Yazılar

,

ENSARIN MUHACİRİ ABBAS BİN UBADE(RA)

Medineli olan Abbas bin Ubade'nin künyesi Abbas bin Ubade bin Nadle el-Ensari el-Hazreci'dir. Ensar'ın ileri gelenlerinden olup Hazrec kabilesine mensuptur. Peygamber Efendimiz(ASM)ın daveti üzerine müslüman olmak için Medine'den gelen…
,

BERA BİN MALİK(RA)

Yemen'den Medine'ye gelip yerleşen iki büyük kabileden biri olan Hazrec kabilesinin Neccaroğullarına mensup olan Bera bin Malik'in künyesi el-Bera bin Malik bin Nadr el-Hazreci'dir. Hicretten sonra İslamiyetle şereflendi. Ünlü sahabi…

ŞAKİRTLER TERFİ VE TERAKKİ FERMANINI

Aziz, sıddık, mübarek, mâsum kardeşlerim; Sizin çok mübarek ve nazarımızda çok kıymettar ve benim nazarımda Cennetin وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ “Ebediyen yaşlanmayacak çocuklar.” Vakıa Suresi, 17, İnsan…

İNSANIN EVİ KÜÇÜK DÜNYASIDIR

Dördüncü delil: Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce bir tahassungâh ise, aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır. Ve…

DÜNYA SALTANATINA ALET ETMEM

''Risale-i Nur’a intisap etmezden evvel, maddî ve dünyevî her işlerimizde ve ticarethanemizin kazançlarında ve şahsî ve hususî işlerimizde Risale-i Nur’a intisaptan sonraki hârikulâde farkları ve bereketleri görmekle beraber,…

HAYATIMIN SEMERESİ NETİCESİ RİSALE-İ NUR

Bu istida, üç makamata gönderilmiştir. Oradaki kardeşlerime bir me’haz olmak için gönderildi Yirmi seneden beri sabredip sükût eden bir mazlumun şekvâsını dinlemenizi istiyorum. Hürriyetin en geniş suretini veren cumhuriyet…

KARDEŞİN ÖLDÜ CENNETE GİTTİ

BİRİNCİ NOKTA Âhiret akîdesi, hayat-ı içtimaiye ve şahsiye-i insaniyenin üssü’l-esası ve saadetinin ve kemâlâtının esasatı olduğuna, yüzer delillerinden bir mikyas olarak yalnız dört tanesine işaret edeceğiz: Birincisi:…

KONYA TALEBELERİNDEN ALİ TAYYAR

Ali Tayyar,Konya'nın Ereğli İlçesinin Pınarkaya Köyünde 1932 yılında dünyaya gelmiştir. Çobanlık ve çiftçilik ile uğraşan Ali Tayyar Ağabey, anne ve babasının ehli kalb ve babasının Nakşibendi Tarikatının Mevlana Halid-i…

GENÇ SAHABE HUSAYN BİN HARİS(RA)

Husayn bin Haris, Peygamber Efendimiz (ASM) ın dedesi Abdülmuttalib'in amcasının oğludur. Babası Haris bin Muttalib, annesi Sühayle bint Huzai bin Huveyris'tir. Abdümenafoğulları kabilesinden olup Mekke'de doğmuştur. Kardeşlerinin…

ZORLUKLARA BASKILARA YILMADAN GÖĞÜS GERMEK

Aziz, sıddık ve sebatkâr metin kardeşlerim; Sizin faaliyetiniz ve sebatkârâne çalışmanız, Risale-i Nur dairesinin zembereği hükmünde bizleri ve çok yerleri harekete getiriyorsunuz. Allah sizden ebeden razı olsun. Bin âmin,…