BİR SENE İHLASLA YAPILMIŞ HİZMET SAHİBİ, ÖMER

l9l8 yılında Eskişehir’de doğan Ömer Biçer, Eskişehir’deki İstanbul Otelinin sahibidir. 1950 yıllarda siyasetle meşgul olan Ömer Biçer, Üstad Hazretlerine, polislerin gayrı kanuni hareketleri sebebiyle bir dilekçe ile Dahiliye Vekiline başvuruda bulunmuştur.

Ömer Biçer, Nur Talebeliği macerasını, ise hatıralarında şöyle anlatır:

“Emirdağ’da Mehmed Çalışkan’ın evine gittim. Bana yakın alâka gösterdiler. Ceylân Çalışkan, “Üstadımız Eskişehir’e gidiyor. Ömer Ağabey Eskişehir yoluna inerse, Üstadımızı görebilir.” dedi. Eskişehir yoluna çıktık.

Araba tam önümüzde durdu. Ben heyecanla koşarak Üstad’ın elini öptüm. O da benim başımı okşayarak ‘Kabul ettim’ dedi. Bu arada Ceylân söze karıştı:

“Üstadım, Ömer Ağabey, Dahiliye Vekâletine sizin hakkınızda, polislerin mâni olduğu hususunu duyurmak için bir arzuhal ile giden ağabeyimizdir.” Bunun üzerine Üstad, ‘Kardeşim, sizin bu hizmetinizi Risale-i Nur’a bir sene ihlâsla yapılmış hizmet olarak kabul ediyorum.’ dedi.

Sanki dünyalar bana bağışlanmıştı. O mütevazı hizmetim, bir sene ihlâsla yapılmış hizmet şeklinde kabul edilmişti. O sevinçle memleketime döndüm. Kendimi Nur hizmetine vermiştim. Durmadan yazıyor, okuyor ve anlatıyordum.”

Siyasetle meşgul olan Ömer Biçer, o yıllarda Risale-i Nur’un matbaalarda basılması ile ilgili hatırası şöyle:

“Bir gün Tahirî Mutlu ve Rüştü Çakın Eskişehir’e geldiler. Ankara’ya gideceklerdi. O sıralarda, hükümetin Risale-i Nur’u resmen neşredeceği; Adnan Menderes, Celâl Yardımcısı ve Tevkif İleri’nin bu hizmete yardımcı olacakları söyleniyordu.

Âtıf Ural ve Isparta Mebusu Tahsin Tola’nın bu hizmetle Ankara’da bizzat alâkadar oldukları belirtiliyordu.

Ankara’ya gittiğimde, Mustafa Türkmenoğlu ile beraber Demokrat Parti Genel Merkezine gittik. Genel Sekreter Halil İbrahim Beye Lem’alar’ı verdik. Lem’alar’ı memnuniyetle kabul eden Halil İbrahim bey, ‘Bu eseri çoluk çocuğumla okuyacağım ve okutacağım’ dedi ve ilave etti: ‘Size Risale-i Nurların basılmasına altı ton kâğıt tahsis ettik. onu alın.’

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir