Yazılar

DERELİ MUTAF HAFIZ AHMED

Isparta Nur Talebeleri arasında yeralan Dereli Mutaf Hafız Ahmed 1897 Isparta doğumludur. Isparta'nın Dere Mahallesinde ikametinden dolayı Dereli lakabı ile tanınır.Risale-i Nurları el yazması ile yazarak iman Kur'an hizmetinde bulunmuştur.…
,

GENÇLERİ RİSALE-İ NUR'A ÇAGIRAN ZEKAİ

''Her söz beşeriyetin müptelâ olduğu mahfî emrâzı [gizli hastalıkları] gösteriyor ve nurlarıyla teşhis ederek tedavi ediyor. Pekâlâ, pek rânâ anlıyorum ki, benim gibi yaralı, mânen zarardide olmuş bir genç için, muhtaç…
,

DİNİ İMANİ İNSANİ DERSLER

Şu fıkra Doktorundur. Hocam, emaneten bendenizde bulunan iki kitabı emrediyorsunuz. Bendeniz de yalvarıyorum ki, gelecek hafta takdim edeceğim. Çünkü, küçüğünü iki defa, büyüğünü bir defa okuyabildim. İhâtamın darlığı…
,

HAYRETTEN HAYRETE DÜŞTÜM

Bir Nur talebesinin fıkrasıdır. Bugün o yüksek kitabın ikmaline muvaffak oldum. Miracın ikmal ve mütalâasından mütevellid sürur ve saâdetimi tariften kalemim dûçâr-ı acz oluyor. Mütalâadan doğan duygularımı hülâsaten…
,

DÜNYANIN İŞİNİ DAHİ BİLMİYORSUNUZ

''Ehl-i dünya, sebepsiz, benim gibi âciz, garip bir adamdan tevehhüm edip, binler adam kuvvetinde tahayyül ederek beni çok kayıtlar altına almışlar. Barla’nın bir mahallesi olan Bedre’de ve Barla’nın bir dağında bir iki gece…
,

KUR'AN'I RUH KULAĞI İLE DİNLEMEK

Birinci sualiniz: Eğer Kur’ân okunurken, namazın, tesbihatın tetimmesi ise, kıbleye karşı duranlar, vaziyetlerini bozmamak evlâdır. Yalnız müezzinin önündeki adam arkasını çevirsin, yahut çekilsin. Eğer Kur’ân müstakil…
,

HALİS NİYET İLE SAHİPLENMEK

Eyyühe’l-Üstadü’l-Azîz; Yirmi Sekizinci Mektubun Dördüncü Meselesini dört gün evvel, İkinci ve Üçüncü Meselesini ve melfuflarını dün almakla bahtiyar oldum. Evvelâ: Muhterem Sabri Efendinin, hakk-ı âcizîde ibraz…

NURUN FEDAKARLARINDAN SANİYE HANIM

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla’daki talebeleri ve dostları ile irtibatını çok canlı ve sımsıkı bir şekilde tuttuğunu Kastamonu Lâhikası’nın satırları arasında görmek mümkündür. Kastamonu’da Nurun hizmetinde…

DÜNYAYA AİT BÜTÜN PENCERELER KAPANMIŞ

Aziz kardeşlerim; Hal ve istirahatimi ve vesika için adem-i müracaatımı ve hal-i âlem siyasetine karşı lâkaytlığımı pek çok soruyorsunuz. Şu sualleriniz çok tekerrür ettiğinden, hem mânen de benden sorulduğundan, şu üç…

TAM BİR ARKADAŞ HAFIZ ÖMER EFENDİ (BİLGİNOĞLU)

Risale-i Nur'un lahika mektublarında adı sıkca geçen Hafız Ömer Efendi (Bilginoğlu) 1904 yılında Elazığ`da doğmuştur. 8 yaşında hıfzını tamamlayan Hafız Ömer, Mekteb-i Numune`yi bitirip, Harput Darülhilafe Medresesi Sahn…