Yazılar

İNSAN İSTİKBALİNDEN ENDİŞE EDER

''Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş; söyleyeceğim. Şöyle ki: Aşk, şiddetli bir muhabbettir. Fâni mahbuplara müteveccih olduğu vakit, ya o aşk kendi sahibini daimî bir azap ve elemde bırakır. Veyahut o mecazî mahbup, o…

İNSAN HİSSİYATINI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

İnsana haset etme, hırs gösterme, inat etme şeklinde yapılan nasihatler neden tesir etmiyor? İnsanın fıtratında bulunan birçok hissiyatlar vardır. Bu hissiyatları fıtratından söküp atması mümkün değildir. Ama bunların…
,

İNSAN DÜNYAYI NASIL GÖRMELİ

''SALİSEN: Görüyorum ki, şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki, dünyayı bir misafirhane-i askerî telâkki etsin ve öyle de iz’an etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telâkki ile, en büyük mertebe olan mertebe-i rızâyı çabuk…
,

HANIM TALEBELERDEN MÜZEYYENE HANIM

Risale-i Nur'un ilk neşir yıllarından itibaren hanım talebeler de önemli hizmetlerde bulunmuştur. Isparta Kahramanları arasında yeralan Müzeyyene Hanım da bunlardan biridir. Atabey'li bir ailenin kızı olan Müzeyyene hanımın…
,

RİSALE-İ NUR DAİRESİ İÇİNDE OLANLAR

بِاسْمِهِ وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ “Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 44 ayeti'' اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ…
,

GEÇMİŞ HAYATIMIZI DÜŞÜNMEK

''Bir iki Sözde beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve lisanına ya “ah” veya “oh” gelir. Yani, ya teessüf eder, ya “Elhamdü lillâh” der. Teessüfü dedirten, eski zamanın lezâizinin…

MEDİNE'DE İLK VEFAT EDEN SAHABİ OSMAN BİN MAZ'UN(RA)

Cahiliye döneminde de temiz yaratılışlı ağırbaşlı biri olarak tanınan Osman Bin Maz'un, ilk müminlerdendir. Efendimiz (ASV)ın Darul erkam'a yerleşmeden önce İslamla şereflenmiştir. Osman Bin Maz'un, cahiliye döneminde de,"Akli…

İNSANIN HAYAT YOLCUĞUNUN SAFHALARI

İnsanın hayat yolculuğu nereden nereye kadardır? Bu yolculuğun mertebeleri kısaca nasıldır? Risale-i Nur'da bu konu şöyle ele alınmaktadır: ''Ve o nefy ve yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-ı mâderden, sabâvetten, ihtiyarlıktan,…

SOSYAL HAYAT VE İNSAN

Bugünlerde, tefsirin ve Onuncu Sözün tevafukatına baktım. Kendi kendime dedim ki: Bu ziyade tafsilât israftır. Ehemmiyetli meseleler çoktur, vakit zayi olmasın. Birden ihtar edildi ki: O tevafuk altında çok ehemmiyetli bir mesele…

DÜNYA DA GARİB GİBİ YAŞAMAK

Aklım dahi, ıztırabından ve dehşetinden feryat eden nefsime hitaben dedi: Bırak bîçare feryadı, belâdan kıl tevekkül. Zira feryat, belâ-ender hata-ender belâdır bil. Belâ vereni buldunsa eğer, Safâ-ender vefâ-ender…