Girdi yapan Nurköy

AMR BİN AVF (RA)

Hayatı hakkında az bilgiye sahip olduğumuz sahabelerden birisi de Amr bin Avf’tır. İslamiyetin ilk yıllarında müslüman olan Amr, Medine’ye hicret emri çıkınca diğer sahabilerle birlikte oda Medine’ye hicret etti. Hendek Gazvesine katılan Amr, bu savaşta büyük kahramanlıklar göstermiştir. Amr bin Avf, Tebük Gazvesine katılmayı çok istemesine rağmen maddi sıkıntısı olduğundan yol hazırlığı yapamıyordu. O yıllarda […]

KARDEŞİN ÖLDÜ CENNETE GİTTİ

BİRİNCİ NOKTA Âhiret akîdesi, hayat-ı içtimaiye ve şahsiye-i insaniyenin üssü’l-esası ve saadetinin ve kemâlâtının esasatı olduğuna, yüzer delillerinden bir mikyas olarak yalnız dört tanesine işaret edeceğiz: Birincisi: Nev-i beşerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar, yalnız Cennet fikriyle, onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler. Ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvve-i […]

İLK KATİP MOLLA HABİB

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ders halkasında bulunan en sevdiği talebelerinden ve ilk katiplerinden olan Molla Habib’in hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Sadece İşaratü’l İ’caz tefsirinde ve Emirdağ Lahikalarında ismi geçmektedir. Doğu beyazıt’lı olduğu ifade edilen Molla Habib, Birinci Dünya Savaşının ilan edilmesiyle Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte gönüllü alay vaizi olarak Erzurum cephesine gider. Başkomutan Enver […]

MÜSLÜMANLAR ARASINDA MERHAMET

Dünya tarihine adalet timsali olarak geçen Halife Hz. Ömer (RA),bir grup müslümanlar ile sohbet halindeydi. İki güçlü delikanlının bir kişiyi kolllarından tutup kendilerine doğru geldiklerini gördü: ”Nedir bu haliniz, bu adamı niye böyle getirdiniz?” diye sordu. ”Ya Ömer! Bu adam bizim babamızı öldürdü. Biz de adaletin gerçekleşmesi için bu adamı tutup sana getirdik. Sizden adaleti […]

VAZİFEMİZ DÜNYAYA BAKMAK DEĞİLDİR

Çok aziz, sıddık, kahraman, bahtiyar Emirdağlı kardeşlerim; Geçirdiğiniz çok büyük âfeti müş’ir, mübarek efendimiz hazretlerinin, çok ehemmiyetli ve çok kıymetli ve perde altında çok müjdeli lütufnamelerini aldık. Her birerlerinize, hususan bu yangında daha çok tehlike atlatan kardeşlerime, bura ve bu civar talebeleri namına büyük geçmiş olsun der ve bu vesile ile dehşetli küfr-ü mutlak yangınının […]

,

NEVFEL BİN HARİS (RA)

Mekke’de doğan Nevfel bin Haris’in künyesi Ebu’l Haris Nevfel bin Haris bin Abdülmuttalip el Haşimi el Kureyşi’dir. Peygamber Efendimiz(ASM)ın amcası Haris’in oğludur. Kureyş’in Haşimoğlu kabilesinden İslama giren en yaşlı sahabi. Nevfel, Rasulullah’ın İslamiyeti bütün insanlara duyurmaya çalıştığı ilk tebliğ yıllarında müslüman olmamış, fakat karşı da çıkmamıştı. Bedir Gazvesine istemediği halde müşriklerin zoru ile katıldı, bu […]

,

SALTANATIN BİR SULTANI OLUR

BİRİNCİ SURET Hiç mümkün müdür ki, bir saltanat, bahusus böyle muhteşem bir saltanat, hüsn-ü hizmet eden muti’lere mükâfatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın? Burada yok hükmündedir. Demek, başka yerde bir mahkeme-i kübrâ vardır. İKİNCİ SURET Bu gidişata, icraata bak: Nasıl en fakir, en zayıftan tut, ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel […]

,

VAN NUR TALEBELERİNDEN AYTEKİN EBEPERİ

Aytekin Ebeperi, 1936 yılında Van’da dünyaya gelmiştir. Risale-i Nurları mahalle komşusu Erol Kuralkan’dan aldığını dile getiren Aytekin Ebeperi, ”Erol ile samimiydik aramızda hep Risale-i Nur’ları ve Bediüzzaman’ı konuşurduk.” 1956 yılında radyo dinlerken Bediüzzaman Hazretlerinin ismini duyduğunu söyleyen Aytekin Ebeperi daha sonra o günleri şöyle anlatır: ”Keşke bize de nasip olsa da bir ziyaret edebilsem diye […]

,

KİM BU HİZMETE TALİPTİR

Bursa Nur Talebelerinden Yaşar Şahin Ağabey aynı zamanda nakşi tarikatına mensuptu. Bursa Yenişehir’de bulunan Şeyhi Muhammed Necati Efendi’yi zaman zaman ziyarete giderdi. Bir ziyaret sırasında Yaşar Ağabey, Şeyhine ”Efendim ben Said Nursi Hazretlerinin kitaplarını okuyorum, sizin tavsiyeniz nedir? Yoksa okumayayım mı?” diye sorması üzerine Nakşi Şeyhi Muhammed Necati Efendi, ona şöyle hitap ediyor: ”Kardeşim otur […]

,

BU ASRIN MANEVİ DOKTORU

Kuleönü’nden Sarıbıçak Mübarek Mustafa’nın kardeşi Küçük Ali’nin fıkrasıdır. (Bulunduğumuz asrın yaralarından, mânevî doktora muhtaç bir gencin fıkrasıdır.) Aziz, şefkatli, muhterem Üstadım; Bulunduğumuz asır, mânevî seferberlik (harp) zamanı olduğundan, vücudumdaki yaralara baktıkça, yaralar git gide daha fazlalaşmakta iken, birgün işittim ki, “Sağdan sola geçiniz” diye ilân ediyorlar. Ve otuz iki harfin birkaç adedini kaybedip ilân edince […]