MARANGOZ MUSTAFA ÇAVUŞ

Mustafa Çavuş, l883 tarihinde Barla’da dünyaya gelmiştir. Trakya, Çanakkale ve İstanbul’da asker olarak bulunmuş, hayatının On Sekiz yılı askerlikle geçmiştir. Çanakkale ve İstiklâl Savaşına katılmış, hak ettiği gazilik madalyasını almamıştır. Bediüzzaman Hazretlerinin, Barla hayatındaki yakın talebelerinden birisi de Mustafa Çavuş’tur. Marangoz ustasıdır. Marangoz ünvanı ile tanınır.

Bediüzzaman Hazretlerinin Barla’daki ikametgâhının önündeki ulu çınar ağacının üzerindeki köşk ve köşke çıkılan merdiven Merhum Marangoz Mustafa Çavuş tarafından yapılmıştır.

Bediüzzaman Said Nursi’nin, “Barlalı Marangoz Mustafa Çavuş” hitabına mazhar olmuştur. Risale-i Nur’da ismi çokça geçen Merhum Ağabeyimizin soyadı Güvenç’tir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin mektublarında Mustafa Çavuş ile alakalı bölümler şöyledir :

“Ben hem garib, hem misafirim. Benim istirahatımı temin etmek köyün borcu idi. Bu köy namına Cenab-ı Hak onu (Sıddık Süleyman) ve Mustafa Çavuş’u ve Muhacir Hâfız Ahmed’i ve Abdullah Çavuş’u bana ihsan etti. Ben de Cenab-ı Hakk’a şükrediyorum. Bunlar bana yüzer dost kadar kıymetdar göründüler, vatanımı bana unutturdular. Gurbet ve misafirlik elemini bana çektirmediler.” (Barla Lahikası)

“Kalben rahatsızlığım dolayısıyla, Kurban Bayramına kadar Süleyman Efendi, Şamlı Hâfız Tevfik, Abdullah Çavuş ve Mustafa Çavuş’tan başka kimseyi kabul etmiyorum. Affedersiniz gücenmeyiniz. Said Nursî” (Barla Lahikası)

“Mustafa Çavuş (R.H.) sekiz senedir bizim hususî küçük câmie, hem sobasına, hem gazyağına, hem kibritine kadar hizmet ediyordu. Hattâ gazyağını ve kibritini sekiz senedir kendi kesesinden sarfettiğini sonra öğrendik. Cemaate, hususan Cuma gecelerinde gayet zarurî bir iş olmayınca geri kalmıyordu.” (Lem’alar )

Risale-i Nur’da Mustafa Çavuş’u, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, anne babaya hürmette onu örnek göstermekte, ona benzemeyi talebelerine tavsiye etmektedir.

“Âhiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zât vardı. Dininde, dünyasında muvaffakıyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki, o muvaffakıyetin sebebi: O zât ise, ihtiyar peder ve vâlidelerinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşâallah âhiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli.” (Mektubat)

l954 de Barla’ya dönen Bediüzzaman Said Nursi uzun yıllar kaldığı eve inerken, yokuş üzerinde Mustafa Çavuş’un evinin önünde yaşlı gözlerle bir müddet durmuş, O’na dualar etmiştir.

Mustafa Çavuş, 2 Şubat 1940 tarihinde Barla’da vefat etmiştir. Mezarı Barla Kabristanındadır. Nurkoy olarak ruhuna binler fatiha.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir