Yazılar

HİSSİ KABLEL VUKU HERKESTE VARDIR

''Hiss-i kablelvukuun tetimmesi. Aziz, sıddık kardeşlerim; Risale-i Nur’un zuhuru hiss-i kablelvuku ile küllî bir surette hissedilmesi gibi, Risale-i Nur’un has talebelerinin bir kısmının itirafıyla ve bir kısmının tarz-ı…

AYET KELİME VE HARFLER

Hüsrev’in fıkrasıdır. Sevgili Üstadım, muhterem Efendim; Kur’ân-ı Kerîmin âyât ve kelimât ve hurufâtında görünen ihtilâf bertaraf edilmek üzere, yeniden hakikî ve esaslı bir surette âyât ve kelimât ve hurufâtın…

ZAMAN İMAN KURTARMA ZAMANIDIR

بِاسْمِهِوَ  اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ حُرُوفِ…

İMAN HAKİKATLERİ KALBLERİ FETHEDİYOR

Aziz ve sıddık ve hâlis kardeşlerim; Rabb-i Rahîmime hadsiz şükür olsun ki, sizin gibileri Risaletü’n-Nur’a sahip ve nâşir ve muhafız halk etmiş; benim gibi âciz bir biçarenin zaif omuzundaki ağır yükü çok hafifleştirmiş. Kardeşlerim,…

SELAM VERİNCE HAPSE ATILAN ŞEFİK SARIOĞLU

Şefik Sarıoğlu 1905'de Milâs'ta doğdu. Milâs'ta "Şefik Bey" olarak bilinen bu Eskişehir maznunu Üstad Bediüzzaman Hazretlerine selam verdiği için tutuklanarak hapse atılmıştır. Sekiz arkadaşı ile beraber 26 Nisan 1935 yılında…

DÜNYAYA MİSAFİRHANE NAZARIYLA BAKMAK

"Molla Said, Van’da bulunduğu zamanlarda, bazı hususlarda o havalinin ulemasına muhalif bulunuyordu. (HAŞİYE: Aynı vaziyet, seksen senelik hayatında da devam etmiştir.) Bu hususlar şunlardır:" 1. Kat’iyen hiç kimseden hediye…

GARİPLİKLERLE DOLU ESKİŞEHİR HAPSİ

Eskişehir Hapishanesinde Nur Talebesi olmayan kişilerinde hapis yattığı söyleniyor, bu nasıl olmuştur? Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 1934 yılında Yüz Yirmi Talebesiyle Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilir.…

BİNLER KEDERİM OLSA SİLİNİRDİ

بِاسْمِهِ   وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim; Sizlerin bu bayram mânevî hediyeniz, bayramımı öyle bir tebrik etti ki, binler…

BÜTÜN ALEMİ TOPLAMAK

''Bir kitabın mukaddemesini, o kitabın hülâsası diye tarif ederler. Halbuki, her mevzuu müstakil bir esere sığmayacak kadar derin ve geniş olan bu muazzam kitabın muhteviyatını böyle birkaç sahifelik mukaddemeye sığdırmak kabil…

ŞEYH SEYYİD FEHİM ARVASİ

Şeyh Fehim, 1825 yılında Arvas'ta doğmuş, Osmanlı dönemi alimlerindedir. Seyyid olup, soyu Hazret-i Hüseyin'e ulaşır. Arvâslı olduğu için "Arvâsî" lakabıyla tanınmıştır. Seyyid Fehim hazretleri, Doğu Anadolu'da yetişen…