MÜSLİM ve MÜMİN

İslam ve iman konusunu biraz açabilir miyiz?

İslam, Hazret-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselamın kendisine gelen vahiy ile tebliğ buyurduğu din. İnsanın benimsediği,kabul ettiği ve ona taraftar olup onu uygulamasıdır.

İman, İslamın inanç ve akaid kısmını içine alıp bir insanın kabul etmesidir. Allah’ın hükümlerini ve kanunlarını hayatında hakim kılmak isteyendir. Allah’ın kanun ve kurallarının tamamı olan İslamı kabul edip ona taraftar ve tabi olandır.

İmanın altı şartı imanı temsil eder, bunu kabul edip uygulayana Mümin denir. İslamın beş şartı da kanun ve şeriatı temsil eder, bunu uygulayana da Müslim denilir.
İmanın şartlarını ve İslamın kaidelerini kalben tasdik ve dil ile açıktan söyleyen ve kabul eden kişi Mümin olur. Bu iman Allah katında halis,kusursuz ve geçerlidir.

Risale-i Nur’da bu konu şöyle anlatılmaktadır:

”Ulema-i İslâm ortasında “İslâm” ve “iman”ın farkları çok medar-ı bahsolmuş. Bir kısmı “İkisi birdir,” diğer kısmı “İkisi bir değil, fakat biri birisiz olmaz” demişler ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki:

İslâmiyet iltizamdır; iman iz’andır. Tabir-i diğerle, İslâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir.

Eskide bazı dinsizleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur’âniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz, bir cihette Hakkın iltizamıyla İslâmiyete mazhardı; “dinsiz bir Müslüman” denilirdi. Sonra bazı mü’minleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur’âniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar; “gayr-ı müslim bir mü’min” tabirine mazhar oluyorlar.”(Mektubat)

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri burada bir şeye dikkatimizi çekiyor.İslam olmuş ama Mümin olmamış insan olduğu gibi, Mümin olduğu halde İslam olmamış insanlara dikkat çekiyor. İslamın, zekat,faiz gibi kurallarını benimseyip taraf olurken, imanın altı esasının bazısını inkar ediyor,veya
Allah’a iman ediyor, şeriatın bir kuralı olan faizi inkar ediyor, Üstad bu adamlara da ”gayrı müslim mümin” ismini veriyor.
İslam olmadan iman, iman olmadan da İslam olmak mümkün değil. Bu hususta bütün Ehl-i Sünnet alimleri ittifak halindedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir