Yazılar

HUZEYME BİN CEHM(RA)

Huzeyme bin Cehm, Mekke'de dünyaya gelmiştir. Babası Beni Abdüddar oğullarından Cehm bin Kays, annesi ise Ümmü Harmele bint-i El Esved'dir. Huzeyme, babası, annesi ve kardeşi ile birlikte İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında müslüman…
,

ENSARIN MUHACİRİ ABBAS BİN UBADE(RA)

Medineli olan Abbas bin Ubade'nin künyesi Abbas bin Ubade bin Nadle el-Ensari el-Hazreci'dir. Ensar'ın ileri gelenlerinden olup Hazrec kabilesine mensuptur. Peygamber Efendimiz(ASM)ın daveti üzerine müslüman olmak için Medine'den gelen…

PEYGAMBER EFENDİMİZ(ASM)IN AMCASI ABBAS (RA)

Peygamber Efendimiz(ASM)ın amcası Abbas bin Abdülmuttalip Mekke'de dünyaya gelmiştir. Babası Kureyş kavminin reisi Abdülmuttalip annesi Nutey'ledir. Rasululluh'tan iki yaş büyüktür. Künyesi Ebu'l- Fazl'dır. Çocukluk yıllarını…

BARLALI AHMED GÜVENÇ

Barla Nur Talebeleri arasında yeralan Ahmed Güvenç, Üstad Bediüzzaman Hazretlerine Barla'da 8 yıl hizmetinde bulunan Marangoz Mustafa Çavuş'un oğludur. Üstad Hazetleri bir mektubunda Ahmed Güvenç'in kendisini ziyaretini babası hesabına…

SEKRAN BİN AMR(RA)

Sekran bin Amr, Kureyş'in bir kolu olan Amir bin Lüey kabilesine mensuptur. Cahiliye döneminde Kureyş'in ileri gelenleri arasında yer almıştır. Peygamber Efendimiz(ASM)ın Mekke'de İslamiyeti ilk tebliğ ettiği günlerde hanımı Sevde…

SAİB BİN OSMAN (RA)

İlk Müslümanlar arasında yeralan Saib bin Osman, İslamiyeti On Üçüncü kişi olarak kabul ettiği rivayet edilen Osman Bin Maz'un (RA)ın oğludur. Kureyş kabilesinin Beni Cumah koluna mensuptur. Babası, iki amcası ile birlikte…

İLK HANIM MUHACİR LEYLA BİNTİ EBİ HASME (R. ANHA)

Leyla binti Ebi Hasme, İslamiyetin ilk yılarında kocası Amir bin Rebia ile birlikte Resul-i Ekrem’e biat ederek müslüman olmuştur. Mekke'li müşriklerin baskıları üzerine kocası ile birlikte Habeşistan’a yapılan iki hicrete…

ALLAH VE RASULUNUN ASLANI HZ. HAMZA(RA)

İslâm tarihinde “seyyidüşşühedâ” ve “esedullah” unvanları ile anılan Hz. Hamza, Peygamber Efendimiz(ASV)den bir yıl önce Mekke’de doğdu. Abdülmuttalib'in oğlu olan Hz. Hamza, Allah Rasûlü(ASV) ile hem anne hem de baba…

MÜEZZİN ŞEM’İ GÜNEŞ

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Barla Talebeleri arasında yeralan Şem'i Güneş, 1883 yılında Barla da doğmuştur. 1927 yılında Barla'ya gelen Üstad Hazretlerine o yıllarda talebe olmuştur. Üstad Hazretleri'nin de namaz kıldığı…