VAHİY KATİBİ ŞURAHBİL BİN HASENE(RA)

Şurahbil bin Hasene, Miladi 574 de Mekke’de doğmuştur. Babası Abdullah, çok küçük yaşta vefat ettiği için annesi Hasene’nin ismi ile tanınmıştır. Şurahbil, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiği Kureyş kabilesine mensup Süfyan bin Ma’mer’in yanında büyümüş gençlik yıllarında Mekke’de okuma yazma öğrenmiştir.

Hz. Peygamber (ASM)ın İslamiyeti tebliğ ettiği günlerde 35 yaşında iken Şurahbil, annesi Hasene’ye gidip, ona yeni dine tabi olacağını söylemiş annesi, kocası Süfyan bin Ma’mer ve ailesiyle birlikte müslüman olmuşlardır.

İlk Müslüman Sahabeler arasında yer alan Şurahbil, Peygamber Efendimiz(ASM)ın ilk vahiy katiplerindendir. Mekke döneminde iman edenlerin uğradığı işkence, eziyet ve cefalara Şurahbil ve ailesi de maruz kalmıştır. Müşriklerin artan baskıları sonucu annesi ve ailesiyle birlikte İkinci Habeşistan hicretine katılmıştır.

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra Şurahbil, Habeş diyarından Medine’ye gelir. O sırada Hayber Gazvesi bitmiştir. Şurahbil, Ebu Süfyan’ın kızı ve Habeşistan muhacirlerinden olan Peygamber Efendimiz(ASM)ın eşlerinden Ümmü Habibe’yi Medine’ye beraberinde getirmiştir. Necaşi, Ümmü Habibe(RA) Rasulullah ile Habeşistan’da evlendirmiş, O’nu Şurahbil bin Hasene ile Medine’ye göndermiştir.

Medine’ye gelişinden sonra Hz. Peygamber Efendimiz (ASM) ile birçok seriyye ve gazvelere katılan Şurahbil, vahiy katipliği yanında çeşitli anlaşma metinlerini de yazmıştır. Bunlardan biri Tebük Gazvesi esnasında cizye vermek üzere Eyle halkı ve lideri Yuhanna bin Rü’be’ye gönderilen metindir. Peygamber Efendimiz(ASM) vefatından kısa bir süre önce ise Şurahbil’i Mısır’a elçi olarak göndermiştir.

Hz. Ebubekir döneminde Yermük Savaşının kazanılmasında büyük payı olan Şurahbil, Hz. Ömer devrinde ise Kudüs’ü teslim alırken onunla birlikte şehre girer. Suriye, Filistin bölgesinde Akka, Sur ve Taberiye gibi yerlerin fethinde bulunan Şurahbil bin Hasene(Ra) Miladi 639 yılında Amvas’ta ortaya çıkan veba salgında vefat etmiştir.

67 yaşında vefat eden Şurahbil bin Hasene, samimi, muttaki, cömert, Allah yolunda cihad konusunda örnek gösterilen sahabeler arasında yer almıştır. Allah O’ndan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir