Yazılar

,

NURUN KAHRAMANI AVUKAT BEKİR BERK

Bekir Berk, 1926 yılında Ordu'nun Uzunhisar'a bağlı Delikkaya köyünde doğdu. İlk ve Ortaokulu İstanbul'da okudu, liseden Balıkesir'de mezun oldu. 1951 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olup avukatlık yapmaya başladı. Demokrat…

KARABÜK NUR TALEBELERİNDEN SÜLEYMAN ASLAN

1940 Karabük doğumlu olan Süleyman Aslan, Mustafa Sungur Ağabey'in akrabasıdır. Aslan, 1958 senesinde Emirdağ'da Üstad Bediüzzaman Saidn Nursi Hazretlerini ziyaret ederek elini öpmüş ve duasını almıştır. 1958 yılında Emirdağ'a…

NURA FEDAİ TALEBE İSMAİL AMBARLI

Aslen Konya Meramlı olan İsmail Ambarlı, 22 Aralık 1937 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara Erkek Sanat Okulunda bitirdi. Bir süre tamircilik işi ile uğraşan Anbarlı daha sonra nakliye işleri yapar.…

DENİZLİ’Lİ OSMAN AKSOY

Denizli, Acıpayam ilçesi Kumavşar köyünde 1940 yılında dünyaya gelen Osman Aksoy, 1954 yılında Isparta İmam Hatip Lisesine kaydolur. O yıllarda Osman Aksoy, Zekeriya Kitapçı, Mustafa Birlik, Yılmaz Duman, Ali Yılmaz, Osman Kara…

HOMA KAHRAMANLARINDAN SAMİ TÜZÜN

Denizli'nin Çivril ilçesinin Homa kasabasında 1901 yılında dünyaya gelen Sami Tüzün, Homa Nur Talebelerindendir. Yeni adı Gümüşsuyu olan Homa Kasabası talebeleri Risale-i Nur'lar da ''Homa Kahramanları'' olarak anılır. Homa,…

İNEBOLU FEDAKARLARINDAN ZİYA DİLEK

İnebolu Nur talebeleri arasında yeralan Ziya Dilek 1901 yılında İnebolu’nun Karaca Mahallesinde dünyaya gelir. Eşraf ve memur kesiminden olup ilim ve irfan sahibidir. Rüştiye mezunu olan Ziya Dilek, etrafında kibar, beyefendi, abid…

RİSALE-İ NUR DEĞERİNİ İSTİKBALDE GÖSTERECEK

Afyon Emniyet Müdürlüğüne; Ben, sizin, insaniyet ve vicdanınıza itimaden, mahrem işlerimi size beyan ediyorum. Hem vazife itibarıyla, siz, bizimle pek çok alâkadarsınız. Çünkü Risale-i Nur’un âsâyiş noktasında yirmi…

RİSALE-İ NURA BİR BEŞİK

Münazarat namındaki eserde, bazı lâtife suretinde bazı kayıtlar, haşiyecikler bulunur. O eski zaman telifinde zarifü’t-tab’ talebelerine bir mülâtafe nev’indendir. Çünkü onlar, o dağlarda beraberindeydiler. Onlara ders suretinde…

EZA CEFA VE İŞKENCELERE

İkinci Mesele: Bayramın ikinci gününde, teneffüs için kırlara çıktığım zaman, ehemmiyetli bir memur tarafından beş vecihle kanunsuz bir taarruza mâruz kaldım. Cenâb-ı Hak, rahmet ve keremiyle, belime, başıma yüklenen Risale-i…

BİR SENE İHLASLA YAPILMIŞ HİZMET SAHİBİ, ÖMER

l9l8 yılında Eskişehir'de doğan Ömer Biçer, Eskişehir'deki İstanbul Otelinin sahibidir. 1950 yıllarda siyasetle meşgul olan Ömer Biçer, Üstad Hazretlerine, polislerin gayrı kanuni hareketleri sebebiyle bir dilekçe ile Dahiliye…