Yazılar

ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR

''Ona “Kürdî” denilmesi ve kaside-i Hazret-i İmam-ı Ali’de (r.a.) görülen يَامُدْرِكًا kelimesinin hazf ve kalbiyle “Kürt” îma ve işaretinin bulunması, gerçekten Kürtlüğüne delâlet etmez ve onun mânevî…

MUAYKIB BİN EBU FATIMA(RA)

Muaykıb bin Ebu Fatıma,Ezd kabilesi mensubu olup Mekke'lidir. İslamın ilk yıllarında müslüman olup, o zor günlerde inancından taviz vermeden yaşayan sahabeler arasında yer alır. Müşriklerin kendilerine yaptığı eziyet ve…

VAZİFEMİZ DUAYA DEVAM

Sabri’nin fıkrasıdır. Üstad-ı Âlîşânım Efendim; Şu iki geceden iğtinam edebildiğim vakitlerde, Yirmi Dokuzuncu Mektubun Birinci Kısmını istinsah ederek, kendi nüshamı Ali Efendiye ve aslını zât-ı Üstadânelerine iade…

HOMALI MEHMED ALİ ÇAKICI

Mehmed Ali Çakıcı, 1912 Homa doğumludur. Homa, Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı bugünkü adıyla Gümüşsuyu kasabasıdır. Homa kasabasının Risale-i Nur'da ayrı bir yeri vardır. Birisi burada yapılan hizmetlerle Homa Kahramanları…

DOKUZ NÜKTELİ RAMAZANİYE

Sabri’nin fıkrasıdır. Lütufkâr ve inayetkâr Üstadım Efendim Hazretleri; Ramazan-ı Şerifin onuncu Cumartesi günü, saat on bir buçukta, herbir nüktesi nâmütenâhi hikmet ve hakikat müjdelerini hâvi ve mübeşşir, dokuz…

MÜBAREKLERLER KAHRAMANLARINDAN HAFIZ AHMED

Mübarekler Heyetinden Kuleönlü Mustafa Hulusi'nin oğlu  olan Hafız Ahmed 1929 yılında Kuleönün de doğmuştur. Büyük Ruhlu Küçük Ali'nin de yeğenidir. Hafız Ahmed, Risale-i Nur'da peder ve amcaları sisteminde Risale-i Nur'a…

BU ESER OKUMAYA DOYULMAZ

Âsım Beyin fıkrasıdır. Telvihat-ı Tis’a münasebetiyle yazmış. Sevgili Üstadım; Ne diyeyim, müştâkı olduğum bu risale-i şerife, bu sözler, bu hakikat, bu nur, bu fakire lütuf ve kerem-i İlâhî olarak ihsan buyuruldu. …

MÜNAFIĞIN NAMAZI KILINIR MI?

Bazı insanlar bir kısım kişlerin münafık olduğunu söylüyor bu kişilerin namazı kılınır mı? Peygamber Efendimiz (ASM) zamanında münafık olanlar vahiyle bildirildiği için namazlarının kılınmaması kabul edilirdi, diyen…

EHLİ SÜNNET VE CEMAAT

Amma Şîa-i Hilâfet ise, Ehl-i Sünnet ve Cemaate karşı mahcubiyetinden başka hiçbir hakları yoktur. Çünkü bunlar Hazret-i Ali’yi (r.a.) fevkalâde sevmek dâvâsında oldukları halde tenkis ediyorlar ve sû-i ahlâkta bulunduğunu…

SAATÇI HASAN ERGÜNAL

Hasan Hüseyin Ergünal, 1924 yılında Isparta’nın Atabey ilçesi İslamköy kasabasında dünyaya gelmiştir. Saatçı Hasan, lakabıyla da tanınan Ergünal, küçük yaştan itibaren Risale-i Nur’ları yazarak hizmet etmiştir. İslamköylü…