Yazılar

MELEK VE ŞEYTANIN KALBTE KOMŞULUĞU

ÜÇÜNCÜ VECİH Budur ki: Eşya mabeynlerinde bazı münasebât-ı hafiye bulunur. Hattâ, hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur; veya senin hayalin, meşgul olduğu san’ata göre o ipleri…

KALBİN GIDASI İLAHİ AŞK

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Üçüncü Lem'a da ''Üçüncü Lem’a mantık mizanlarıyla tartılmamalı." ikazını niye yapıyor? ''Bu Lem’aya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise, aklın düsturlarını,…

KUR'AN OKUYANI DİNLEMEK

Kur'an okunurken veya radyo, bilgisayar gibi şeylerden dinlerken bir işle uğraşmak caiz midir? Bir insan, Kur'an-ı Kerim'i sesli olarak okuyor ve biz de bu sesi işitiyorsak, susup onu dinlemek farzdır. Bu esnada başka bir işle uğraşmak…

ANNE, BABALAR EVLATLARI İLE İLGİLENMELİ

Emin’le Feyzi’nin sordukları bir suale Üstaddan aldıkları cevap Sual: Bize verdiğiniz cevapta diyorsunuz: Siyasî geniş daireleri merakla takip eden, küçük daireler içindeki vazifelerinde zarar eder. Bunun izahını istiyoruz. Elcevap:…

MÜBAREK MEYVELİ AĞAÇ

''Ve o dalgalı muharebe meydanı ise, şu fırtınalı dünya yüzüdür ki, durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor: “Madem herşey elimizden çıkacak, fânî olup kaybolacak. Acaba bâkîye tebdil edip…

KUR'AN SOFRASINDAN BESLENMEK

Âsım Beyin fıkrasıdır. Telvihat-ı Tis’a münasebetiyle yazmış. Sevgili Üstadım; Ne diyeyim, müştâkı olduğum bu risale-i şerife, bu sözler, bu hakikat, bu nur, bu fakire lütuf ve kerem-i İlâhî olarak ihsan buyuruldu.…

AKLINIZ YOK MU?

Hucurat Suresi,12 nci ayeti müminlere gıybeti yasaklamaktadır? Fakat birçoğumuz bu hastalıktan kurtulamıyoruz, ne yapalım? Hucurat Suresi, 12 nci ayeti, "Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?" diye bize soruyor.…

KUR'AN'DA MİSALLERLE DİKKATİMİZ ÇEKİLİYOR

Cenab-ı Hakk, Kur’ân-ı Kerîm’de bir çok hakikatleri bize misâllerle ders vererek dikkatimizi çekmektedir. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ…

İMAN, BÜTÜN VÜCUDUMUZA YAYILIRSA

BİRİNCİ MESELE: Birinci Şuada iki üç âyetin işârâtında, Risaletü’n-Nur’un sadık talebeleri imanla kabre gideceklerine ve ehl-i Cennet olacaklarına dair kudsî bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir.…

AKIL, AYETE MUHTAÇTIR

  Bil, ey gafil, müşevveş Said! Cenâb-ı Hakkın nur-u marifetine yetişmek ve bakmak ve âyât ve şahitlerin âyinelerinde cilvelerini görmek ve berâhin ve deliller mesâmâtıyla temâşâ etmek iktiza ediyor ki, senin üstünden…