NASUHİZADE ŞEYH MEHMED

Barla Lâhikası’nda mektubu ve şiiri bulunan Nasuhizade Şeyh Mehmet Balkır,1878 yılında doğmuş.Şeyh Hacı Rahmi Sultan’ın halifelerindendir.

Burdur’da bulunan Şeyh Nasuhizade Mehmed Efendi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,1925 yılında Burdur’a gelince, ”Bu büyük bir zattır” diyerek ziyaretine gidiyor. Üstad’ı görünce hemen tanıyıp Risale-i Nur Talebeleri kervanına katılmıştır.

”Bülbül-i Bağistan-ı Kur’ân, Üstad-ı Ekremim, Efendim Hazretleri; Mürşid-i ekmel, şeyhim Hacı Rahmi Sultan Hazretleri, seferberliğin ikinci senesinde irtihâl-i dâr-ı beka buyurdular. Burdur’u teşrifinizden bir ay evvel, merhum Rahmi Sultan’la beraber bir cami-i şerifte birkaç cemaatle bulunmakta iken, sükût-i hâl-i murakebeye varıldı. Bazı velîler ruhânî teşrif buyurdular. Nihayette, siz Üstadım teşrif buyurdunuz. Bir cezbe-i Rahmân zuhurla uyandım, kendime geldim. Bir ay sonra Burdur’u teşrifle, bazı yevm sohbet-i irfâniyenizde bulunup ruhlarımıza gıda bahşolundu. Şu tulûatımı arza ictisâr ediyorum:

Halka-i hakikatte devrandadır ol mübârek Üstad.
Kavuşturdular ruhunu, ervâh-ı enbiyaya ânın.

Mest-i müstağrak olup hayrettedir ol mübarek Üstad.
Mübarek Kur’ân’ın dellâlısın dediler âna.

Sözleri cândır, onu tutmayan ruhsuzdur hemân,
Bütün söylediği nur-u hikmettir ânın.

Mirâc-ı ruhânîde devrandadır ol mübarek Üstad.
Kalbim içre feyz-i Nurun görmüşem hemân.

İçi umman-ı vahdette, dışı sahrâ-yı kesrette görünür Üstad.
Dünyada, uhrâda refik olalım âna.

Umarım Mevlâm ihsân eder biz âciz kullarına.
Nasuhîzâde Mehmed, söyledi hemân bu sırları.
Hazine-i Kur’ân’ın bir miftâhıdır Hazret-i Üstad.

Nasuhîzâde Şeyh Mehmed”(Barla Lahikası)

Şiirinde ”Risale-i Nur’lar hayat veren bir candır, ondan istifade etmeyen ruhsuzdur. Üstad’ın söylediği herşey hikmetli ve nurludur.” ifadeleriyle, ”Dünyada da ve ahirette de ona arkadaş olalım. Allah, inşaallah, ona arkadaş olmayı nasip eder. Kur’an hazinesinin bu zamanda bir anahtarıdır, Üstad.” ifadeleri ile son bulmaktadır.
13 Mayıs 1964 yılında vefat eden Nasuhizade Şeyh Mehmed Efendi’ye, Nurkoy olarak Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir