Yazılar

,

ENSARIN MUHACİRİ ABBAS BİN UBADE(RA)

Medineli olan Abbas bin Ubade'nin künyesi Abbas bin Ubade bin Nadle el-Ensari el-Hazreci'dir. Ensar'ın ileri gelenlerinden olup Hazrec kabilesine mensuptur. Peygamber Efendimiz(ASM)ın daveti üzerine müslüman olmak için Medine'den gelen…

PEYGAMBERLER SIDDIKLAR ŞEHİDLER

Sûre-i Feth’in âhirindeki âyetin mânâ-yı işarîsiyle verdiği ihbar-ı gaybî münasebetiyle, gelecek âyette aynı haber, aynı mânâ-yı işarî ile verdiği münasebetle, bir nebze ondan bahsedilecek. Bir tetimme وَلَهَدَيْنَاهُمْ…

PEYGAMBER EFENDİMİZ(ASM)IN AMCASI ABBAS (RA)

Peygamber Efendimiz(ASM)ın amcası Abbas bin Abdülmuttalip Mekke'de dünyaya gelmiştir. Babası Kureyş kavminin reisi Abdülmuttalip annesi Nutey'ledir. Rasululluh'tan iki yaş büyüktür. Künyesi Ebu'l- Fazl'dır. Çocukluk yıllarını…

FARİSÜ RASULULLAH MİKDAD BİN ESVED(RA)

Mikdad bin Amr veya meşhur olduğu ismi Mikdad bin Esved, Mekke dışında Nehra'da dünyaya gelmiştir. İslamiyet öncesi Mekke'ye gelen Mikdad, Esved İbn-i Abdi Yegus ile anlaşma yapıp onun evlatlığına girmiştir. İslam nurunun doğuşu…

PEYGAMBER EFENDİMİZ (ASM) ÜMMETİNİ NASIL TANIYACAK

Peygamber Efendimiz(ASM), kıyamet günü ümmetini nasıl tanıyacak? Kıyamet günü herkes, kendi Peygamberinin yanında toplanacak Peygamberlerde kendi ümmetlerini tanıyacaklardır. Bizler de İnşaAllah, Resül-ü Ekrem(SAV) tarafından…

SUFFE ASHABINDAN AMİR BİN FÜHEYRE(RA)

Amir bin Füheyre, İslamı ilk duyunca,kelime-i şehadet getirip müslüman olan kölelerdendir. Peygamber Efendimizin,ilk daveti ile, İlahi aşka tutulan Amir bin Füheyre köle olmasına rağmen,kalbinde duyup,vücudunun bütün zerrelerinde…