerim’in 111 nci  suresi olan Tebbet Suresi ile ilgili Nurkoy olarak yaptığımız bazı tespitler :

Kur’an-ı Kerim’de, “Ebu Leheb” ismi ile tanınan kişi, Abdüluzza bin Abdulmuttalib’dir. Abdu’l Uzza,“Uzza’nın kulu” manasınadır. Abdülmuttalib,  konuşurken ve öfkelendiğinde yanakları kızardığı için, oğluna Ebû Leheb lakabını takmıştır.

Peygamber Efendimiz(ASM)ın amcasıdır. Ebu Lehep hakkında sahip olunan bilgiler Hazreti Peygamberimiz (ASM)le olan münasebetleri ve İslam’a karşı aldığı hareketlerdir. Ticaretle uğraşan Ebû Leheb, maddî durumu iyi ve Mekke’nin önde gelen zenginlerindendir.

Ebû Süfyân’ın kız kardeşi Ümmü Cemil ile evlenmiştir. Ebu Leheb’in bu evliliğinden Utbe, Uteybe, Muattib adlı erkek çocukları, Durre, Halide ve Azze adında da kız çocukları olmuştur.  Durre müslüman olarak Medine’ye hicret etmiş, diğer iki kızı ve oğulları Utbe ve Muattib Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olmuşlardır. Uteybe ise müşrik olarak ölmüştür.

Ebû Leheb, o devirde Uzza putuna karşı aşırı derecede alaka göstermesiyle tanınırdı. Puta tapıcılığın adeta bir karakter hali Ebu Lehep’te görülmektedir.

Kur’an’ın indiği zamanda yaşayan pek çok İslam düşmanı olmasına rağmen, Kur’an’da sadece Ebû Leheb’in adı geçmektedir? Niçin Kur’an Ebû Leheb’i seçti ve neden biz ona her okuduğumuzda beddua ediyoruz? Ne yaptı da adı kıyamete kadar kötü ve lanetlenmiş olarak anılacak?

Kur’anda Abdüluzzanın, Ebu Leheb lakabıyla Kur’anda zikrinin temelinde yatan birçok sebeb olabilir. Bunlardan başlıcaları ise, Ebu Lehebin fitne ve fesat ateşini yakan, İslama düşmanlığı körükleyen ve puta tapıcılığı bir karakter haline getiren yapıya sahip olması, eşi Ümmü Cemilin de İslam düşmanlığında kocasından geri kalmaması sayılabilir.

Ebu Leheb, lakabı sadece Abdüluzzaya has değildir, adeta onun şahsında kıyamete kadar, hınç ve öfkeleri sebebiyle suratlarından alev saçarak İslama hücum eden herkesi ve eşlerini içine alan bir cins isimdir. İslam uğrunda Hak yolda, mücadele edenlerin, Hazreti Peygamber (ASM)in amcasıyla, amcasının eşiyle mücadelesinde olduğu gibi, yakın akrabalarıyla mücadelelerinin eksik olmayacağına bir işarettir.

Cenab-ı Hak, Tebbet Suresi ile, Ebu Leheb’le ilgili imtihanın bittiğini ve “Ebu Leheb ve eşinin kafir olarak öleceğini”  bildirmiş ve bunu bir örnek olarak bütün insanlara göstermiş ve ibret alınmasını istemiştir.

Evet, Kur’an “Kafir olarak ölecek” diyor ve 7 sene sonra kafir olarak ölüyor. Bütün düşmanlığına rağmen, ayet-i kerimeyi yalan çıkarmak için münafıklık yaparak “İman ettim” bile diyemiyor. İman kelimesini yalandan da olsa söyleyemiyor.

Kur’ân-ı Kerim kıyamete kadar bakidir. Ayetler de bütün zamanlara ve asırlara bakar. Her asrın bir Ebu Leheb’i vardır. Sure bunların hepsine bakar ve onların vasıflarını ortaya koyar. Bu bakımdan Ebu Leheb’in şahsında her asırda imana ve Kur’âna karşı çıkan ve inananları imanlarından vazgeçirmeye çalışanlara hitap eder, ehl-i imana da ders verir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir