EBU AMİR EL-EŞARİ (RA)

İslamiyetin ilk tebliğ günlerinde müslüman olan Ebu Amir el-Eşari, Yemen’in Zebid şehrinde oturan Eş’ar kabilesindendir. Ebu Amir’in ama iken, gözlerinin sonradan açıldığı ve Habeşistan’a hicret eden müslümanlardan olduğu rivayet edilir. Ebu Amir el-Eş’ari, büyük kumandan ve alim olan Ebu Musa el-Eş’arinin de amcasıdır.

Habeşistan’tan Hayber kalesinin fethi sırasında Medine’ye gelen Ebu Amir, Hazreti Peygamber ile birlikte Mekke’nin fethine ve Huneyn Gazvesine katılmıştır. Huneyn’de bozguna uğrayan Hevazinli müşrikler Evtas ve Taif’te toplanarak yeniden savaşa hazırlandılar. Bu haber üzerine Hazreti Peygamber, Ebu Amir kumandasında bir kuvveti Evtas’a gönderdi. Ebu Amir kumandasındaki birlik yolda Arapların bilinen şairlerinden Dureyd bin Summe ve etrafıyla karşılaştı. Dureyd öldürüldü, yanındaki kuvvetler dağıtıldı.

Evtas’ta mevzilenen müşriklerle karşı karşıya gelen Ebu Amir, Hevazinli dokuz kişiyle birer birer savaştı. Ebu Amir, karşısına çıkanı önce İslamiyete davet ediyor, kabul etmeyenle savaşıp, onu öldürüyordu.

Teke tek yapılan vuruşmalar sonunda kumandan Hz. Ebu Amir, birçok Hevazinli müşriği yere serdi. Şiddetli çarpışma sırasında Ebu Amir, aldığı bir ok ile dizinden yaralandı. Sancağı yeğeni Ebu Musa’ya vererek onu kumandan tayin etti.

Kumandan Ebu Musa, düşman kuvvetlerini yenerek onları dağıttı. Bu arada Ebu Amir’i yaralayan müşriki de öldürdü. Müşrikler savaş alanından kaçmaya başlayınca amcası Ebu Amir’in yanına geldi. O’na isabet eden ok hala üzerinde duruyordu. Ebu Amir’in isteği üzerine ok çıkarılınca yaradan şiddetli bir şekilde kan akmaya başladı. Şehid olacağını anlayan Ebu Amir yeğenine şöyle dedi:

”Resulullah’a selamımı götür, O’na kendisinden dua istediğimi haber ver.” dedi. Bir müddet sonra da şehid oldu.

Savaşın sonunda Hz. Ebu Musa, amcasının atını ve eşyasını Peygamber Efendimiz (ASM)ın yanına getirdi, Ebu Amir’in şehit olduğunu selamını ve kendisine dua etmesini istediğini söyledi. Bunun üzerine abdest alıp iki rekat namaz kılan Efendimiz(ASM), iki elini kaldırarak, ”Ya Rabbi,Ebu Amir’i affet.” buyurdu. Ebu Musa, kendisine de dua etmesini isteyince ona da şöyle dua etti:

”Allah’ım Abdullah bin Kays (Ebu Musa)ın da günahlarını bağışla. Onu kıyamet gününde makbul bir makama kavuştur.”

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir