AKTAPLAR VE İMAMLAR

Hz. Hasan(RA) ın soyundan Aktaplar, Hz. Hüseyin(RA)ın soyundan gelenlere İmam denilmesi nedendir?

Aktap kelime olarak kutup, büyük veli, tasavvufta ise, evrenin manevi yönetiminden sorumlu veliler topluluğunun başı, başkanı demektir. Tasavvufi bir terimdir.

İmam ise, rehber önder, geniş bilgi sahibi, sözü delil kabul edilen alim ”kendisine uyulan kişi” manasınadır. Siyasi ve ilmi bir terimdir. Toplumu idare eden başında bulunan ümmetin idaresini üstlenen kişilere de İmam denilir. Dini manada imamlık Hz. Peygamber’e halife olarak hem din, hem de dünya işlerinde genel başkanlıktır. Bu konu da ünlü İslam Hukukçusu Maverdi, ”İmamlık, dini koruma ve dünya işlerini idare etmede peygamber halifeliği için konulmuş bir makamdır.” (El- Shkamü’s Sultaniye, s.3)

İslam alimleri,Hz.Hasan(RA)ın manevi havasının biraz tasavvufi hatırlamasından soyundan gelenlere aktap, Hz. Hüseyin(RA)ın karakterinin biraz daha siyasi kimliğe işaret etmesinden dolayı soyundan gelenlere imam demişlerdir. Bu konu Risale-i Nur’da şöyle yer almaktadır:

”İşte, bak: Hazret-i Hasan’ın neslinden gelen aktablar, hususan Aktâb-ı Erbaa ve bilhassa Gavs-ı Âzam olan Şeyh Abdülkàdir-i Geylânî ve Hazret-i Hüseyin’in neslinden gelen imamlar, hususan Zeynelâbidin ve Cafer-i Sadık ki, herbiri birer mânevî mehdî hükmüne geçmiş, mânevî zulmü ve zulümatı dağıtıp envâr-ı Kur’âniyeyi ve hakaik-i imaniyeyi neşretmişler, cedd-i emcedlerinin birer vârisi olduklarını göstermişler.”(Mektubat)

 

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir