Yazılar

,

BEYLERBEYLİ SÜLEYMAN HÜNKAR

Süleyman Hünkar, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Beylerbeyi köyünde 1919 yılında dünyaya gelmiştir. 1938 yılında ilk defa ağabeyin nişanlısını kaçırmak isteyen kişiyi silahla vurarak yaralayan Süleyman Hünkar, Denizli hapsine…

BİZ BİN BEŞ YÜZ KİŞİYDİK

SEKİZİNCİ İŞARET Su hususunda tezahür eden bir kısım mu’cizâtı beyan eder. MUKADDİME: Malûmdur ki, cemaatler içinde vuku bulan hâdiseler, âhâdî bir surette nakledilse, tekzip edilmediği vakit, doğruluğunu gösterir.…

EBU AMİR EL-EŞARİ (RA)

İslamiyetin ilk tebliğ günlerinde müslüman olan Ebu Amir el-Eşari, Yemen'in Zebid şehrinde oturan Eş'ar kabilesindendir. Ebu Amir'in ama iken, gözlerinin sonradan açıldığı ve Habeşistan'a hicret eden müslümanlardan olduğu rivayet…

PEYGAMBER EFENDİMİZ (ASM) ÜMMETİNİ NASIL TANIYACAK

Peygamber Efendimiz(ASM), kıyamet günü ümmetini nasıl tanıyacak? Kıyamet günü herkes, kendi Peygamberinin yanında toplanacak Peygamberlerde kendi ümmetlerini tanıyacaklardır. Bizler de İnşaAllah, Resül-ü Ekrem(SAV) tarafından…

DENİZLİ HAPSİNİN MEYVELERİ…

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 3 Ekim 1943 yılında Isparta Savcısının talimatı ile Kastamonu'da tutuklanır, askeri konvoy eşliğinde Çankırı üzerinden Ankara'ya ve oradan da Isparta'ya getirilir. Isparta, Kastamonu ve…

VESVESEYE DÜŞMEMENİN YOLU

DÖRDÜNCÜ VECİH Amelin en iyi suretini taharrîden neş’et eden bir vesvesedir ki, takvâ zannıyla teşeddüt ettikçe, hal ona şiddetlenir. Hattâ bir dereceye varır ki, o adam amelin daha evlâsını ararken harama düşer. Bazan…

NAMAZ GÜNAHLARA KEFFARET OLUR MU?

Namaz insanın işlediği bazı günahlara keffaret olabilir mi? İnsanın kıldığı namazın,onun işlemiş olduğu günahlara keffaret olacağı bizlere Hadis-i Şerif'lerle müjdelenmiştir. Namazın günahlara keffaret olduğu ile ilgili…

MEKTUP YAZDI DİYE TUTUKLANAN TALEBE: EMİN TEKİNALP

1914 doğumlu Emin Tekinalp, Safranboluludur. Mustafa Sungur Ağabey'le kardeş torunlarıdır. Emin Tekinalp, Risale-i Nuru ilk defa Sungur Ağabey vasıtasıyla tanır. İktisat Risalesini yazıp, okuduğu günlerde Safranbolulu olan Mustafa…

HANİFE, HANEFİ İSMİ NERDEN GELİR

Hanefi Mezhebinin ismi nereden gelmektedir. Niçin Hanefi Mezhebindeniz denilir? Mezhebin ismi kurucusunun künyesi olan Ebû Hanife'den gelir. Hanife sözcüğü Hanif kökünden gelir. Hanif sözcüğü İslam öncesinde Allah'ın birliğine…

İMAN VE ÜMİD EN BÜYÜK SERMAYE

''Heran endişe ve korku içinde, acaba bugün ibadetimi yapabilecek miyim? Günahlardan nuzak kalabilecekmiyim? diye kıvranmaktayım? Ne yapmam lazım.'' İnsanın halim ne olacak, imanımı nasıl koruyacağım, ibadetimi yerine getirebilecekmiyim…