Yazılar

,

ABDULLAH BİN EBU BEKİR (RA)

İslamiyetin ilk yıllarında müslüman olan Abdullah bin Ebubekir, Hazreti Ebu Bekir’in oğlu, Peygamberimizin de kayın biraderidir. Babasının davetiyle, küçük yaşta müslüman olan Abdullah, zeki, maharetli bir insandı. Peygamber…

KUR'AN'DA İSMİ GEÇEN SAHABE ZEYD BİN HARİSE(RA)

Ashab-ı kiramın büyüklerinden ve Peygamber Efendimizin azadlı kölesi Zeyd, Yemenlidir. Oğluna nisbetle “Ebû Üsâme”künyesi ile tanınır. Zeyd çocuk yaşlarında iken annesi ile birlikte akrabalarını ziyarete gider. Burada…

DÜNYA SALTANATI YERİNE

ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: “O mübarek zâtların başına gelen o feci, gaddârâne muamelenin hikmeti nedir?” diyorsunuz. Elcevap: Sabıkan beyan ettiğimiz gibi, Hazret-i Hüseyin’in muarızları olan Emevîler saltanatında, merhametsiz…

MUSİBET VE BELALAR

''Bir zaman, eski Harb-i Umumîde, düşmanların ehl-i İslâma ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katl ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum. Fıtratımda şefkat ve rikkat ziyade olduğundan, tahammülüm haricinde azap…

BEDİR ŞEHİDLERİNDEN UMEYR BİN EBİ VAKKAS(RA)

Umeyr bin Ebi Vakkas, Sa’d bin Ebî Vakkas’ın kardeşidir.13-14 yaşlarında küçük bir çocuk iken Müslüman oldu. Darül Erkam'a giderek Efendimiz(ASM) dan ilim irfan öğrendi. Annesinin bütün zorlamalarına rağmen hak yolda sebat…

İLK MÜSLÜMANLARDAN HİŞAM BİN AS (RA)

Hz. Peygamber’e ve müslümanlara düşmanlığı ile tanınan As bin Vail'in oğlu olan Hişam bin As, Mekke'de İslamiyeti ilk kabul ednlerdendir. Annesi de,Ebu Cehil'in kızkardeşi Ümmü Harmele binti Hişam’dır. Ebü’l-Âs olan…

MUHACIRLARIN İMAMI SALİM (RA)

Aslen İranlı olan Salim, Mekke'de İslam davetinin ilk yıllarında müslümanlığı kabul etmiştir. Ülkesine yapılan bir saldırıda esir düşerek önce bir yahudiye daha sonra da Sübeyte bint Ensariyye tarafından satın alınan Salim,…

İSLAMI İLK KABUL EDENLERDEN EBU HUZEYFE (RA)

Müşriklerin önde gelenlerinden biri olan Utbe bin Rebîa'nın oğlu Ebu Huzeyfe, İslamı duyar duymaz ailesiyle birlikte ilk kabul edenlerdendir. Müminlerin sayısının 40'ı bulmadan İslam'la tanışan Ebû Huzeyfe, İslâm’ın ilk…

UBEYDE BİN HARİS (RA)

Ubeyde Bin Haris (RA), Hz. Peygamber’in tebliğini güvendiği kimselerle sınırlı tuttuğu dönemde Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla İslâm’ı kabul etti. Onun dokuzuncu müslüman olduğu zikredilir. İslamiyet’in ilk yıllarında Ubeyde…

ABDULLAH BİN ÜMMÜ MEKTUM (RA)

İslam’ın ilk yıllarında iman saadetine eren,Abdullah bin Ümmü Mektûm (RA)Peygamberimizin müezzinlerinden ve Medine’ye ilk hicret eden Muhacirlerdendir. Peygamberimiz(ASV) tarafından Medine’de 13 defa vekil bırakılarak Müs­lümanlara…