Girdi yapan

SAİB BİN OSMAN (RA)

İlk Müslümanlar arasında yeralan Saib bin Osman, İslamiyeti On Üçüncü kişi olarak kabul ettiği rivayet edilen Osman Bin Maz’un (RA)ın oğludur. Kureyş kabilesinin Beni Cumah koluna mensuptur. Babası, iki amcası ile birlikte İslamiyeti seçen Saib bin Osman, Mekke müşriklerinin çeşitli işkence ve baskılarına maruz kalmıştır. Peygamber Efendimiz (ASM) ın müsaadesiyle Birinci Habeşistan hicretine katılmıştır. Mekke’lilerin […]

DÜNYA DA CENNET HAYATI YAŞAMAK

”İşte, bak: O iki kardeş ise, biri ruh-u mü’min ve kalb-i salihtir. Diğeri ruh-u kâfir ve kalb-i fâsıktır. Ve o iki tarikten sağ ise, tarik-i Kur’ân ve imandır. Sol ise, tarik-i isyan ve küfrandır. Ve o yoldaki bahçe ise, cemiyet-i beşeriye ve medeniyet-i insaniye içinde muvakkat hayat-ı içtimaiyedir ki, içinde hayır ve şer, iyi ve […]

ALİM BİR TALEBE MOLLA ABDÜLMECİD

Aslen Buharalı olan Abdülmecid Perihanoğlu, 1878 yılında Van’da dünyaya gelmiştir.Medrese eğitimi alan Molla Abdülmecid İlkokul muallimliği, daha sonra ise ortaokulda Arapça dersleri okutmuştur. Mahkeme-i Şeriye başkatipliği de yapan Molla Abdülmecid Efendi, bir müddet Van Kadı vekili olarak görev yapmıştır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Van dönemi talebeleri arasında yer alan Molla Abdülmecid Efendi, alim bir […]

EBABİL KUŞLARI, FİL YILI

Ebabil kuşu nasıldır? Bu kuşun hikayesi ve fil vakası nedir? Kur’an-ı Kerim’de Fil Suresi 3. ncü ayette ismi geçen Ebabil kuşları, Kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehe ve ordusuna karşı gaga ve ayaklarıyla taşıdıkları taşları atarak onları bozguna uğratan kuşların ismidir.. Ebabil kuşu, kırlanğıçlara göre kanatları daha uzun, kavisli gece gündüz havada kalan geceleri gören ve […]

ISSIZ SAHRALAR SUSUZ ÇÖLLER

Muhterem Efendim, sevgili Üstadım; Yirmi Dokuzuncu Mektubun bir kısmını nasıl bulduğum ferman buyuruluyor. Bu hususta ne yazabilirim, ne gibi bir fikir dermeyan edebilirim? Risalelerin her birisinin nurları bir, fakat mevzuları ayrı, güzellikleri ayrı, lâtiflikleri ayrı, zevkleri ayrıdır. Bu risalenin nuru diğer risaleler gibi her tarafı parlak, her köşesi güzeldir. Bilhassa, ruhlarımızı sızlatan, kalblerimizi ağlatan bu […]

,

ÜMMÜ KÜLSÜM BİNT-İ MUHAMMED (R.ANHA)

Mekke’de dünyaya gelen Ümmü Külsüm bint-i Muhammed, Zeyneb ve Rukiyye’den sonra Efendimiz (ASM)ın Hz. Hatice (RA) dan olan üçüncü kızıdır. Ümmü Külsüm, diğer kardeşleri ile birlikte annesi Hz. Hatice (RA) ile birlikte İslamiyeti ilk kabul edenlerdendir. Ümmü Külsüm, Cahiliye döneminde Ebu Lehep’in oğlu Uteybe ile nikahlanmıştı. ”Tebbet Suresi” nazil olunca Ebu Lehep ve eşi oğullarına […]

,

İKİ MUCİZE BAKİ KALDI

ÜÇÜNCÜ NÜKTELİ İŞARET Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın mu’cizâtı çok mütenevvidir. Risaleti umumî olduğu için, hemen ekser envâ-ı kâinattan birer mu’cizeye mazhardır. Güya, nasıl ki bir padişah-ı zîşânın bir yaver-i ekremi, mütenevvi hediyelerle muhtelif akvâmın mecmaı olan bir şehre geldiği vakit, her taife onun istikbaline bir mümessil gönderir, kendi taifesi lisanıyla ona hoşâmedî eder, onu alkışlar. […]

,

ÇALIŞKANLARDAN İHSAN ÇALIŞKAN

Çalışkan Hanedanından İhsan Çalışkan 1933 yılında Afyon’a bağlu Emirdağ’da dünyaya geldi. Osman Çalışkan’ın oğludur. Okul hayatı ile birlikte küçük yaşlarda babasının dükkanına giderek ticari hayatın içine girdi. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Emirdağ Hayatı başladığında On Bir yaşındaydı. Zaman zaman babası veya amcaları ile birlikte ziyaretine giderek O’nun hizmetinde bulundu. Ağabeyi Halil ile Amcaoğlu Ceylan’ın […]

,

ZEYD’İ SEN Mİ ÖLDÜRDÜN?

Hz. Ömer(RA)ın ağabeyi Zeyd bin Hattab, Yalancı Peygamber Müseylime Kezzab ile yapılan Yemame savaşının şiddetli bir anında müslümanların bozulup geri çekildiğini görünce bir elinde İslam ordusunun sancağı, diğer elinde kılıcı ile düşman ordusunun içine korkusuzca dalıp, ”Ey Allah’ım, Müslümanların mağlubiyetinden sana sığınırım.” dedi. Hz. Zeyd’in bu kahramanlığı mücahidlere örnek oldu geri çekilen ordu hücuma geçti. […]

,

ŞAHISLARA DEĞİL HAKİKATE BAĞLANMAK

(Ehemmiyetlidir.) Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin, benim haddimin çok fevkinde hüsn-ü zanlarını ve ifratlarını tâdil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan kırk elli sene evvel, büyük kardeşim Molla Abdullah (rahmetullahi aleyh) ile bir muhaveremi hikâye ediyorum. O merhum kardeşim, evliya-i azimeden olan Hazret-i Ziyaeddin’nin (k.s.) has müridi idi. Ehl-i tarikatça, mürşidinin hakkında müfritane […]