Yazılar

KAYIŞZADE HAFIZ OSMAN EFENDİ

Kayışzade Hafız Osman Nuri Efendi, 1834 yılında Burdur'da doğmuştur. İlk öğrenimiyle beraber hıfzını Burdur'da tamamladıktan sonra medrese tahsili için İstanbul'a gelir. Dini ilimler tahsiline başlar. Yazdığı eserlerinde…

BURDURLU ABDURRAHMAN CERRAHOĞLU

Abdurrahman Cerrahoğlu,1917 Burdur doğumludur.Üstad Bediüzzaman Said Nursi'yi 1926 yılında Burdur'da tanımıştır. O yıllarda İlk Okul talebesi olduğunu anlatan Adurrahman Ağabey, ''Muallimimiz bizi bir gün Maşat Tepesine götürdü.…

BİNBAŞI ASIM BEY

Barla Lâhikası, Tarihçe-i Hayat, Şualar ve Mektubat gibi eserlerde ismi, yazdığı mektup ve şiirlerde imzası bulunan, Binbaşı Âsım Bey, l877 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Âsım Bey, Trablusgarp, Şam, Muğla ve Manisa'da subay…

NASUHİZADE ŞEYH MEHMED

Barla Lâhikası'nda mektubu ve şiiri bulunan Nasuhizade Şeyh Mehmet Balkır,1878 yılında doğmuş.Şeyh Hacı Rahmi Sultan'ın halifelerindendir. Burdur'da bulunan Şeyh Nasuhizade Mehmed Efendi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,1925…