MUAYKIB BİN EBU FATIMA(RA)

Muaykıb bin Ebu Fatıma,Ezd kabilesi mensubu olup Mekke’lidir. İslamın ilk yıllarında müslüman olup, o zor günlerde inancından taviz vermeden yaşayan sahabeler arasında yer alır.

Müşriklerin kendilerine yaptığı eziyet ve işkencelere dayanamayan Muaykıb, ikinci Habeşistan hicretine katılmıştır.Habeşistan’dan da Cafer bin Ebu Talip ile beraber Medineye geldiklerinde Peygamber Efendimizin Hayber’de olduğunu öğrenerek oraya gitmiştir.

Muaykıb, Efendimiz(ASM)ın yabancılara göndereceği mektublarını yazdırdığı katipler arasında yeralıp, ayrıca Resulullah’ın mühürdağlığını da yapmıştır. Resulullah parmağında bulunan yüzük şeklindeki mührünü hazırlanan resmi evraklara basması için Muaykıb’a teslim ettiği rivayet edilmektedir. Bu görevini Hz. Ebubekir, Ömer ve Osman zamanında da devam ettirdiği belirtilmektedir.

Bu yüzüğün daha sonra Hz. Osman(RA)ın halifeliği döneminde Eris kuyusuna düştüğü bütün aramalara rağmen bulunamadığı da rivayet edilmektedir.(Müslim, libas 55)

Hz. Ömer döneminde cüzzam hastalığına yakalan Muaykıb, halifenin Yemen’den getirdiği iki doktorun tedavisi ile bu hastalıktan kurtulmuştur. Bir gün Hz. Ömer insanlarla beraber akşam yemeği yiyecekleri sırada Muaykıb bin Ebu Fatıma’yı görünce şöyle seslendi:

”Yaklaş ve otur! Allah’a yemin ederimki, şayet sende olan şey başkasında olsaydı,elbette o kişi bana bir mızrak mesabesinden daha yakın oturtulmazdı:”(Kitab’üt tabakat, syf 215)

Muaykıb, Hz. Osman(RA)ın hilafetinin sonlarına doğru daha önce yakalandığı hastalığı nükseder ve Miladi 656 yılında Medine’de vefat eder.

Allah O’ndan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir