ABDULLAH BİN SÜHEYL (RA)

Abdullah bin Süheyl, Mekke’de dünyaya gelmiştir. Babası Süheyl bin Amr, annesi Fahite bint-i Amir’dir. İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında kelime-i şehadet getirip müslüman olmuştur.

Müşriklerin dayanılmaz işkencelerine maruz kalan Abdullah, Peygamber Efendimiz (ASM)ın izni üzerine Habeşistan’a hicret etti. Bir müddet orada yaşadı. Daha sonra her türlü çile ve işkenceyi göze alıp Mekke’ye döndü.

Oğlunun müslüman olmasına çok kızan Süheyl, onun geri dönmesine çok sevindi. Artık Abdullah’a gerekli cezayı verecekti. Şiddetli bir dayağın ardından oğlunu bir direğe bağlayan Süheyl, işkence de artık sınır tanımıyordu. İşkencenin had safhaya ulaştığı bir anda, babasının zulmünden kurtulmak için Abdullah, müşrik görünmek zorunda kaldı. Böylece işkencelerden kurtuldu. Direkten oğlunu çözen Süheyl, ona birçok ikramlarda bulundu. Abdullah ise dininden dönmemiş sadece diliyle söylemişti.

Bedir Savaşı için müşrikler Mekke’de ordu hazırlamaya başlamışlardı. Bu orduya katılmaya hazırlanan Süheyl,iyi ok atan oğlu Abdullah’ı da yanına aldı. Abdullah bin Süheyl, uzun zamandır Medine’deki müslümanların yanına katılmak için fırsat kollamaktaydı. Bunun kendisi için iyi bir fırsat olduğunu düşünenerek müşriklerle beraber Bedir’e gitmeye hazırlandı.

İki ordu Bedir’de karşılaştı. Bir an önce müslümanların safına geçmek için çırpınan Abdullah, aradığı fırsatı bulunca ani bir hamle ile müminlerin safına geçti.Oğlunu müslümanların safında gören Süheyl, ona ağır laflar söyledi. Abdullah bin Süheyl’in buna cevabı tek kelimeydi:

”Cenab-ı Hak bunu benim için hayırlı kıldı.”

Abdullah bin Süheyl, Bedir’den sonra Uhud,Hendek gazvelerine Peygamber Efendimiz (ASM) ile birlikte katıldı. Hudeybiye antlaşmasında şahid olarak yer aldı. Mekke fethinde bulundu. Kureyş’ten öldürülecek olanlar listesinde babasının adı vardı. Abdullah bin Süheyl, babası için Rasulullah’a, öldürülmemesi için müracaatta bulundu.

Rasulullah, Abdullah ve kardeşi hatırına Süheyl’i affetti. Buna çok sevinen Abdullah, hemen babasının gizlendiği yere gitti ve ona müjdeyi verdi. Müslümanlara yaptığı bunca düşmanlıktan sonra affedileceğine inanmayan Süheyl bin Amr, Peygamber Efendimiz (ASM) ın karşısına gelerek kelime-i şehadet getirip müslüman oldu.

Abdullah bin Süheyl, Hz. Ebubekir döneminde Yemame’de yalancı peygamber Müseylime ile yapılan savaşta kahramanca çarpıştı ve bu savaşta şehid oldu.

Allah, O’ndan razı olsun.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir