YEMAME ELÇİSİ SALİT BİN AMR (RA)

Salit bin Amr, Mekke’de doğmuştur. Kureyş’lidir. İslamiyetin tebliğ edildiği ilk günlerde müslüman olmuştur. Kureyş’in Amir bin Lüey oğulları koluna mensuptur. Mekke’de kendisine yapılan bütün işkence ve zulümlere karşı koymuştur. Peygamber Efendimiz(ASM)ın Medine’ye hicret etmesinden sonra o da akrabaları ile birlikte Medineye hicret etmiştir.

Salit bin Amr hakkında kaynaklarda fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte Hicretin Yedinci yılında Peygamber Efendimiz (ASM)ın Hükümdarları İslamiyete davet etmek için gönderdiği altı elçiden birisidir. Rasulullah Yemame Hükümdarı Hevze bin Ali’ye yazdığı mektubu, Salit bin Amr ile göndermiştir.

Peygamber Efendimiz (ASM)ın ”Muhammed Resulullah” mührü ile mühürlü olan mektub şöyledir:

”Bismillahirrahmanirrahim,

Allah’ın Rasulu Muhammed’den Hevze bin Ali’ye!

Doğru yola tabi olan, uyanlara selam olsun. İyi bil ki, benim dinim develerin ve atların ayak basacakları yerlere kadar en uzak yerlere kadar uzanacak, bütün dinlere galip ve üstün gelecektir! Sen de Müslüman ol, selameti bul!

Müslüman olursan idaren altındaki yerlerin idaresini yine sana bırakırım.”

Mektubu okuyan Hevze bin Ali, Efendimiz (ASM)ın davetini kibarca red etti. Salit bin Amr’ı misafir ederek ikramda bulundu. Efendimiz(ASM)a verilmek üzere bir takım hediyelerle birlikte bir de mektub gönderdi.

Medine’ye dönen Salit bin Amr, olup biteni Efendimiz(ASM)a anlatıp onun gönderdiği mektubu verdi. Mektup şöyleydi:

”Davet ettiğin şey çok iyi, çok güzel! Ben kavmimin hatibi ve şairiyim. Bana işinden bazı selahiyetler ver ben de sana tabi olayım!”

Bu yersiz teklif karşısında Efendimiz(ASM),”Yerdeki bir hurma koruğunu bile istese, ona vermem” buyurarak, Hevze’ye, ”Elindeki her şey yok olsun!” diye beddua etti. Bir yıl sonra Cebrail (AS) gelip, Efendimiz(ASM)a Hevze’nin kafir olarak öldüğünü haber verdi.

Salit bin Amr, Hz. Ebubekir (RA) döneminde katıldığı Yemame Savaşında şehid olmuştur.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir