,

BESMELE ALLAH’I ANMAKTIR

Besmele ne demektir ne zamandan beri kullanılmaktadır? Besmele ''Bismillahirrahmanirrahim'' demektir. Bütün Peygamberler tarafından kullanılmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamınadır, ''Bismillahirrahmanirrahim''…
,

NEDİR ŞU TABİAT Kİ?

Eğer desen: Nedir şu tabiat ki, ehl-i dalâlet ve gaflet ona saplanmışlar; küfür ve küfrâna girip, ahsen-i takvimden esfel-i sâfilîne sukut etmişler? Elcevap: Tabiat namı verdikleri şey, şeriat-ı fıtriye-i kübrâ-yı İlâhiyedir…
,

NAMAZ TESBİHATININ ÖNEMİ

Namaz sonunda nasıl tesbihat yapmalıyız? Namazı gerek yalnız başımıza, gerekse cemaatle kıldıktan sonra tesbihat yapmak Sünnet-i Seniyyedir. Allah'ı zikretmek, noksanlıklardan uzak tutmak şükretmek namazın aslı ve özüdür.…
,

HZ. İLYAS ALEYHİSSELAM’IN HAYATI

Hz. İlyas Aleyhisselam nasıl bir hayata sahiptir? Hz. İlyas Aleyhisselam, Kur'an'da adı geçen Peygamberlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de adı iki surede geçmektedir. En'am Suresi 85 nci ayeti ile Saffat Suresi 123-124-125-126 ncı…
,

BU GENÇLERİN HERGÜN DUASINI ALIYORSUNUZ

''Bu gençlerin hergün, her saat duasını alıyorsunuz. Ve herbir risaleyi okurken, en aşağı sekiz-on kadar arkadaş bulunuyor. Halbuki bu fitne-i âhirzamanda, bu gençlerin bir araya gelip hak söz dinlemeleri pek mühimdir ve medâr-ı…